Gabriella Cohn Cedermark

Gabriella Cohn Cedermark är docent i klinisk onkologi med särskild inriktning mot klinisk utveckling och forskning vid Institutionen för Onkologi-Patologi, Karolinska institutet.

Gabriella Cohn Cedermark

Gabriella Cohn Cedermark är född i Stockholm 1959 och tog läkarexamen vid Karolinska institutet 1985. Hon blev legitimerad läkare 1989 och specialist i onkologi 1995. Cohn Cedermark disputerade vid KI 2000. Hon blev docent 2015.

Som legitimerad läkare har hon arbetat som onkolog på Karolinska universitetssjukhuset sedan 1989, dåvarande Radiumhemmet, och som specialist med inriktning urologisk onkologi med särskilt ansvar för testikelcancer.

Detta ansvar har manifesterats i ett långvarigt engagemang inom SWENOTECA- den svensk-norska testikelcancergruppen sedan 1999 där hon var dess ordförande 2001-2013, och efter det ordförande enbart för den svenska delen. 

Hon var registeransvarig för Svenska Testikelcancerregistret 2009-2015 och är fortsatt engagerad i detta register.

Cohn Cedermark var medlem i EAU (European Association of Urology) Guidelines working group on testicular cancer 2004-2019 och är medlem i EGCCCG (European Germ Cell Cancer Consensus Group). 

Hon var också studierektor för ST-utbildningen för onkologi år 2000-2003.

Läs mer om Gabriella Cohn Cedermark på Karolinska institutet

Gabriella Cohn Cedermark granskar våra sidor om:

Testikelcancer


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.