Linda Björkhem-Bergman

Överläkare

Överläkare

Linda Björkhem-Bergman är född i 1975. Hon tog läkarexamen vid Karolinska Institutet 2001, blev legitimerad läkare 2006 och Specialistläkare i Klinisk Farmakologi 2012 och i Palliativ Medicin 2021.

Porträtt på Linda Björkhem-Bergman

Björkhem-Bergman disputerade vid Karolinska Institutet på en avhandling om cancerutveckling och selenproteiner 2004 och blev docent i Klinisk Farmakologi 2013.

Sedan 2013 arbetar Björkhem-Bergman inom Palliativ Vård och innehar en överläkartjänst vid Stockholms Sjukhem. Hon har en forskagrupp inom Palliativ Medicin vid Karolinska Institutet sedan 2018. 

Lindas forskning är inriktad på projekt inom Palliativ Cancervård där syftet är att hitta nya strategier för att minska symtombörda och förbättra livskvalitén för cancerpatienter med obotbar cancer. Hennes huvudfokus har under senare år varit vitamin D:s effekter på immunförsvaret. 

Hon har varit med och skrivit vårdprogram och läroböcker inom palliativ cancervård. 

Läs mer om Linda Björkhem-Bergman på Karolinska Institutets webbplats

Läs mer om Linda Björkhem-Bergman på LinkedIn

Linda Björkhem-Bergman granskar våra sidor om:

Obotlig cancer

Att leva med kronisk cancer

Palliativ vård

Symtom och symtomlindring

Rättigheter vid rehabilitering

Levnadsvanor och egenvård

Bäckencancerrehabilitering

Olika sorters rehabilitering

Rehabilitering - att vara närstående

Tillbaka till livet och åter i arbete

Yrkesroller vid rehabilitering


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.