Vad gör en radiolog?

En radiolog är en medicinsk specialist som är utbildad för att kunna använda medicinsk bildbehandlingsteknik och för att granska bilder. I dagligt tal kallas radiologen för röntgenläkare.

Fakta

  • Sex års studier på läkarprogrammet
  • Fem års specialiststudier i radiologi

Vad är en radiolog?

En radiolog är en läkare som är specialist på att använda olika tekniker i bildbehandling och att granska och tolka bilderna. 

Exempel på olika tekniker är ultraljud, datortomografi och magnetkameraundersökning.

Utbildningen till att bli radiolog innebär att först genomgå grundutbildningen till läkare och sen att specialisera sig i radiologi.

Många blir specialister inom specifika delar av radiologin och blir expert på att undersöka och granska bilder av ett eller några specifika organ. Ett exempel är thoraxradiologen som är fokuserad på organ som finns i bröstkorgen.

Vad gör en radiolog?

När en läkare skickar en remiss för att en person behöver undersökas med någon form av bildbehandlingsteknik är det radiologen som avgör vilken teknik som passar bäst. Exempel på remisser kan vara att läkaren behöver svar på frågor om benbrott, om det finns någon inflammation eller om det finns en misstänkt cancertumör.

När bilderna är tagna granskas bilderna av två radiologer. I framtiden kommer fler bilder granskas av en radiolog och AI.

Radiologens bedömning av bilderna har stor betydelse när man ska ställa en diagnos.

Ofta vill man också ta ett vävnadsprov, biopsi, när man ser en förändring som kan vara cancer. Biopsin görs oftast av en radiolog med hjälp av någon typ av bildteknik, det kan vara till exempel ett ultraljud. Då kan radiologen se att biopsinålen hamnar på rätt ställe i kroppen.

När någon har genomgått en cancerbehandling kan en radiolog se om behandlingen har haft önskad effekt genom att jämföra bilder tagna innan behandlingen med bilder tagna efteråt.

På samma sätt kan en radiolog jämföra bilder under åren när någon går på efterkontroller för att hitta eventuella återfall.

Radiologen kan också utföra en del mindre ingrepp för att lindra symtom. Det handlar ofta om att lägga in en tunn plastslang, ett så kallat dränage, för att leda bort vätska. Dränage sätts till exempel om det är stopp i urinledaren så att man behöver leda ut urinen i en påse utanför kroppen så att urinen inte stannar kvar i njuren. 

När träffar man en radiolog?

Oftast träffar man inte en radiolog när man gör en röntgenundersökning. Det är vanligast att en röntgensjuksköterska tar själva bilderna och att radiologen sen granskar bilderna efteråt.

Du träffar radiologen om du behöver göra en biopsi eller ett annat ingrepp som inkluderar någon form av bildteknik.

Hur samarbetar radiologen med behandlande läkare?

På större sjukhus deltar radiologen ofta i den så kallade multidisciplinära konferensen. Det är ett möte där olika specialistläkare diskuterar en patients diagnos, prognos och behandling.

En radiolog har också så kallade röntgenronder regelbundet. Det innebär att radiologen går igenom en del av de bilder som har tagits under veckan med den behandlande läkaren och diskuterar resultatet. 

Om den läkare som är ansvarig för behandlingen inte jobbar på samma sjukhus, till exempel en allmänläkare på en vårdcentral, skickar radiologen ett skriftligt svar på den röntgenundersökning som har gjorts. 

Ibland kontaktar radiologen allmänläkaren direkt när något akut har upptäckts. Allmänläkaren kan också kontakta radiologen om det finns frågor kring resultatet. 

Forskning

En radiolog kan också ägna sig åt forskning. Genom forskningen kan man till exempel hitta effektivare tekniker som går snabbare att utföra och är skonsammare för den som ska undersökas.

Mycket av dagens forskning handlar om hur man kan utveckla AI-stöd inom radiologin för att avlasta radiologerna och korta väntetiderna.


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.