Vad gör en onkolog?

En onkolog är den specialistläkare du träffar när det finns misstanke om cancer eller när det du har diagnostiserats med en cancer. 

Fakta

  • Sex års studier på läkarprogrammet.
  • Fem års specialiststudier i onkologi. 

Vad är en onkolog?

En onkolog är en läkare som är specialist på sjukdomen cancer. Utbildningen till onkolog innebär att först gå läkarlinjen och efter det en specialistutbildning i onkologi.

Onkologi betyder läran om tumörsjukdomar. 

Vad gör en onkolog?

Onkologer är utbildade och tränade på att identifiera och diagnostisera olika typer av cancer.

Efter en diagnos ska onkologen sätta upp en behandlingsplan. I arbetsuppgifterna ingår att välja rätt behandling och följa upp och utvärdera behandlingen. Onkologen ska också stötta och vägleda den som är sjuk och deras närstående under hela behandlingsperioden.

När träffar man en onkolog?

De flesta cancerfall upptäcks i primärvården, som på en vårdcentral eller hälsocentral. Det är ofta en allmänläkare eller sjuksköterska som upptäcker symtom som kan vara cancer.

Allmänläkaren på vårdcentralen kan då beställa olika tester för att undersöka symtomen närmare. Det kan till exempel vara blodprover, röntgenundersökningar eller vävnadsprover.

Om resultaten av testerna visar att det är misstänkt cancer, skickar allmänläkaren en remiss till en onkolog eller annan specialist inom cancervård. Då får du träffa onkologen för att följa upp resultaten.

Hos onkologen

När du träffar en onkolog för första gången kommer din medicinska journal att granskas, du får berätta om dina symtom och onkologen kan beställa fler tester för att kunna fastställa en diagnos.

Efter att diagnosen är ställd görs en behandlingsplan. Behandlingsplanen är skräddarsydd för varje person och tar hänsyn till flera olika faktorer. Till exempel i vilket stadie cancern är, ditt allmänna hälsotillstånd och om du har andra hälsoproblem och sjukdomar.

En behandlingsplan kan inkludera operation, strålbehandling, cytostatikabehandling (cellgifter) eller andra former av cancerbehandling.

Behandlingar

Onkologen kan sätta in olika behandlingar för att bekämpa cancersjukdomen. Valet beror bland annat på vilken form av cancer det är och i vilket stadium sjukdomen är.

Cytostatikabehandling är en vanlig metod där läkemedel används för att döda cancerceller eller stoppa deras tillväxt.

Vid strålbehandling används strålar med mycket högt energiinnehåll som riktar in sig på och skadar cancercellerna.

Vid immunterapi används det egna immunförsvar för att bekämpa cancersjukdomen.

Det finns inte en cancerbehandling som passar alla, utan varje person behandlas individuellt. Hur behandlingen, eller kombinationen av behandlingar, läggs upp bestäms av ett team av specialister och beror på flera olika faktorer. Här visas de fyra vanligaste behandlingsformerna.

Stötta och vägleda

Förutom att bestämma medicinsk behandling har onkologen en viktig roll i att stötta och vägleda genom hela behandlingen. 

Onkologen ger information om olika behandlingsalternativ, vilka biverkningarna som finns och hjälper till att fatta beslut som tar hänsyn till dina behov och önskemål.

Onkologen ska också förklara medicinsk information på ett begripligt sätt och svara på frågor och funderingar.

Onkologen kan också ge stöd och resurser för att hjälpa den som är sjuk och de närstående att hantera stress, ångest och andra känslomässiga påfrestningar som kan uppstå under behandlingen.

Stödet ges oftast i nära samarbete med din kontaktsjuksköterska.

Forskning

Förutom att vara en central person i vården av den som har cancer är onkologen också väl insatt i den senaste cancerforskningen.

En del onkologer arbetar både med de som är sjuka och forskar själva på området. Genom att delta i kliniska prövningar och bidra till vetenskaplig kunskapsutveckling strävar de efter att göra behandlingarna mer effektiva och utforska nya behandlingar och tekniker.


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.