Preben Kjølhede

Preben Kjølhede är född i Møborg, Vestjylland, Danmark 1957. Tog läkarexamen vid Aarhus Universitet 1983. Blev legitimerad svensk läkare 1986.

Porträtt Preben Kjölhede

Preben Kjølhede blev specialistläkare inom obstetrik och gynekologi 1989, och specialistläkare inom gynekologisk onkologi 1995.

Han disputerade vid Linköpings universitet 1996 på en avhandling om kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngningsurininkontinens, blev docent  2007, adjungerad professor 2012 och professor 2021.

Preben Kjølhedes forskning har inriktas på olika områden inom kirurgisk patofysiologi  med syfte att förbättra den postoperativa vården och återhämtningen efter gynekologisk kirurgi.

Kjølhede har deltagit i RCC’s  framtagning av nationella vårdprogram för de gynekologisk cancer samt har varit sakkunnig för RCC, SKL och SoS vid nationell nivåstrukturering av vulvacancer (ordförande), ovarialcancer (ledamot) samt cervixcancer avseende trachelektomi (ledamot). 

Dessutom har han varit ledamot i styrgruppen för Svensk Kvalitetsregister för Gynekologisk Cancer och delregisterordförande för vulva registret.

Preben Kjølhede är ledamot i Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi’s vetenskapliga nämnd.

Läs mer om Preben Kjølhede på Linköpings universitet

Läs mer om Preben Kjølhede på LinkedIn

Preben Kjølhede granskar vår sida om:

Vulvacancer


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.