Ulf Kristoffersson

Docent och överläkare

Docent och överläkare

Ulf Kristoffersson tog studentexamen i Malmö 1967 och filosofie kandidatexamen med genetik som huvudämne 1970, blev legitimerad läkare 1978 och specialist i klinisk genetik 1982.

Porträtt Ulf Kristoffersson
Foto: Tove Smeds

Han disputerade 1986 på en avhandling om kromosomavvikelser vid non-Hodgkinlymfom, blev docent 1989 och överläkare 1990 samt var verksamhetschef för Genetiska kliniken 2000-2012. 

Därefter hade han ett regionalt uppdrag att utveckla ett koncept för inrättande av ett Centrum för sällsynta diagnoser i Södra sjukvårdsregionen.

Han lämnade aktiv klinisk tjänst i Region Skåne sommaren 2019, men har fortfarande aktiv forskning vid Lunds universitet inriktad mot ärftlig cancer. Han har bidragit till publicering av mer än 200 vetenskapliga artiklar och skrivit läroböcker i klinisk genetik.

I början av 1990-talet var Ulf med om att starta en av de första Onkogenetiska mottagningarna, gemensamt mellan de Onkologiska och Genetiska klinikerna i Lund.

Ett av hans fokusområden har varit klinisk genetisk kompetensutveckling för hälso- och sjukvårdens medarbetare inkluderande kvalitetssäkring vid överföring av forskningsresultat till klinisk verksamhet.

Han var 1996- 2018 projektledare för Arbetsgruppen för cancergenetiska mottagningar som under dessa år stöttades av Cancerfonden.

Bland andra uppdrag har han varit medlem av Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik 2002-2007 samt av European Society of Human Genetics’ Public and Professional Policy Committee 1997- 2007. 

Läs mer om Ulf Kristoffersson på Lunds universitet

Läs mer om Ulf Kristoffersson på LinkedIn

Ulf Kristoffersson granskar våra texter om:

Cancer och ärftlighet

Vanliga frågor om cancer och ärftlighet


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.