PET-kamera

Hur går det till och varför görs undersökningen?

Hur går det till och varför görs undersökningen?

PET, positronemissionstomografi, används för att diagnostisera tumörer och för att följa effekterna av en behandling. PET gör det nämligen möjligt att få bilder av vad som sker med till exempel ämnesomsättningen i kroppens olika organ.

Granskad av: Jan Zedenius, professor i kirurgi, Karolinska universitetssjukhuset

Fakta

  • Vid en PET-undersökning förs radioaktiva spårämnen in i kroppen.
  • Undersökningen är smärtfri och tar i genomsnitt en timme.
  • Biverkningar efter en PET-undersökning är sällsynta.

PET kan påvisa tumörers läge i kroppen, men också om det finns dottertumörer (metastaser), som inte kunnat identifieras med andra metoder.

PET kan även visa hur ämnesomsättning i en tumör kan förändras under behandling. Det kan ge värdefull upplysning om behandlingens effektivitet.

Vad är en PET-undersökning?

Vid en PET-undersökning förs radioaktiva spårämnen in i kroppen. Eftersom tumörceller ofta har en hög ämnesomsättning ansamlas en större mängd av dessa spårämnen i tumörcellen än i intilliggande friska celler.

Vid undersökning av de flesta av kroppens organ används ett spårämne som kallas 18F-FDG (fluor-deoxiglukos) ett socker som laddats med radioaktivitet.

Vid misstanke om hjärntumör används aminosyran metionin, ett äggviteämne, som gjorts radioaktivt. 

Det finns många andra molekyler som används för specifika frågeställningar, och utvecklingen inom området innebär att nya undersökningsmetoder tillkommer successivt för olika tumörsjukdomar.

Innan undersökningen

Både cytostatikabehandling och strålbehandling kan påverka resultatet av undersökningen. Därför ska det helst ha gått två veckor efter sista cytostatikadosen och två månader efter sista strålbehandlingen innan undersökningen utförs

Dagen före undersökningen ska du undvika fysisk aktivitet. Muskler som har varit aktiva kan ta upp för mycket av spårämnet och då störa bilderna.

Inför undersökningen ska du fasta i minst fyra timmar. Du får dricka vatten, te eller kaffe utan mjölk och socker.

Om du är orolig för undersökningen kan du få lugnande läkemedel, så att du kan ligga stilla. Rörelser eller spända muskler när spårämnet ska fördelas i kroppen kan göra att musklerna tar upp för mycket spårämne och stör bilderna.

När det gäller förberedelser inför undersökningen kan det finnas lokala variationer. Det är viktigt att du följer de instruktioner som du får från den enhet där undersökningen ska genomföras.

Så går en PET-undersökning till 

Undersökningen går till så att du ligger på en brits och det radioaktivt märkta spårämnet ges i blodet som injektion.

Du får därefter vila och efter cirka en timme förs britsen in i en cirkelrund apparat, en kombinerad PET-kamera och datortomograf. Det finns också PET-kameror som är kombinerade med en magnetkamera.

Inför undersökningen får du ofta byta om till sjukhuskläder.

PET-kameran innehåller detektorer som fångar upp den radioaktivitet som sprids till olika delar i kroppen. Informationen bearbetas av en dator och omvandlas till skiktbilder av kroppen där radioaktiviteten ses som färgade fält.

Undersökningen är smärtfri och tar i genomsnitt en timme. Eftersom du måste ligga stilla får du kuddar som stöd för huvud och kropp.

Läs mer om PET-kamera med CT och MR

Efter undersökningen

Oftast får du lämna sjukhuset så fort undersökningen är klar. Om du har fått lugnande läkemedel ska du inte köra bil hem. Du bör då undvika att köra något fordon över huvud taget resten av det dygnet.

Det finns inga övriga biverkningar av själva PET-undersökningen. Om du har fått kontrastmedel kan en biverkning vara allergisk reaktion.  

När får jag svar på undersökningen?

Hur lång tid det tar innan du får ditt svar kan variera beroende på hur akut det är, hur snabbt röntgenläkarna kan bedöma dina bilder och när läkaren som har skickat din remiss har möjlighet att ge dig återkoppling. 

Svaret kommer att gå till den läkare som har skickat remissen för undersökningen. Ni kan komma överens om hur du vill ha ditt svar – i ett möte med läkaren, per telefon eller per post. 

Finns det risker med PET-kamera?

Alla röntgenundersökningar innebär att kroppen tar emot strålning. Enstaka undersökningar innebär mycket liten risk ur strålningssynpunkt.

Det är viktigt att du berättar om du är gravid, ammar, har diabetes, är njursjuk eller har högt blodtryck.

Biverkningar efter en PET-undersökning är sällsynta. Stråldosen är relativt liten och det radioaktiva ämnet har mycket kort levnadstid (halveringstid). Ämnet försvinner snabbt ur kroppen.

Vart kan jag vända mig?

Har du frågor och funderingar om cancer är du varmt välkommen att kontakta oss på Cancerlinjen.

Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård.

Ring 010-199 10 10 eller skicka ett mejl till Cancerlinjen


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.