Ultraljud

Hur går det till och varför görs undersökningen?

Hur går det till och varför görs undersökningen?

Med hjälp av ultraljud kan man upptäcka sjukdomar och skador i olika organ och vävnader. Undersökningen kan användas både som hjälp att ställa en diagnos och för att utvärdera en behandling. Ultraljud används också ofta som hjälpmedel när läkaren vill ta vävnadsprover. 

Granskad av: Jan Zedenius, professor i kirurgi, Karolinska universitetssjukhuset

Fakta

 • Ultraljud används ibland som ett komplement till mammografi.
 • Ultraljud används också vid undersökningar av de inre organen i buken.
 • När inre organ i buken ska undersökas ges ofta kontrastmedel innan undersökningen.

Hur fungerar ultraljud?

 • Ultraljud är högfrekventa vågor som inte kan uppfattas av det mänskliga örat.
 • Ultraljudsgivaren avger varje sekund tusentals ljudsignaler som studsar tillbaka beroende på det undersökta organets täthet. Givaren är också mottagare av ljudet som omvandlas till en bild på en skärm.
 • Samtidigt som undersökningen utförs tolkas bilderna, till skillnad från andra undersökningar där bilderna granskas efteråt.

När används ultraljud?

Ultraljud används ibland som ett komplement till mammografi när det finns misstanke om bröstcancer.

Mammografiundersökning
Ultraljud används ibland som ett komplement till mammografi.

Med ultraljudets hjälp går det att skilja på bröstkörtlar, fett och tumörer. Med enbart mammografi kan det vara svårt att hitta tumörer om bröstet är rikt på körtlar som hos unga kvinnor.

Andra tillfällen när ultraljud kan användas är:

 • För att titta på könsorgan som testiklar och äggstockar
 • Undersökning av ditt hjärta eller blodkärl
 • När man vill undersöka vissa organ i magen som lever, gallblåsa, gallvägar, njurar och mjälten
 • Om du inför en operation behöver få vissa nerver bedövade
 • För att titta på skadade muskler, senor och leder
 • Om du drabbats av en infektion eller inflammation i magen eller i lungsäcken
 • När du och din partner väntar barn, för att titta på fostret

Däremot fungerar ultraljud dåligt i luft och skelett vilket gör att man inte använder det vid undersökning av till exempel lungor, tarmar eller huvud.

Förberedelser inför ultraljud

Vanligtvis behövs inga speciella förberedelser. Men inför undersökning av vissa organ behövs det. Förberedelserna kan variera beroende på vad som ska undersökas.

Om du ska undersöka organ i magen ska du ofta fasta innan undersökningen. Det är för att minska mängden luft i tarmarna som kan störa ultraljudsbilden och göra att organen inte syns ordentligt.

Ska du undersöka organ i bäckenet kan det ibland vara så att du får instruktioner om att ha en full urinblåsa medan man i andra fall kan be dig gå och kissa precis innan undersökningen.

Hur går ett ultraljud till?

Det kan variera hur undersökningen går till beroende på vilken del av din kropp som ska undersökas. Ibland får man ligga ner medan det i andra fall går bra att stå eller sitta.

Ultraljudsundersökning utanpå kroppen

Undersökningarna går till så att en ultraljudsgivare hålls mot huden som först smörjs in med en gelé. Därför kan du inte ha kläder på den kroppsdel som ska undersökas.

Den kan kännas lite kall mot huden, men ofta värms den upp lite innan den används. Gelén är till för att ge bilden bättre skärpa och kvalitet.

Även om du känner ett tryck när ultraljudsgivaren pressas mot huden så brukar det inte göra ont. Ultraljudsgivaren förs fram och tillbaka över området som ska undersökas.

Efter undersökningen torkas gelén lätt av från huden.

Ultraljudsundersökning inuti kroppen

När undersökningar görs av organ inne i kroppen som till exempel bukspottkörteln, prostatan och ändtarmen används en ultraljudsgivare i form av en böjlig slang. Slangen förs in via munnen eller ändtarmen.

Det går också att undersöka livmodern och äggstockarna via en ultraljudsgivare som förs in i slidan.

Ultraljud med kontrastmedel

När inre organ i buken ska undersökas ges ofta kontrastmedel innan undersökningen. Kontrastmedlet sprutas in i blodet via en tunn plastslang, venkateter, som sätts i handen eller armen.

Medlet lämnar kroppen via utandningsluften och påverkar inte alls dina njurar som vanliga röntgenkontrastmedel gör.

Ultraljud med vävnadsprovtagning

Men hjälp av ultraljud kan läkaren ta vävnadsprover. Provet tas ofta med en tunn nål som via ultraljud styrs till positionen där provet ska tas.

Det brukar inte göra ont och risken för blödning efteråt är låg.

Det händer att man ibland behöver ta provet med en lite grövre nål. Då kommer du att få lokalbedövning innan provet tas.

ges även lugnande och/eller smärtstillande läkemedel och du kan i vissa fall behöva stanna kvar för observation några timmar.

När får jag svar på undersökningen?

När du får svar på vad undersökningen har visat varierar beroende på vad som har undersökts. I vissa fall kan du få svar direkt och i andra fall får du vänta tills du får ett återbesök hos din läkare.

Om vävnadsprover har tagits kan det ta några veckor innan du får reda på resultatet.

Vart kan jag vända mig?

Har du frågor och funderingar om cancer är du varmt välkommen att kontakta oss på Cancerlinjen.

Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård.

Ring 010-199 10 10 eller skicka ett mejl till Cancerlinjen


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.