Biopsier

Hur går det till och varför görs undersökningen?

Hur går det till och varför görs undersökningen?

Genom att ta ett prov av själva tumören och undersöka det i mikroskop syns det om den är godartad (benign) eller elakartad (malign). Provet kallas biopsi på fackspråk. 

Fakta

  • Provtagningen är inte smärtsam och utförs i regel utan lokalbedövning. 
  • Ibland använder läkaren ultraljud för att styra nålspetsen till tumören.

Finnålsbiopsi kan tas med en tunn nål där celler sugs ut via nålen. Cellerna stryks sedan ut på en glasplatta som torkas och färgas så att cellerna syns i mikroskop.

Det går också att använda en något grövre nål för att få ut en liten vävnadsbit som kan undersökas i mikroskop. Huden brukar bedövas innan.

Det är också vanligt att operera bort en bit av den misstänkta tumörvävnaden.

Vävnadsprovet skärs därefter i tunna skivor, färgas och granskas i mikroskop. Det kallas PAD – patologisk anatomisk diagnos.

Läs mer om ultraljud

När ser man om det är cancer?

Cellerna behöver inte växa för att man ska se om det är cancer vid biopsi. Man kan ofta, efter färgning, direkt se i ett mikroskop om en cell är en cancercell eller inte.

Det tar dock längre tid att ta reda på vilken typ av cancercell det är och vilka egenskaper den har. Till exempel kan man vilja undersöka hur många celler i vävnadsprovet som delar sig (hög delningstakt betyder aggressiv cancer) samt vilja leta efter genetiska förändringar eller andra markörer hos cellen som kan påverka prognos och/eller behandlingsval.

Då kan vävnadsprovet behöva färgas flera gånger och man vill ofta köra provet genom olika  medicinska apparater. Det kan ta olika lång tid beroende på vad man letar efter.

Biopsi prostata

För att kunna avgöra om ett högt PSA-värde eller en förhårdnad i prostatan beror på cancer behövs vävnadsprovtagning, biopsi, för mikroskopisk analys. Biopsin tas i samband med en ultraljudsundersökning via ändtarmen.

Läkaren för in en nål genom ultraljudsstaven och tar ut en mycket smal vävnadscylinder. Provet undersöks sedan i mikroskop. Man kan då se om det är cancer, och hur elakartade cancercellerna i så fall är.

Det brukar dröja ett par veckor innan man får svar på den mikroskopiska undersökningen.

Läs mer om prostatacancer

Vart ska jag vända mig?

Har du frågor och funderingar om cancer är du varmt välkommen att kontakta oss på Cancerlinjen.

Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård.

Ring 010-199 10 10 eller mejla oss genom att klicka här


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.