Biopsier

Hur går det till och varför görs undersökningen?

Hur går det till och varför görs undersökningen?

Biopsi innebär att man tar ett vävnadsprov eller celler av själva tumören och undersöker det i mikroskop. Då syns det om den är godartad (benign) eller elakartad (malign). 

Granskad av: Jan Zedenius, professor i kirurgi, Karolinska universitetssjukhuset

Fakta

  • Provtagningen gör för det mesta inte ont och utförs ofta med lokalbedövning. 
  • Provet tas med en nål, kniv eller tång.
  • Ibland används ultraljud för att styra nålspetsen till tumören.

Vad är biopsi?

Biopsi innebär att man tar en mycket liten del vävnad eller celler från din kropp. Prover kan tas på flera olika sätt:

  • med en fin nål
  • med en mellangrov nål eller grov nål
  • via operation

Hur analyseras vävnadsproverna?

När vävnadsprovet tagit färgas cellerna för att synas bättre i mikroskop. Man kan ofta se direkt efter färgning om en cell är en cancercell eller inte. Det går då att få besked om det är en godartad eller elakartad tumör.

Att ta reda på vilken typ av cancercell det är och vilka egenskaper den har tar längre tid. Vävnadsprovet skärs då i tunna skivor, färgas och granskas i mikroskop.

Man kan till exempel undersöka hur många celler i vävnadsprovet som delar sig (hög delningstakt betyder aggressiv cancer) och leta efter genetiska förändringar eller andra markörer hos cellen som kan påverka prognos och/eller behandlingsval.

I de fallen kan vävnadsprovet behöva färgas flera gånger och man vill ofta göra flera olika analyser. Det kan ta olika lång tid beroende på vad man letar efter.

Analysen kallas PAD – patologisk anatomisk diagnos. När analysen, som görs av en patolog, är klar sparas oftast en bit av vävnadsprovet i en biobank.

Läs mer om vad en patolog gör

Läs mer om ultraljud

Läs mer om provsvar

Finnålsbiopsi

En typ av biopsi heter finnålsbiopsi. Då används en tunn nål och en spruta där celler sugs ut via nålen. Provet kan tas med eller utan hjälp av ultraljud.

Cellerna stryks sedan ut på en glasplatta som torkas och färgas så att de syns i mikroskop.

Metoden används ofta när man snabbt vill ta reda på om en förändring innehåller cancerceller eller inte. Det kan till exempel vara vävnadsprov från en relativt ytlig lymfkörtel eller en förändring i ett bröst.

Om patologen hittar cancerceller i provet behöver det ofta kompletteras med ett prov som innehåller mer vävnad för att få reda på vilka egenskaper cancercellerna har, hur ofta de delar sig och vilka genetiska egenskaper cellerna har.

Mellannåls- och grovnålsbiopsi

En annan form av biopsi är mellannåls- eller grovnålsbiopsi. Då används en något grövre nål för att få ut en liten vävnadsbit som kan undersökas i mikroskop. Metoden används ofta när prov ska tas från ett organ inuti kroppen.

När provet tas på det här sättet används ofta även ultraljud för att styra nålspetsen rätt. Innan provet tas får du bedövning i huden.

Ett exempel på biopsi som tas med grövre nål och ultraljud är biopsi på prostatan. För att avgöra om ett högt PSA-värde eller en förhårdnad i prostatan beror på cancer behöver man göra en biopsi. 

Vävnadsproven tas antingen genom ultraljudsstaven i ändtarmen (transrektalt) eller genom huden bakom pungen (transperinealt). Läkaren får då ut en mycket smal vävnadscylinder.

Läs mer om prostatacancer

Operation

Det är också vanligt att operera bort hela eller en bit av den misstänkta tumörvävnaden.

Om man misstänker att en förstorad lymfkörtel är ett lymfom ska helst hela lymfkörteln opereras bort för att kunna få en bra analys av vilken typ av lymfom det är och vilka egenskaper lymfomcellerna har.

Även när det är svårt att få en säker diagnos genom att sticka i en förändring kan det vara en fördel att operera bort den.

När får jag svar på biopsin?

Hur lång tid det tar innan du får svar på din biopsi kan variera. Om den har tagits med en finnål kan du inom några dagar få svar på om man hittat några cancerceller eller inte.

De andra sätten att ta biopsi på tar längre tid att få svar på. Det är för att det görs många fler analyser på ett sådant vävnadsprov än på en finnålsbiopsi.

Beroende på vilka analyser som ska göras och vilken cancerform man misstänker att du har kan svarstiden variera mycket. 

Svaret lämnas nästan alltid ut vid ett läkarbesök eftersom det oftast är bättre än att få ett eventuellt cancerbesked via brev eller i sin journal på 1177.

Det vanligaste är att du får en återbesökstid hos din läkare redan när biopsin görs. Om det är någonting du funderar över kan du vända dig till den mottagning som håller i din utredning.

Vart kan jag vända mig?

Har du frågor och funderingar om cancer är du varmt välkommen att kontakta oss på Cancerlinjen.

 

Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård.

Ring 010-199 10 10 eller skicka ett mejl till Cancerlinjen


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.