0

Aktiviteter i sociala medier

Huden


Illustration Andreas Olofsson.

Huden har tre lager: överhuden, läderhuden och underhuden.

Överhudens yttersta lager kallas hornlagret och det understa basalcellslagret. Där bildas hela tiden nya celler. De nya cellerna vandrar upp mot hornlagret och efter fyra veckor har de kommit till hornlagrets yttersta del och stöts sedan av.

I basalcellslagret finns en typ av celler som kallas melanocyter. I dem bildas pigment, melanin. Det är ett brunt färgämne som skyddar mot skadliga strålar, framför allt mot solens ultravioletta strålar. När vi solar ökar produktionen av pigment så att huden blir brun och så att vi bättre tål att utsättas för solstrålar.

Många melanocyter tillsammans kan bilda ett födelsemärke, nevus.
Det finns inga blodkärl i överhuden. Ett sår som blöder går ner i läderhuden. Den är betydligt tjockare än överhuden, mellan 1 och 4 m.m. I läderhuden finns inte bara blodkärl utan också hårsäckar, svettkörtlar och nerver.

Underhuden består mest av fett. Dess tjocklek varierar mycket på olika delar av kroppen. Fettet i underhuden fungerar bland annat som isoleringsmaterial och skyddar kroppen mot värmeförluster.