Frågor & svar om cancer

Vi på Cancerlinjen får in många frågor om cancer. Här ser du frågorna och våra svar på dem.

Frågor & svar

Hur märker man skillnad på hemorrojd mot cancertumör i ändtarmen?

Blod i avföringen kan bero på olika orsaker. Det kan beror på till exempel hemorrojder, en spricka i ändtarmsöppningen, polyper eller infektion/inflammation i tarmslemhinnan eller tarmfickor.

Ofta ser blodet färskare och rödare ut vid hemorrojder än vid tarmcancer. Blödning från tarmen utan konstaterad orsak behöver bedömas av vården.

Hur vanligt är det att man får fler än ett malignt melanom?

Årligen diagnostiseras ca 4150 maligna melanom på ca 4000 personer.

Värker brösten när man har bröstcancer?

Smärta eller ömhet i brösten är inget vanligt symtom vid bröstcancer, utan har oftast helt normala hormonella orsaker. Det vanligaste symtomet är en oöm knöl i bröstet.

Läs mer om symtom på bröstcancer

Är cancer ärftligt?

Av solida tumörer är det 5-10% som har en stark ärftlig koppling.

Ser man alltid cancer i blodet?

Det finns inget generellt blodprov som upptäcker cancer. För vissa tumörer finns så kallade tumörmarkörer. Det innebär förhöjda nivåer i blodet av olika mätbara substanser som kan stärka misstanken om en viss cancerdiagnos.

Avvikande blodprover kan också ofta ses vid blodcancer.

För att kunna ställa en cancerdiagnos behöver man nästan alltid ta ett vävnadsprov.

Vad är dom första tecknen som man måste kolla upp så man inte har cancer?

Här följer några exempel på symtom som kan - men inte behöver - vara tecken på cancer:

 • knölar 
 • blödning utan känd orsak
 • födelsemärke som har förändrats
 • sår som uppkommit utan känd anledning och sår som inte läker
 • hosta och heshet
 • ändrade avföringsvanor
 • sväljningssvårigheter
 • svårigheter att kissa
 • långvarig feber
 • försämrad aptit och viktnedgång
 • oklara symtom från nervsystemet.

Vad innebär kroniskt?

Kronisk cancer innebär att cancern inte går att bota, men att man kan stoppa eller bromsa sjukdomen.

Är det vanligt med depression efter att behandlingarna är klara och vanliga livet tar vid?

Cancerbehandlingar är ofta tuffa och man behöver återhämtning och rehabilitering. Utmaningarna är inte bara fysiska utan i hög grad också psykologiska.

De kan också vara sociala, existentiella och ekonomiska. Vilken, och hur mycket, rehabilitering som behövs är individuellt.

Även om många blir psykiskt påverkade av sin genomgångna cancerbehandling blir de flesta inte deprimerade.

Är malignt melanom ärftligt?

Den största riskfaktorn för malignt melanom i huden utgörs av solens uv-strålning. Solning med brännskador som följd är en specifik riskfaktor.

Benägenhet att bli bränd av solen, blond eller röd hårfärg samt blå eller grön ögonfärg är riskfaktorer.

5-10% av patienterna med malignt melanom tillhör en familj där flera familjemedlemmar har eller har haft malignt melanom och man kan då vara ärftlig.

Hur vanligt är det att bröstcancer kommer tillbaka?

Risken för återfall vid bröstcancer beror på tumörens egenskaper. Över 87% av kvinnorna som insjuknat i bröstcancer lever tio år efter sin diagnos.

Livet har fått en annan mening, så rädd om min "tid". Tacksam, men rädd att mista.

Ett cancerbeskedet blir för de flesta en påminnelse om hur skört livet är. Behöver du råd och stöd kan du alltid ringa till Cancerlinjen på telefon 010-1991010 och prata med våra legitmerade sjuksköterskor.

Är T-cellslymfom ärftligt? Min pappa fick det runt 78 års ålder.

Den ärftliga faktorn för T-cellslymfom är mycket liten.

Varför påverkas humöret så av cytostatika?

Cytostatika kan ge många olika biverkningar. Vem som drabbas av vilka biverkningar är individuellt. En vanlig biverkan av cytostatika är trötthet, vilket i sin tur kan påverka humöret.

Även oro över cancersjukdomen och rädsla för att inte bli frisk påverkar humöret.

Prata med vårdpersonalen om dina humörsvängningar så kan de hjälpa dig att minska och/eller hantera dina symtom.

Vilken är den största riskfaktorn för cancer överlag?

Den enskilt största riskfaktorn för att drabbas av cancer är rökning.

Det finns olika riksfaktorer för olika cancerdiagnoser

Här kan du läsa mer om riskfaktorer

Inom vilket område inom cancerforskningen har det skett störst framsteg?

Klicka här för några av de avgörande genombrott som lagt grunden till bättre cancerbehandling och att fler överlever sin sjukdom.

Vilka cancertyper är ärftliga?

De cancersjukdomar där ärftliga former är vanligast är malignt melanom, bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer, prostatacancer och gynekologisk cancer.

Varför är cancer i bukspottskörteln så svår att behandla?

Tyvärr upptäcks de flesta fall av cancer i bukspottskörteln i så sent skede att patienten inte kan opereras, vilket leder till att chansen till bot är begränsad.

Orsaken till att cancer i bukspottskörteln upptäcks sent beror främst på att den typen av cancerdiagnos ger symtom först i en långt framskriden sjukdom. 

Är det ärftligt med äggstockscancer? Om ens mamma och faster har det.

I vissa fall kan äggstockscancer bero på en ärftlig genetisk förändring. Men i och med att dina släktingar med äggstockscancer kommer från två olika släktgrenar finns det ingen ärftlig koppling mellan din mamma och faster. 

Är leukemi ärftligt?

Det finns flera olika former av leukemi.  Ärftliga faktorer kan variera beroende på typ av leukemi.

Är det en bra idé att bekosta en egen röntgen på en privat klinik för att upptäcka cancer?

Det finns ingen röntgenundersökning som kan upptäcka all slags cancer. Om du misstänker att du drabbats av cancer bör du vända dig till din vårdcentral som gör en första bedömning av din symtom.

Leder all urinblåsecancer till döden? Är den alltid väldigt aggressiv?

Nej, all urinblåsecancer leder inte till döden. Över 2/3 av tumörerna växer ytligt i slemhinnan medan andra är mer aggressiva och växer in i urinblåsans muskulatur.

Hur märks barncancer?

Barncancer är ett samlingsnamn för de cancerdiagnoser som barn främst drabbas av. Vilka symtom som uppkommer beror på vilken typ av cancer barnet drabbats av. De vanligaste cancerformerna hos barn är leukemi, hjärntumör, lymfom, Wilms njurtumör, sarkom och neuroblastom.

När kommer man kunna upptäcka cancer med ett blodprov?

Sedan 1951 har Cancerfonden delat ut 11 miljarder till cancerforskningen. Sedan dess har överlevnaden i cancer mer än fördubblats.

Vad som kommer vara lösningen till att besegra cancer vet vi inte än, men vi fortsätter jobba för att färre ska drabbas och fler överleva cancer.

Det pågår forskning kring att kunna hitta cancer via blodprov, men när det kommer att finnas ett sådant test för allmänheten är svårt att svara på.

Kan man leva med cancer länge om den inte växer utan bara håller sig i schack?

Ja. Idag lever många med olika former av kronisk cancer.

Varför dör man av cancer?

Cancer är inte en, utan ca 200 olika sjukdomar. Det finns därför inte ett svar på den frågan. I många fall är det svårt att säga precis vad som är orsaken till döden.

När cancerbördan blir för stor försvagas hela kroppen och alla kroppens funktioner börjar släcka ner. Man kommer till en punkt när kroppen till slut inte längre orkar och livet upphör. 

Kan man ärva cancer?

Cancer i sig kan inte ärvas. Det finns vissa genetiska mutationer som kan ärvas från föräldrar som kan öka risken att drabbas av vissa cancerformer. 

Smittar cancer?

Nej.

Vissa infektioner som ökar risken för att utveckla cancer är dock smittsamma. Till exempel tror man att livmoderhalscancer kan utrotas om tillräckligt många vaccinerar sig mot HPV-viruset.

Har hört att det ibland är den tuffa behandlingen man dör av och inte cancern. Stämmer det?

I vissa fall kan det vara så att kroppen inte klarar av den tuffa behandlingen, men så är det inte i det normala fallet. Behandlingen brukar anpassas efter vad läkaren bedömer att patienten tål.

Hur vanligt är det att barn får cancer?

I Sverige drabbas varje år ungefär 300 barn  av cancer.

Från när man blir man kallad på cellprovskontroll?

Från 23 års ålder blir kvinnor kallade till gynekologisk cellprovskontroller.

Om min far gick bort i prostatacancer, hur stor risk är det att jag kan drabbas?

Söner till män som drabbats av prostatacancer har en 1,5-2 gånger högre risk att drabbas, jämfört med om man inte har prostatacancer i släkten. 

Ungefär hur många friskförklaras varje år från cancer?

Inom cancerstatistiken ligger fokus på överlevnad. Ca 68% av alla beräknas leva 10 år efter att de fått sin cancerdiagnos.

Är bukspottkörtelcancer ärftligt?

All bukspottkörtelcancer är inte ärftlig. Orsaken till den typen av cancer är inte helt klarlagda, men ärftliga faktorer tycks spela en viss roll för en del av fallen.

Om man får en tumör, betyder det då att man har cancer?

Nej, det finns både godartade och elakartade tumörer. När man pratar om cancer pratar man endast om elakartade tumörer.

Är det sant att p-piller kan minska risken för cancer?

Ja, p-piller minskar risken för att drabbas av äggstockscancer, livmodercancer och tarmcancer.

Cancer i lungorna, är det allvarligare än andra cancerformer?

Prognoser för lungcancer är sämre än för många andra cancersjukdomar. En förklaring är att många har en långt gången sjukdom vid diagnos.

Läs mer om symtom och prognos på lungcancer

Hur långt har man kommit i forskningen att bota cancer i bukspottkörteln?

Operation är idag den enda möjliga botande behandlingen av cancer i bukspottkörteln. Strålning och cytostatikabehandling kan i vissa fall krympa tumören så att operation kan genomföras.

Kan man dö av blodcancer?

Blodcancer är ett samlingsnamn för flera olika sjukdomar med olika prognos och behandling. Det går inte alltid att bota blodcancersjukdomar, vilket kan leda till att den som är sjuk dör.

Om lungcancer är den mest vanliga cancern, varför dör så många av det? För lite forskning?

Lungcancer är den sjätte vanligaste cancerformen. Den ger symtom sent, vilket gör att den ofta hittas först när den är spridd. Mer forskning behövs för att öka överlevnaden.

Om jag har haft en tumör (som tillhör cancer), har jag då haft cancer? Eller "bara" en tumör?

En tumör är en klump av celler. Dessa celler kan antingen vara godartade eller cancerceller. Om din tumör bestod av cancerceller har du haft cancer. 

Kan metastaser på levern försvinna med endast cellgifter?

Metastaserna kan krympa så att de inte syns på röntgen, men brukar ofta komma tillbaka efter en tid.

Jag har gått ner i vikt samt fått extremt ont i ryggen, kan det vara cancer?

Många symtom kan vara tecken på cancer, men ofta orsakas de av något helt annat. Kontakta din vårdcentral.

Hur ser forskningen ut för myelom?

Forskning kring myelom pågår och många nya läkemedel har kommit de senaste åren.

Läs mer om olika forskningsprojekt

Hur vanligt är cancer i bukspottkörteln?

Varje år insjuknar 1200-1300 personer i Sverige i bukspottkörtelcancer.

Hur ser behandlingen vanligen ut för cancer i levern?

Det enda sättet att bli botad är om man kan genomgå en operation. Är detta inte möjligt finns det olika former av läkemedel som kan bromsa sjukdomen.

Här kan du läsa mer om behandling av levercancer

Hur vanligt är det med tumör i hjärnan? Själv är jag opererad pga ett meningiom.

Varje år får drygt 1300 en hjärntumördiagnos i Sverige.

Kan man hålla på med cellgifter hela livet om man pausar i perioder?

Man kan hålla på så länge kroppen tål behandlingen och den har effekt. Hur lång tid det är varierar från person till person.

Är matstrupscancer genetiskt? Min pappa dog inom loppet av 3 veckor.

Nej, matstrupscancer räknas inte som en ärftlig cancer.

Om man har ALL (akut lymfatisk leukemi), kan man ha krukväxter hemma då?

När man behandlas för ALL är rekomendationen att man inte har krukväxter då det kan finnas svampsporer i blomjorden som kan orsaka svår svampinfektion när man har kraftigt nedsatt immunförsvar.

Hur stor risk är det att bröstcancern kommer tillbaka efter operation och strålning?

Långtidsöverlevnaden vid bröstcancer ligger på ca 80-90%.

Hur vanligt är det med cancer i bukhinnan?

Att få en cancer som utgår från bukhinnan är mycket ovanligt. Dock kan cancer i andra organ i buken sprida sig till bukhinnan.

Om bröstcancern kommer tillbaka, är det farligare än första gången?

Om cancern kommer tillbaka i ett annat organ än i bröstet är den spridd. Då blir cancern kronisk. En ny bröstcancer i bröstet behöver dock inte vara farligare.

Hur får man hjälp när cancerbaksmällan slår till?

Kontakta din kontaktsjuksköterska. Hen ska hjälpa dig att få den rehabilitering du behöver.

Hur vanligt är det att få bröstcancer i ung ålder?

Drygt 70% av tumörerna hittas hos kvinnor över 55 år. 33 av 10 063 tumörer hittades 2018 hos kvinnor under 30 år.

Jag har haft cellförändringar i livmodern i 7 år. Hur stor är risken att jag får cancer? Har hpv.

Etftersom du går på regelbundna kontroller är syftet att ta bort cellförändringar innan de övergår till cancer. HPV orsakar cellförändringar i livmoderhalsen, inte livmodern.

Min mamma har haft bröstcancer 2 gånger. Är rädd för att jag ska få det. Är det ärftligt?

Bröstcancer kan i vissa familjer vara ärftlig. Om fler i din släkt har drabbats kan du kontakta en genetisk mottagning för rådgivning.

Läs mer om det här

Är njurcancer jättefarligt?

Det finns olika typer av njurcancer. Hur allvarlig sjukdomen är beror på cancertumörens egenskaper och hur tidigt den har hittats.

Cancer i bukspottkörteln, hur allvarligt är det?

Cancer i bukspottkörteln ger ofta inga symtom förrän den är spridd. Därför är prognosen sämre än för många andra cancersjukdomar. Prognosen varierar också om tumören producerar hormoner eller inte.

Är det vanligt att överleva efter en stamcellstransplantation?

Det är vanligare att överleva än att inte göra det. Man skulle inte genomföra en så påfrestande behandling om det inte fanns någon vinst med den.

Varför får så många cancer?

Det finns flera orsaker till det. Våra levnadsvanor, miljöfaktorer, att vi blir fler och äldre och att vi blivit bättre på att hitta cancer och ställa diagnos.

Är det vanligt att få cancer som ung?

Varje år drabbas ca 60 000 av cancer. Av dessa är ca 300 barn. Risken att insjukna ökar med åldern.

Hur stor är risken att jag kommer få cancer?

Statistiken säger att 1 av 3 okmmer att insjukna i cancer under sin livstid.

Min pappa dog i spottkörtelcancer. Är det ovanligt att få cancer där?

Ja, det är bara ca 100 fall per år i Sverige av just den cancerformen.

Vad är den vanligaste cancerformen som upptäckts varje år på patienter?

Den vanligaste cancerformen i Sverige är prostatacancer.

Kan mycket huvudvärk leda till hjärntumör?

Hjärntumörer kan ge huvudvärk, men huvudvärk kan inte orsaka hjärntumör.

Vad är HLH?

HLH är en sjukdom som kännetecknas av okontrollerad hyperinflammation på grund av störningar i immunsystemet.

Ca hur länge lever man efter avslutad bromsmedicinering? Inget hjälper…

Det finns tyvärr inget enkelt svar på den frågan. Variationen är stor. Vanligtvis pratar man om månader, inte år.

Har någon fått cancer av snus?

Det finns ingen entydig forskning som påvisar att snus orsakar cancer.

Vilka är de vanligaste cancerformerna för kvinnor respektive män?

För män är det prostatacancer, hudcancer och urinblåsecancer. För kvinnor är det bröstcancer, hudcancer och tjocktarmscancer.

Brukar prostatacancer-operationer lyckas och tumören försvinna? Min morfar ska opereras.

Ja, operation brukar vara ett framgångsrikt sätt att få bort cancern.

Är alla cancerformer ärftliga? Är det vanligt att man kan leva med cancer i flera år eller inte?

Runt 10% av cancerformerna har en tydlig ärftlig koppling. Många cancersjukdomar kan man bli frisk från eller leva med under många år.

Varför fortsätter man behandla någon som man redan vet inte kommer överleva?

Syftet är att bromsa sjukdomen och förlänga livet. Det är dock viktigt att behandlingen inte orsakar för dålig livskvalitet.

Borde en patient med hjärntumör som blir sämre och sämre ligga på palliativ vård?

Var patienten ska vårdas måste ske i samråd med denne, närstående och vården. Vissa vill avsluta sitt liv i hemmet medan andra inte kan eller vill vårdas hemma.

Spelar det någon roll vilken genmutation man har vid ALL (leukemi)?

Ja, man har sett att vissa mutationer påverkar prognosen till det bättre eller sämre.

Hur kommer det sig att många cancerformer inte finns på dessa band som säljs varje år?

Rosa Bandet är den enda bandkampanj vi driver. Detta för att den är etablerad och samlar in mycket pengar till forskning som kommer alla cancerformer till nytta.

Varför ger man inte alla som har drabbats av cancer cellgifter?

Man gör alltid en bedömning kring vilken behandling som fungerar bäst för just din cancersjukdom. Det är inte alltid cellgifter är det bästa alternativet.

Läkaren gör också en bedömning om patienten är i skick för att tåla cellgifter. Ibland gör de mer skada än nytta.

Vilken cancertyp har lägst överlevnad?

Lungcancer är den cancersjukdom som skördar flest liv. Cancersjukdomar med låg överlevnad är bukspottkörtelcancer, lever- och gallgångscancer.

Jag är anhörig till en som går igenom behandling just nu. Känner mig så maktlös. Tips?

För råd och stöd kan du kontatka Cancerlinjen tel. 010-199 10 10 eller Cancerlinjen

Hur vanligt är det att få bröstcancer/annan cancer under graviditeten?

Vi har inga siffror på det, men det är ovanligt.

Hur stor risk finns det att ventrikelcancer som är bortopererad skulle komma tillbaka?

Hur stor risken för återfall är varierar från person till person beroende på den bortopererade tumörens storlek och egenskaper.

Hur vanligt är det att en godartad tumör blir elakartad?

Godartade tumörer brukar vanligtvis inte omvandlas till att bli cancer. Godartade polyper i tarmen kan dock övergå till tarmcancer.

Kan man bli frisk från spridd malignt melanom?

Man tror att vissa som fått immunterapi kan ha blivit botade. Framtiden får utvisa hur det ser ut på lång sikt.

Jag har haft konstant huvudvärk i några dagar, kan det vara cancer?

Vanligtvis beror inte huvudvärk på cancer. Om det inte går över får du kontakta din vårdcentral. 

Hur vanligt är hürtlecellscancer?

Det är en mycket ovanlig form av sköldkörtelcancer. Vi har tyvärr inga exakta siffror. 

Min mamma har lymfom. Hur farligt är det?

Det finns otroligt många typer av lymfom. Aggressiva lymfom går ofta att bota och de mindre aggressiva, indolenta lymfom,  kan man ofta leva med under många år.

Om man har livmodercancer och tjocktarmscancer i släkten, är det ärftligt?

Det kan finnas en ärftlighet i familjen. Du kan kontakta en cancergenetisk mottagning för rådgiving om hur du ska gå vidare i frågan. De hittar du via 1177.se

Vad är Philadelphia-kromosomen? Vilken betydelse har den vid vissa cancer?

Philadelphia-kromosomen är en genetisk avvikelse där en del av kromosom 9 har flyttats till kromosom 22. Felet kan orsaka vissa typer av leukemier.

Hur många får en cancerdiagnos i Sverige varje år?

Cirka 60 000 personer blir diagnostiserade med cancer varje år.

Är det vanligt att man inte känner igen sin familj? Alla är ledsna och irriterade.

Det är vanligt att känna att man tappar varandra trots att man behöver varandra som bäst. Det kan hjälpa om man accepterar varandras sätt att sörja och bearbeta och komma ihåg att alla går igenom kriser på olika sätt. Just nu känns livet svårt men det är ok, allt behöver inte vara som vanligt och vi finns till för varandra ändå.

Vad säger man till någon som fått en cancerdiagnos?

Det viktigaste är att finnas till och stötta. Ofta kan vi känna att vi inte vet vad vi ska säga när någon drabbas av något svårt. Det kan vara extra utmanande i dessa tider då vi har svårt att vara fysiskt nära varandra. Fråga den som är sjuk hur hen vill ha det. Ibland kan det bästa vara att våga att inte säga något alls, utan bara lyssna och finnas till i det svåra. Det kan vara bra att regelbundet höra av sig, och inte backa för känslor som ilska, ledsamhet, uppgivenhet och sorg.

Mina barn förstår inte skillnaden mellan min cancer och en förkylning. Hur ska jag förklara?

Det kan vara svårt för barn att förstå vidden av en cancerdiagnos och samtidigt förstå skillnaden gentemot annat vi drabbas av. Det viktigaste är att svara på frågorna så sakligt och tydligt man kan. Ofta flera gånger. Ibland kan det vara svårt för barn att faktiskt greppa skillnaden, och det måste vara ok också. 

Hur stöttar man någon som har cancer när man inte är närmast?

Det kan hjälpa att fortsätta höra av sig och finnas till. Man kan hjälpa till i vardagen och hugga i när orken tryter. Skjutsa, handla, laga mat…Eller erbjuda en promenad eller fika. Att vara lösningsfokuserad är inte alltid det bästa. Att bara våga vara nära och orka med är ofta en stor hjälp.

Hur hjälper jag någon med cancer under pandemin och när man inte kan träffas som vanligt?

Det är en utmaning för många just nu. Att träffas ute kan vara ett alternativ och höra av sig via telefonen eller videosamtal. Det kan också vara en hjälp att stötta i vardagen, särskilt om personen ifråga är infektionskänslig.

Är det vanligt med stor personlighetsförändring vid leukemi? (Personen är 20 år)

Det är tufft att drabbas av en svår, ibland livshotande, sjukdom. Stressen, tröttheten och ovissheten kan påverka och göra att man inte längre känner igen sig själv.

Jag undrar om man blir friskförklarad efter 5 år. Varför just efter 5 år?

Hur lång tid en person följs upp efter en cancersjukdom varierar mellan olika cancerformer. Vid vissa sjukdomar släpps patienten nästan direkt efter behandlingen och vid andra följs man under flera år.

Det som bestämmer tiden tills man blir avskriven från kontroller är hur stor risken för återfall är. När risken för återfall är minimal avskrivs man från vården och anses cancerfri. 

Har du någon erfarenhet kring krukenberg tumör? Kan inte hitta något på er hemsida

Krukenbergs tumör är en typ av dottertumör som sitter på äggstockarna. Krukenberg är i de flesta fall dottertumörer, metastaser, från tumör i magtarmkanalen.

Det är en relativt ovanlig diagnos som drabbar få kvinnor. 

Hur vanligt är det att man blir jättedålig av cytostatika?

Olika cytostatikapreparat har olika biverkningar. Risken för biverkningar beror också på vilket dos man får och hur ofta cytostatikan ges. Vem som får biverkningar kan man inte veta i förväg. 

Kan en knöl läkaren sett först vara godartad för att något år senare bli elak?

Generellt är svaret nej. En godartad tumör kan inte bli en cancertumör. Men det finns vissa, specifika godartade tumörer som kan bli elakartade. 

Om man haft en sorts cancer, gör det att man lättare kan få en annan sort senare?

Vid cancer finns risk att cancersjukdomen kommer tillbaka senare, det kallas för recidiv eller återfall.

Att få en ny cancersjukdom efter att tidigare haft cancer kan bero på den första sjukdomen, men behöver inte vara relaterad till den.

Att få en ny, ytterligare cancer, i livet blir vanligare i och med att vi lever längre även efter en cancersjukdom. 

Hur märker man att man har cancer?

Cancer utvecklas under en lång tid. Det kan ta 20 år eller mer från den första sjuka cellen tills en tumör upptäcks. Därför dröjer det ofta länge innan man får några symtom. 

Läs mer om symtom och sjukdomstecken

Min farfar hade cancer i levern som sedan blev metastaser i skelettet, hur bildas de så?

Cancer har ingen respekt för sin omgivning och kan sprida sig till andra organ. Levercancer är en cancerform som om den sprider sig, främst sprider sig till skelett, lymfkörtlar, lungor och binjurar. Spridningen sker via lymfsystemet och blodet.

Läs mer om metastaser

Hur stor är risken att bli steril av cellgifter?

Hur stor risken är beror på vilken typ av cytostatika som ges, vilken dos och hur länge behandlingen ges. Även den ålder man är i när man får sin behandling kan påverka risken.

Vad vet ni om extragonodal testikelcancer?

Det är en typ av könscellstumör som bildas utanför testiklarna och kan vara både god- och elakartad. Det är svårt att få med mer information här. 

Vid vilken ålder är det vanligast att insjukna i cancer?

Den vanligaste åldern vid insjuknande är 70 år. 

Om tumören sitter i magen, kan man bli botad då?

Varje sjukdom är unik, men idag är det möjligt att bota de flesta cancersjukdomarna. Prognosen ser bättre ut ju tidigare cancern upptäcks. 

Hur hanterar jag min cancerbaksmälla utan att låta tjatig?

Cancerbaksmälla handlar om livet efter cancer. Det viktigaste är att få hjälp och stöd efter dina behov och förutsättningar. Ta hjälp från vården och medmänniskor. Ingen ska behöva ta sig igenom cancerbaksmällan ensam. 

Hur farligt är leukemi?

Leukemi tillhör gruppen blodcancersjukdomar. Det finns flera olika typer av leukemi. De kan också vara akuta eller kroniska. Prognosen ser olika ut beroende på typ av leukemi och i vilken ålder man insjuknar.

Läs mer om leukemi

Jag är extremt trött. Det går inte över. Kan det vara cancer? Det finns ingen annan orsak.

Den vanligaste orsaken till trötthet är inte cancer, utan påverkad sömn. Oro, stress och utmattning är andra vanliga orsaker.

Om man är så trött att vardagen blir svår att hantera bör man ta kontakt med sin vårdcentral för att få hjälp. 

Hur många barn överlever leukemi?

Prognosen är olika beroende på typ av leukemi men ungefär 8-9 av 10 barn överlever. 

Hur är möjligheten att återgå till arbete vid kronisk cancer och palliativ behandling?

Möjligheten till att arbeta som sjuk styrs av flera saker. Bland annat vilken diagnos det handlar om, vilken behandling som ges eventuella biverkningar och vilka arbetsuppgifter man har.

Om man ska eller inte ska arbeta är ett beslut mellan patient, läkare och arbetsgivare. 

Kan man ta ett blodprov för att se om man har cancer eller på väg att drabbas?

Det finns i dag inget prov som är generellt för alla cancerdiagnoser. Det finns några blodprov som kan stärka/avskriva misstanke om specifika cancerformer. Dessa prov brukar kallas för tumörmarkörer. 

Vad är de vanligaste biverkningar av strålning?

Biverkningarna kan variera beroende vilket organ i kroppen som strålbehandlas. Tidiga biverkningar: hudreaktioner, illamående och aptitlöshet, munhålebesvär, håravfall(om man strålar mot hårceller) och trötthet.

Läs mer om strålbehandling

Kan man dö i cancer utan att veta om det?

Det händer att personer dör med cancer utan att vet om det. Att dö av cancer utan att veta om det är ovanligt.

Ibland händer det att det finns en misstanke om cancer och att den inte utreds.

Det beror då på att den sjuka är så svag och varken orkar med någon utredning eller någon eventuell cancerbehandling. 

Ställ din fråga till Cancerlinjen

Ställ din fråga och skicka till cancerlinjen@cancerfonden.se så återkommer vi med svar så fort vi kan. Vi svarar vanligtvis mellan 10-16 vardagar.


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.