Forskningens framsteg

Sedan 1951 har Cancerfonden delat ut 11 miljarder kronor till de främsta forskningsprojekten i Sverige. Här är ett urval av avgörande genombrott som lagt grunden till bättre cancerbehandling.

Illustration av DNA-sträng

Aktuell fakta om cancer

Här kan du ta del av aktuell fakta om hur cancer uppstår, olika cancersjukdomar, undersökningar och behandlingar.

Om cancer