Forskningens framsteg

Här är några av de avgörande genombrott som lagt grunden till bättre cancerbehandling och att fler överlever sin sjukdom.

Cancerforskningens framsteg genom åren

1951 – Cancerfonden grundas

Cancerfonden grundas 1951 på initiativ av två canceröverlevare, Ebba Andersson och Morri Nidén. Cancerfondens syfte var att skapa uppmärksamhet kring cancer och samla in pengar som sedan kunde delas ut till stöd för cancerforskning. 

1960-talet – banbrytande kromosomforskning

En svensk forskargrupp tar fram en banbrytande metod för infärgning och identifiering av kromosomer, som kallas Q-bandning. Metoden används idag inom forskningen och var en viktig grund till en förbättrad diagnostik.

1970-talet – aktivt arbete mot tobaksrökning

I många länder börjar man aktivt arbeta mot tobaksrökning, den enskilt viktigaste åtgärden för att förebygga cancer. 

1975 – upptäckt av natural killer cells

Svenska forskare upptäcker så kallade NK-celler, natural killer cells. Dessa utgör en del av immunförsvaret och kan söka upp och döda cancerceller.

1976 – transplantation av benmärg

Redan i slutet av 1950-talet började forskare utveckla tekniker för benmärgstransplantation. I Sverige utförs metoden för första gången 1976 på Huddinge sjukhus.

1979 – forskare hittar p53-genen

Forskare hittar en gen kallad p53, som skyddar mot cancer. Det protein som genen utgör mall för reparerar cellens arvsmassa vid delning. 

1980-talet – teknik för DNA-sekvensering

Under 1980-talet utvecklas en rad tekniker för att undersöka arvsmassan. Ett exempel är speciella enzymer som kan klippa i arvsmassan på vissa ställen. 

Se fler upptäckter

Rosa bandet

Var med och besegra cancer


Köp rosa bandet idag

Vad gör en cancercell till just en cancercell?

Cancerforskarna Douglas Hanahans och Robert A Weinbergs arbete med cancercellens kännetecken har lagt grunden för synen på hur cancerceller fungerar. Deras forskningsartiklar om de så kallade Hallmarks of cancer betraktas numera som klassiska inom cancerforskningen och här är vår film om dem.

De 4 behandlingspelarna

Kirurgi

Se filmen där cancerkirurgen Jana de Boniface berättar om hur forskning leder till bättre och mer skonsamma operationsmetoder.

Läkemedel

Forskning har lett till en mängd olika cancerläkemedel med cytostatika, målsökande mediciner och hormonellt verkande läkemedel. Men hur väljer läkaren det bästa läkemedlet för en viss patient? I filmen berättar cancerforskaren Jonas Bergh om forskningsframstegen som kan guida rätt bland behandlingar.

Strålning

Med strålbehandling går det att komma åt områden där det inte går att operera. Se filmen där forskaren Åsa Carlsson Tedgren berättar om hur framtidens strålbehandling kombineras med immunterapi och läkemedel för att rädda fler liv.

Immunterapi

"Vi kan styra och programmera de här cellerna så att de blir som seriemördare", säger forskaren Karl-Johan Malmberg. I filmen berättar han om hur det går till när han lär immunförsvaret att ta sig an cancerceller.

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.