Forskningens framsteg

Här är några av de avgörande genombrott som lagt grunden till bättre cancerbehandling och att fler överlever sin sjukdom.

Kirurgi

Se filmen där cancerkirurgen Jana de Boniface berättar om hur forskning leder till bättre och mer skonsamma operationsmetoder.

Läkemedel

Forskning har lett till en mängd olika cancerläkemedel med cytostatika, målsökande mediciner och hormonellt verkande läkemedel. Men hur väljer läkaren det bästa läkemedlet för en viss patient? I filmen berättar cancerforskaren Jonas Bergh om forskningsframstegen som kan guida rätt bland behandlingar.

Strålning

Med strålbehandling går det att komma åt områden där det inte går att operera. Se filmen där forskaren Åsa Carlsson Tedgren berättar om hur framtidens strålbehandling kombineras med immunterapi och läkemedel för att rädda fler liv.

 

Immunterapi

"Vi kan styra och programmera de här cellerna så att de blir som seriemördare", säger forskaren Karl-Johan Malmberg. I filmen berättar han om hur det går till när han lär immunförsvaret att ta sig an cancerceller.

Genombrott i cancerforskningen

Sedan 1951 har Cancerfonden delat ut 11 miljarder kronor till de främsta forskningsprojekten i Sverige. Följ de första upptäckterna som med tiden blev till livsavgörande genombrott inom cancerforskningen.

Följ framstegen

Illustration av DNA-sträng

Aktuell fakta om cancer

Här kan du ta del av aktuell fakta om hur cancer uppstår, olika cancersjukdomar, undersökningar och behandlingar.

Om cancer