Forskningens framsteg

Här är ett urval av avgörande genombrott som lagt grunden till ökad överlevnad och bättre cancerbehandling.

Här är ett urval av avgörande genombrott som lagt grunden till ökad överlevnad och bättre cancerbehandling.

Illustration av DNA-sträng

Aktuell fakta om cancer

Här kan du ta del av aktuell fakta om hur cancer uppstår, olika cancersjukdomar, undersökningar och behandlingar.

Om cancer