Hjärnan

Hjärnan är det mest komplicerade av kroppens organ. Den är centrum för våra sinnen (syn, hörsel, lukt, smak och känsel), för medvetandet, minnet, viljan och för våra känslor. Den styr andning, hjärtverksamhet och rörelser. I hjärnan finns vår förmåga att prata, skriva, sjunga, tänka, skapa och så vidare.

Trots att hjärnan rymmer alla dessa mycket viktiga funktioner är den ändå bara en liten del av vår kropp. Hjärnan består av tre delar: storhjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen. Hjärnstammen sitter nederst och förbinder hjärnan med ryggmärgen. Hjärnan och ryggmärgen kallas tillsammans för centrala nervsystemet. 

Storhjärnan består av de två hjärnhalvorna. Mellan dem går en djup fåra. I fårans botten finns hjärnbalken med mängder av nervtrådar som förenar de båda halvorna.

Hjärnan ligger väl skyddad inne i huvudet. Det hårda skallbenet är det yttersta skyddslagret. Där innanför finns hjärnhinnorna, meningerna, och hjärn- och ryggmärgsvätskan.

Illustration Andreas Olofsson.

Vätskan fungerar också som ett skydd för hjärnan samtidigt som den transporterar näring och signalämnen till hjärnans olika delar. Vätskan bildas i hjärnans hålrum. Det finns fyra hålrum: ett i vardera hjärnhalvan, ett i mitten av stora hjärnan och ett i lillhjärnan.

Hjärnan och ryggmärgen är uppbyggda av två olika celltyper, nervceller och dess stödjeceller – gliaceller. Det finns omkring 100 miljarder nervceller i hjärnan och ännu fler gliaceller. Efterhand som vi åldras dör nervceller, men eftersom det finns ett så stort antal nervceller behöver celldöden inte påverka hjärnans funktion i nämnvärd utsträckning. Hjärnan har med andra ord en stor reservkapacitet att ta av.

Celler

Gliacellerna ingår i den stödjevävnad som skyddar nervcellerna och förser dem med syre och näring från blodet. De flesta elakartade hjärntumörerna utgår från gliaceller.

En nervcell består av en cellkropp och ett antal nervtrådar som förmedlar impulser till och från cellen. Vissa nervtrådar går ner i ryggmärgen där det finns omkopplingsstationer som för över signalerna till nya nervceller, vars nervtrådar sedan löper vidare ut i kroppen.

Nervcellerna behöver ständig tillförsel av syre och socker för att kunna fungera. Det får de från blodet. Hjärnan är det organ i kroppen som har det största blodflödet. Det anpassas efter behovet och regleras av hjärnan själv.