Specialiserad & avancerad hemsjukvård

Om du drabbas av en allvarlig sjukdom, är nyopererad eller är kroniskt sjuk kan du i vissa regioner få tillgång till specialiserad och avancerad sjukvård i hemmet, istället för att ligga inlagd på sjukhus. 

Hand på kvinnas axel
När du är inskriven hos hemsjukvården har du möjlighet att kontakta sjuksköterskor som kan komma hem till dig dygnet runt, alla dagar i veckan.

Avancerad och specialiserad sjukvård i hemmet kan ges till svårt sjuka patienter över 18 år.

De flesta som får hjälp av vårdformen har en allvarlig kronisk sjukdom, flera sjukdomar med svåra symtom eller får palliativ vård hemma istället för på sjukhus.

Med hjälp av avancerad sjukvård i hemmet kan du få lika avancerad vård hemma som du annars skulle fått på sjukhus.

Tillgång till vård dygnet runt

När du är inskriven hos hemsjukvården har du möjlighet att kontakta sjuksköterskor som kan komma hem till dig dygnet runt, alla dagar i veckan.

Vid behov kontaktar de läkaren som också kan komma hem till dig.

Teamet från den specialiserade hemsjukvården kommer ha kontakt med din behandlande läkare och kommer ha koll på när du är på sjukhuset för att få cytostatika.

Anpassningar av hemmet

Teamet kan också hjälpa till med anpassningar av ditt hem eller med hjälpmedel du behöver hemma under sjukdomstiden.

Dina sjukvårdskontakter kommer också vara de som ger dig dina mediciner varje vecka, antingen förpackade i en dosett eller dygnsförpackade.

När man är inskriven hos den avancerade hemsjukvården är medicinen kostnadsfri.

Avancerad sjukvård i hemmet

Hemma kan du både få blodtransfusioner, intravenös antibiotika, såromläggning, syrgas, hjälp med din pick-line eller intravenös smärtlindring.

Smärtpump
Vid vissa former av cancer kan smärta vara ett problem. Målet vid behandling av cancersmärta är att bli fri från smärtan, inte bara lindra den. Foto: Olle Nordell

Specialutbildad personal

Personalen som arbetar inom den avancerade hemsjukvården är ofta erfaren och specialutbildade i att hantera hela patienten, både det fysiska, psykiska och sociala som du kan ha behov av, om du lider av en allvarlig sjukdom.

I teamet finns även dietister, kuratorer, sjukgymnaster och arbetsterapeuter för att kunna göra att du får den vård som bäst hjälper sig för tillfället. 

Närstående omfattas också av vården

När man drabbas av en svår sjukdom påverkar det även dina närstående.

Ett team från hemsjukvården kan även stötta din familj eller de som står dig nära, både under sjukdomstiden och efter ett dödsfall.

Dina närstående kan också kontakta din vårdkontakt dygnet runt med sin oro eller sina frågor.

Om du vill kan du ge tillstånd till att dina närstående ska få tillgång till information om din sjukdom och behandling.

Ofta kan det underlätta att någon nära dig är med och lyssnar och har koll på vad som sker.

Remiss från läkare till hemsjukvården

För att få tillgång till specialiserad sjukvård i hemmet behöver din läkare skriva en remiss.

Om det finns flera olika vårdgivare att välja på där du bor får du ofta bestämma själv vilken du önskar.

Läs mer om ASIH

De hjälper de allra sjukaste i hemmet


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.