Konisering

Konisering, eller excisionsbehandling, är ett kirurgiskt ingrepp där man tar bort cellförändringar på livmodertappen. Operationen utförs i dagkirurgi, oftast i lokalbedövning, men ibland under narkos.

Fakta

  • Ingreppet tar vanligtvis runt 20 minuter.
  • De första dagarna är det inte ovanligt att man kan ha mensliknande smärta.
  • Ta det lugnt med hård träning veckorna efter.

Hur går konisering till?

Vid operationen använder gynekologen en elektrisk kniv, en böjd elståltrådsslynga, och avlägsnar med den det aktuella området av livmodertappen.

I ett fåtal fall kan man använda sig av annan teknik, som du då får information om.

Samtidigt görs i många fall en liten skrapning av livmoderhalsen. Den vävnad man har tagit bort skickas sedan på analys.

  • Ingreppet tar vanligtvis runt 20 minuter.
  • Före ingreppet får du ofta ta smärtstillande medicin och lugnande läkemedel.
  • Du kan gå hem så fort du mår bra igen.
  • Om du har blivit sövd behöver du stanna några timmar efteråt för observation.

Du ska inte köra bil hem efter en konisering och man rekommenderar att du har sällskap hem och även de första timmarna hemma.

Vad är livmodertappen?

Livmoderhalsen är hela den nedersta delen av livmodern och är 3-4 centimeter lång. Den del av livmoderhalsen som sticker ner i slidan kallas livmodertappen.

Tappen känns både hård och mjuk och kan jämföras i storlek och känsla med nästippen. Det varierar om man kan känna sin livmodertapp eller inte.

Illustration av livmodern
Livmodern. Illustration: Sunny Ahmed

Vad innebär cellförändringar på livmodertappen?

Cellförändringar innebär att cellerna avviker mer eller mindre från en normal cell i livmoderhalsen eller livmodertappen.

Lindriga, låggradiga, cellförändringar läker ofta ut av sig själva och därför räcker det ofta med årliga kontroller tills förändringen har försvunnit. 

Om man misstänker så kallade höggradiga cellförändringar görs en kolposkopi där vävnadsprover tas.

Syftet med konisering är att avlägsna höggradiga cellförändringar innan de utvecklats till cancer. 

Det händer att cellförändringarna återkommer och att man kan behöva upprepa behandlingen.

Cellförändringar orsakas av HPV-virus.

Läs mer om HPV och HPV-vaccin

I de flesta fall tar det många år innan cellförändringar utvecklas till cancer. Sjukdomen är allvarlig, men nio av tio kvinnor med tidigt upptäckt sjukdom kan botas.

Vilka är symtomen på cellförändringar?

Cellförändringar ger inga symtom, men följande symtom bör föranleda kontakt med vården:

  • Om du får blödningar, flytningar eller upplever andra förändringar i underlivet, är det viktigt att ta kontakt med en barnmorska eller en gynekolog för en närmare undersökning.
  • Nonchalera inte tecken på könssjukdomar, utan se till att du får behandling som botar. Ett bra skydd mot könssmitta är kondom.

Gå alltid på de gynekologiska cellprovskontroller som du blir kallad till. Detta gäller även dig som redan har behandlats för cellförändringar.

Om man har behandlats för allvarliga cellförändringar tidigare i livet ska provtagningen inte glesas ut efter 50 års ålder och fortsätta till hög ålder.

Hur snabbt får man provsvar?

Tiden tills du får svar på ditt vävnadsprov kan variera, men vanligtvis dröjer det några veckor.

Läs mer om provsvar

Läs mer om gynekologisk cellprovskontroll

Kan man utföra konisering om man är gravid?

I samband med det första besöket på mödrahälsovården bör barnmorskan kontrollera när det senaste cellprovet togs.

Har du inte lämnat prov inom de närmaste 2,5 åren ska du erbjudas att ta ett. Provet bör helst tas före den femtonde graviditetsveckan och utredningen bör gå snabbt. 

Man försöker att i så stor utsträckning det går låta bli att störa graviditeten med gynekologiska ingrepp utan väntar om möjligt till efter förlossningen.

Eftersom livmoderhalsen förändrar utseende under graviditeten kan det vara svårt att särskilja dessa normala förändringar från andra avvikelser. Vissa förändringar kan gå tillbaka efter förlossningen.

Efter konisering

Du skall vara observant på infektionstecken de första dagarna efter operation. Det kan vara buksmärtor, feber, illaluktande flytning/blödning.

De första dagarna är det inte ovanligt att man kan ha mensliknande smärta.

Blödningar och flytningar

För att lindra smärtorna kan man behöva ta paracetamol eller annan smärtlindring regelbundet. Efter koniseringen blir det en såryta på livmodertappen.

Sårytan brukar lossna efter cirka tio dagar och då kan blödningen tillta. Detta gör att man kan ha blödningar och flytningar i ett par veckor efter ingreppet.

Har du gjort ett större ingrepp kan blödningen bestå under en ännu längre period.

Att undvika så länge du blöder

Så länge du blöder bör du undvika att bada i badkar, använda tampong och att ha samlag. 

Ta det lugnt med träningen

Du behöver vanligtvis inte vara sjukskriven efter operationen, men har du ont, känner dig trött eller har ett tungt jobb kan du själv sjukskriva dig i några dagar tills du känner dig återhämtad.

Hård träning under de första veckorna kan leda till större blödning, så ta det lite lugnt i början.

Cerclage

En eller flera koniseringar påverkar inte din förmåga att bli gravid senare. Om du har gjort flera koniseringar, eller tagit bort en större del av livmodertappen kan man behöva sätta ett band runt livmoderhalsen, så kallat cerclage, i samband med graviditet för att undvika allt för tidig födsel.

Vidare läsning:

Livmoderhalscancer

Gynekologisk cancer


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.