Komplementär och alternativ medicin

Komplementär och alternativ medicin (KAM) är behandlingar som används som ett komplement till den vanliga vården – eller istället för konventionell hälso- och sjukvård.

Granskad av: Miek Jong, professor, head of NAFKAM, The Arctic University of Norway.

Olika kosttillskott på en hylla i butik
Komplementär medicin är medicin som används samtidigt, som komplement, till den vanliga sjukvården.

När du eller någon närstående har drabbats av cancer väcks många frågor.

Det kan till exempel handla om hur sjukdomen ska hanteras psykiskt, hur behandlingen kommer att påverka dig och om det är någonting du själv kan göra för att bli frisk.

Många sjuka börjar också fundera över komplementär och alternativ medicin. Ungefär var fjärde patient med cancer i Sverige använder någon form av komplementär medicin.

Anledningen kan vara för att minska biverkningar eller för att bli starkare fysiskt eller psykiskt. En del personer letar efter botemedel för sin eller närståendes cancersjukdom.

Det finns inga komplementära eller alternativa behandlingar som kan bota cancer.

Här beskriver vi lite om vad du bör tänka på om du funderar över KAM för att du ska kunna fatta ett välgrundat beslut.

Komplementär medicin

Komplementär medicin är medicin som används samtidigt, som komplement, till den vanliga sjukvården.

Det kan till exempel handla om akupunktur som hjälp vid vallningar. 

Men också naturpreparat, vitaminer, massage, meditation, yoga, mineraler och kiropraktik. Det är inte alltid vattentäta skott mellan den konventionella vården och komplementär medicin, eftersom många metoder idag används även där.

Alternativ medicin

Alternativ medicin handlar om att istället för den medicinska behandling som läkaren har ordinerat ta alternativa behandlingar. 

En patient kan till exempel välja en viss kost i förhoppning att bota sin cancersjukdom och avstå från ordinerad medicinsk behandling.

Olika grupper av komplementär och alternativ medicin

Det finns flera hundra olika metoder för KAM, men de kan delas in i tre huvudgrupper:

 • Kropp-själ-metoder som utgår från en samverkan mellan kropp och själ
 • Naturpreparat
 • Övriga KAM

Kropp-själ-metoder

De kropp-själ-metoder som är mest populära och som i studier ha visat sig ha effekt för att minska oro, ångest, stress, nedstämdhet och höja livskvaliteten hos kvinnor med bröstcancer är meditation, mindfulness, yoga och avslappning. 

Akupunktur är också en metod som har studerats och kan fungera mot smärta och andra symtom som är relaterade till cancer- eller cancerbehandling.

Eftersom vården vanligtvis inte erbjuder de här behandlingarna behöver du själv anlita en kompetent utövare.

Välja utövare med omsorg

De som erbjuder KAM har vanligtvis ingen svensk yrkeslegitimation. Därför omfattas de inte av Patientsäkerhetslagen och står inte under Socialstyrelsens kontroll.

Hur kan du veta att den du anlitar är kompetent och seriös?

Ta reda på vilken utbildning din behandlare har och vilken erfarenhet mottagningen har av att behandla personer med cancer.

Det brukar också vara en fördel om utövaren inte är negativt inställd till vanlig cancerbehandling.

Om dina olika vårdgivare är negativt inställda till varandra kan det skapa bekymmer för dig.

Naturpreparat

Att ett preparat kommer från naturen betyder inte att det är ofarligt eller overksamt. Många läkemedel har sitt ursprung från naturen och kan ha kraftiga, verksamma effekter.

Naturpreparaten kan delas upp i kosttillskott och växtbaserade läkemedel/naturläkemedel. De senare har genomgått liknande kontroller som övriga läkemedel genomgår. 

Då undersöks kvalitet och säkerhet. Det innebär att de är säkra för användning enligt instruktion på förpackningen.

I Sverige är de flesta växtbaserade läkemedel, som är godkända av Läkemedelsverket, till för egenvård.

Det kan vara till exempel för

 • sömnsvårigheter
 • lindrig oro eller
 • förkylningsbesvär.

För att höja livskvaliteten vid icke botbar cancer finns i dag två godkända växtbaserade läkemedel. De är båda receptbelagda och innehåller extrakt av mistel.

Kosttillskotten kan däremot ha en varierande kvalitet eftersom de inte genomgår någon kontroll. Det är tillverkaren som garanterar att produkten är säker.

Substanser från naturen och en del läkemedel kan påverka varandra

Det finns ämnen i viss kost och i en del naturpreparat som kan påverka effekten av en del läkemedel, exempelvis cytostatika. Effekten av läkemedlet kan både försvagas eller förstärkas.

Grapefruktjuice

Grapefruktjuice kan redan vid ett glas om dagen påverka nedbrytningen av en del cytostatika som tas i tablettform. Din läkare kan därför avråda dig från att dricka grapefruktjuice.

Johannesört

Ett naturpreparat som helt ska undvikas att tas tillsammans med läkemedel är johannesört. Johannesört kan ge starkt negativa effekter när det gäller nedbrytning av läkemedel.

Ökad risk för blödning

En del naturpreparat kan också öka risken för blödning. Därför ska de inte kombineras med blodförtunnande läkemedel eller med vissa smärtstillande läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra eller inflammationshämmande så kallade NSAID-preparat.

Under en cancerbehandling kan du bli mer lättblödande för att antalet blodplättar kan sjunka och du ska då vara försiktig med naturpreparat som kan öka blödningsrisken.

Exempel på sådana naturpreparat är johannesört, ginkgo och vitlök. Du behöver inte undvika vitlök i kosten.

Cancerbehandling och antioxidanter

Antioxidanter finns bland annat i frukt och grönsaker. Det finns ingenting som tyder på att det skulle vara skadligt med den mängd antioxidanter som du får i dig via en balanserad kost.

Antioxidanter skyddar kroppens celler genom att hämma oxidanter, fria radikaler. 

Både vid strålbehandling och vid en del cytostatikabehandling bildas fria radikaler. De skadar cancercellerna, men även de friska cellerna.

Man vet med säkerhet att antioxidanter som kosttillskott ska undvikas av personer som röker och samtidigt får strålbehandling.

Mer kunskap och forskning behövs kring antioxidanternas påverkan, men rekommendationen är att inte äta antioxidanter som kosttillskott under pågående cancerbehandling. 

Exempel på antioxidanter är

 • C-vitamin
 • E-vitamin
 • zink
 • selen och betakaroten.

Cytostatika som verkar genom fria radikaler är till exempel

 • doxorubicin
 • cisplatin
 • karboplatin
 • cyklofosfamid
 • ifosfamid
 • bleomycin
 • och mitomycin-C.

Fytoöstrogen

Det finns en del naturpreparat som används för att lindra klimakteriebesvär. De innehåller ett hormonliknande ämne som kallas fytoöstrogen.

Det finns ingen entydig forskning som kan visa om fytoöstrogen är skadligt eller till nytta efter en hormonkänslig bröstcancer.

Det finns studier som visar att fytoöstrogen kan stimulera tillväxten av en bröstcancertumör medan andra studier tyder på att det kan ha en skyddande effekt.

I väntan på mer kunskap avråder en del läkare från att äta fytoöstrogen som kosttillskott samtidigt som man står på en hormonell behandling efter en bröstcancer.

Exempel på växter som innehåller fytoöstrogen är rödklöver, angelikarot, lakritsrot, ginseng, läkesilverax och soja.

Måttliga mängder soja i mat har inte visat på några skadliga effekter utan kan till och med vara fördelaktigt.

Mer forskning behövs

Det finns livsmedel och naturpreparat som kanske kan vara till nytta vid cancersjukdomar.

Många studier som har gjorts är små eller endast gjorda på djur eller celler. Därför går slutsatserna från dem inte att direkt överföra till människan.

I sådana studier har till exempel gurkmeja, saffran och lykopen (som finns i tomater) visat bra resultat.

Även om styrkan i bevisen fortfarande är låg finns det lovande forskning kring naturpreparat som skulle kunna lindra symtom vid cancer.

Exempel på det är preparat med ingefära som används tillsammans med läkemedel mot illamående, amerikansk ginseng i samband med fatigue, cancerrelaterad trötthet, och mistel för att höja livskvaliteten.

Alla de här studierna är gjorda på kvinnor med bröstcancer.

Mer att läsa – men var kritisk

Det finns mycket information tillgänglig om alternativ medicin och cancer. Tyvärr är de flesta  inte opartiska, eller baserade på forskning med objektiva fakta om effektivitet och säkerhet.

Sådan information kan inte rekommenderas som stöd eller underlag för hälsoval till sårbara patienter.

Mer kvalitetssäkrad, opartisk och forskningsbaserad information om ämnet finns till exempel på den norska statens officiella hälsowebbplats nafkam.no eller på den engelska cam-cancer.org.


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.