Cyklofosfamid

Cykolofosfamid är ett cytostatikum, ett cellgift, ett läkemedel som är cellhämmande. Det ingår i flera olika behandlingskurer mot cancer och ges bland annat som behandling vid bröstcancer, olika former av blodcancer, småcellig lungcancer och äggstockscancer. 

Fakta

  • Cykolofosfamid är ett cellhämmande läkemedel.
  • Cyklofosfamid är effektivt mot celler med snabb celldelning, som cancerceller.
  • Rester av cytostatika finns kvar i kroppsvätskor i tre till fem dygn efter behandlingen och man bör vara extra försiktig för att skydda närstående.

Varför får man behandling med cyklofosfamid?

Cyklofosfamid är ett läkemedel som hämmar celldelningen och sätts in vid olika former av cancer för att bota eller bromsa sjukdomen. Det kan också användas vid autoimmuna sjukdomar, som ledgångsreumatism.

Kvinna får dropp med cytostatika
Cyklofosfamid är ett läkemedel som används vid behandling av flera olika former av cancer. 

Hur fungerar cyklofosfamid?

Cyklofosfamid stör cancercellens DNA. Det hindrar cellerna från att dela sig och växa. Läkemedlet används för att behandla flera olika cancerformer och ingår oftast som en del av behandlingen tillsammans med andra cytostatika-läkemedel.

Cyklofosfamid är effektivt mot celler med snabb celldelning, som cancerceller, men det påverkar också friska celler i kroppen som delar sig ofta. Exempel på sådana celler är celler i benmärgen, hårceller och celler i slemhinnorna.

Läkemedlet tillhör en cytostatikagrupp som kallas alkylerare. 

Hur tas cyklofosfamid?

Det vanligaste är att få cyklofosfamid med dropp, men det kan också tas som tabletter. 

Vilken dos du behöver och hur ofta du ska ta läkemedlet kan variera och är individuellt. Ibland ges en liten dos varje dag och i andra fall ges en högre dos med tre till fyra veckors mellanrum. 

Hur många milligram cyklofosfamid du ska ha räknas ut med hjälp av din längd och vikt. 

Om du ska få cyklofosfamid som dropp är det vanligast att få det på en dagvårdsavdelning. Då får du komma dit över dagen och få din behandling.

Om du tar cyklofosfamid som tabletter ska de sväljas hela och får absolut inte krossas eller delas. De ska helst tas vid samma tid varje dag. Om du skulle missa en dos eller kräkas upp den tar du nästa dos som vanligt dagen efter.

För att kunna få cyklofosfamid bör värdet på dina blodkroppar ligga på en bra nivå. Därför är det viktigt att du lämnar blodprover enligt din läkares ordination.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av cyklofosfamid?

Biverkningarna av cyklofosfamid beror framför allt på att läkemedlet även påverkar celldelningen hos friska celler som delar sig ofta.

De vanligaste biverkningarna är

  • illamående och kräkningar
  • brist på blodkroppar som kan leda till blodbrist (anemi), infektioner och blödningar
  • håravfall
  • ont i magen, förstoppning eller diarré
  • besvär från urinblåsan.

Illamående och kräkningar

Slemhinnan i magtarmkanalen påverkas av cyklofosfamid och det kan göra att du mår illa och i en del fall kräks. 

Illamåendet brukar inte vara akut utan fördröjt. Det betyder att det kommer först några dagar efter att du har fått din behandling.

För att förebygga illamående kommer du att få läkemedel mot just illamående. Det är viktigt att du hör av dig till vården om du trots det mår illa.

Brist på blodkroppar

Cyklofosfamids cellhämmande effekt kan leda till brist på blodkroppar eftersom både de röda och vita blodkropparna samt blodplättarna är celler som delar sig ofta. 

Brist på röda blodkroppar ger anemi, blodbrist. Vid blodbrist kan du bli trött, andfådd och yr. Då kan du behöva få en blodtransfusion.

Vid brist på vita blodkroppar kan du drabbas av infektioner. Det är viktigt att du hör av dig till vården om du får feber över 38 grader.

Om du har brist på blodplättar (trombocyter) kan du få små blödningar. Det kan till exempel vara att du blöder från tandköttet när du borstar tänderna eller blöder näsblod. Kontakta vården om du blöder och det inte slutar.

Håravfall

Vid lägre doser av cyklofosfamid brukar håret inte påverkas nämnvärt. Det kan bli något tunnare hos en del. 

Om man däremot får högre doser cyklofosfamid brukar man tappa håret helt eller delvis. Då kan du få en rekvisition för att prova ut en peruk hos en perukmakare.

Ont i magen, förstoppning eller diarré

Det är ganska vanligt med magknip, förstoppning eller diarré när man tar cyklofosfamid i tablettform. 

Även som dropp kan cyklofosfamid ge ont i magen och diarré.

När man får cyklofosfamid som dropp kan man också bli förstoppad. Det beror framför allt på att de läkemedel mot illamående som du får i samband med droppet ofta har förstoppning som biverkning. 

Hör av dig till vården om du har problem med magen. Det finns ofta hjälp att få.

Besvär från urinblåsan

Cyklofosfamid kan ge inflammation i urinblåsan. Det kan kännas som en urinvägsinfektion och det kan komma blod i urinen. För att förebygga de här besvären är det viktigt att dricka ordentligt dygnet efter att du fått din behandling.

Om du känner behov av att gå på toaletten ofta eller om det kommer blod i urinen ska du kontakta vården.

Viktigt att vara extra försiktig

Rester av cytostatika kan finnas i kroppsvätskor i tre till fem dygn efter behandlingen. För att skydda dina närstående från att utsättas för läkemedlet finns det några saker du bör tänka på.

Fråga vårdpersonalen hur lång tid du behöver vara extra försiktig.

Toalettbesök

Sitt ner när du ska kissa så att urin inte skvätter utanför toalettsitsen. Fäll ner locket när du spolar för att undvika att cytostatikan hamnar i luften. Spola alltid två gånger.

Hantering av andra kroppsvätskor

Använd handskar om du behöver torka upp spyor. Gör rent med rengöringsmedel ordentligt först innan du spritar av ytan. Om du använder sprit direkt följer cytostatikan med ångorna från spriten ut i luften.

Om du har svettats mycket och behöver samla ihop sängkläderna ska de inte skakas så att cytostatikarester virvlar upp i luften.

Skydda dig mot graviditet

Eftersom cytostatika hämmar celldelning kan foster skadas om du blir gravid eller gör din partner gravid under behandlingen. 

Om du är i fertil ålder ska du därför använda preventivmedel under hela behandlingsperioden och även en tid efter att behandlingen är avslutad. Prata med din läkare om hur länge du bör undvika en graviditet.

De första tre till fem dygnen efter behandlingen är det bra att använda kondom vid samlag för att inte riskera att föra över cytostatika till partnern via kroppsvätskor.

Kan jag ta cyklofosfamid tillsammans med andra läkemedel?

Berätta för läkaren vilka andra läkemedel du tar.

När du tar cyklofosfamid tillsammans med en del andra läkemedel kan effekten av cyklofosfamid eller det andra läkemedlet påverkas. Det kan öka risken för biverkningar.

Du ska inte använda någonting som innehåller johannesört samtidigt som du får cyklofosfamid.

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.