Gastroskopi

Gastroskopi är en undersökning där man tittar på matstrupen, magsäcken och övre delen av tunntarmen, tolvfingertarmen. Med hjälp av en mjuk slang som leds ner via munnen kan man titta, fotografera och ta vävnadsprover, biopsier. 

Fakta

  • Innan undersökningen ska du fasta i sex timmar.
  • Besöket på mottagningen brukar ta runt 30 minuter. Själva undersökningen tar bara cirka 10 minuter.
  • Efter undersökningen ska du vänta med att äta och dricka i trettio till sextio minuter.

Gastroskopi kan till exempel visa om du har inflammation, sår eller en tumör i den övre delen av mag-tarmkanalen.

De symtom som kan göra att läkaren vill undersöka med ett gastroskop kan vara

  • sura uppstötningar, halsbränna
  • smärta eller obehag i övre delen av magen
  • ofrivillig viktnedgång
  • svårigheter att svälja
  • kräkningar eller illamående
  • blodiga kräkningar eller svart avföring.

Inför gastroskopin

Inför undersökningen ska du fasta i sex timmar. Om du har mediciner du måste ta kan du ta dem senast två timmar innan, med lite vatten. 

Om du har diabetes eller står på blodförtunnande medicin kan specifika förberedelser behövas.

Kontakta mottagningen när du får din kallelse om du saknar information om hur du ska förbereda dig inför undersökningen.

När du kommer till mottagningen kommer du att få en tunn slang insatt i ett blodkärl, en så kallad venkateter, innan undersökningen startar.

Det är för att personalen ska kunna ge dig lugnande, avslappnande och smärtstillande läkemedel, om det behövs.

Under gastroskopi

Gastroskopet är en böjlig slang som är cirka en meter lång. Längst fram sitter en lins med belysning och ett datachip som fotograferar så man kan se bilder från magen på en tv-skärm.

Undersökning med gastroskopi
De flesta personer klarar av undersökningen mycket bättre än de hade trott innan. Foto: Sanna Percivall.

Instrumentet styrs av en läkare eller en specialistsjuksköterska med hjälp av små rattar.

Hur obehagligt är gastroskopi?

Många kan känna oro och obehag inför undersökningen. Det kan hjälpa att berätta för personalen om sina tankar och känslor.

Du kommer att få lägga dig på din vänstra sida på en brits. Innan gastroskopet ska föras in sprejas lokalbedövning i halsen. Det är för att undersökningen ska kännas mindre obehaglig.

Man kan också ge lugnande medicin i venkatetern om du är mycket spänd och orolig.

Efter att svalget har bedövats får du bita i ett munstycke med ett hål i. Det är genom det hålet instrumentet förs ner.

Munstycket är för att du inte ska kunna bita i slangen.

När instrumentet ska passera svalget behöver du svälja, men efter det ska du helst inte svälja alls. Låt saliven rinna ut ur munnen på det underlägg som ligger under din kind.

Kräkreflex kan triggas

Det kan kännas obehagligt precis när gastroskopet ska ner i matstrupen. Både host- och kräkreflex kan triggas, men du kommer inte att kräkas upp någon mat eftersom du har fastat.

Det kan dock komma upp magsaft om du skulle kräkas under undersökningen.

Läkaren kan under undersökningens gång blåsa in gas eller spruta in vätska i slangen för att få tydligare bilder.

Det kan spänna lite i magen en kort stund och det är vanligt att rapa både under och efter undersökningen.

Genom gastroskopet går det att föra in en särskild tång för att ta vävnadsprover. Eftersom det inte finns några smärtnerver i slemhinnan gör vävnadsprovtagningen inte ont.

Undersökningen tar cirka tio minuter

Besöket på mottagningen brukar ta runt 30 minuter. Själva undersökningen tar bara cirka 10 minuter.

De flesta klarar av undersökningen mycket bättre än de hade trott innan.

Även den som är mycket orolig och rädd kan ofta klara av undersökningen med hjälp av stöd från personalen och eventuellt lugnande läkemedel. 

Att bli sövd inför gastroskopi räknas som ett större medicinskt ingrepp, men kan användas i enstaka fall. Barn brukar ofta sövas inför undersökningen.

Efter gastroskopi

Efter undersökningen ska du vänta med att äta och dricka i trettio till sextio minuter. Det är för att bedövningen i svalget ska försvinna, så att du inte sätter i halsen.

Du kan känna ett visst obehag i halsen upp till ett dygn efter gastroskopin.

Det är mycket ovanligt med komplikationer i samband med gastroskopi. Eventuella komplikationer som blodtrycksfall, blödning eller hål i tarmväggen (i samband med biopsi) åtgärdas direkt på plats.

Om du har fått lugnande läkemedel får du stanna kvar på mottagningen en timme efter undersökningen. Du ska undvika att köra bil resten av dagen.

Vissa resultat kan du få svar på direkt efter undersökningen, medan det kan ta några veckor för att få svar på vävnadsprover.

Frågor & svar om gastroskopi

Hur lång tid tar en gastroskopi?

Generellt kan man säga att en gastroskopi tar ungefär mellan fem och tio minuter. Tiden kan variera mellan olika personer. Hela besöket på mottagningen brukar ta runt 30 minuter.

Vad händer om jag kräks under gastroskopin?

När du genomför en gastroskopi har du fastat minst 6 timmar. I och med det är din magsäck tom och det finns inget att kräkas upp. Skulle det av någon anledning finnas mat kvar i din magsäck kan undersökningen avbrytas på några sekunder.


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.