Röntgen

Hur går det till och varför görs undersökningen?

Hur går det till och varför görs undersökningen?

Röntgenundersökning görs för att avbilda kroppens inre organ eller benstomme, och utförs med hjälp av en röntgenapparat. En röntgenapparat är som en kamera som kan fotografera med hjälp av röntgenstrålar.

Granskad av: Jan Zedenius, professor i kirurgi, Karolinska universitetssjukhuset

Fakta

  • Röntgen är en vanlig undersökning för att diagnostisera och undersöka cancer. 
  • I regel krävs inga särskilda förberedelser och undersökningen är inte smärtsam.
  • Kontrastmedel används när man vill avbilda kroppens hålrum, som i mag-tarmkanalen, blodkärlen och urinvägarna.

Röntgenstrålar skapas när partiklar färdas med ljusets hastighet och sedan möter något som får dem att bromsa in. De har kort våglängd och tränger igenom olika vävnader på olika sätt. Därför blir bilder av kroppens inre delar och skelett olika mörka på röntgenbilderna.

Här är några olika type av röntgen:

Slätröntgen

Röntgenundersökning utan kontrastmedel, så kallad slätröntgen, används fortfarande vid diagnostik av lungorna, skelettförändringar med mera.

Undersökning med röntgen.
I regel krävs inga särskilda förberedelser och undersökningen är inte smärtsam.

Dubbelkontraströntgen

Ibland används två typer av kontrast där luft är ett, exempelvis vid dubbelkontraströntgen för undersökning av tjocktarmen. Metoden ger bilder av mycket små förändringar.

Angiografi

Angiografi (blodkärlsröntgen) är en metod som sällan används för att diagnostisera tumörer. Ett kontrastmedel sprutas in i ett blodkärl eller lymfkärl och förs sedan vidare och ansamlas tillfälligt i det organ man vill undersöka.

Mammografi

Mammografi är en undersökning av brösten som görs i en röntgenapparat. Mammografi görs för att upptäcka och behandla bröstcancer på ett tidigt stadium. 

Läs mer om mammografi

Mammografiundersökning

Magnetkamera

MRT, magnetisk resonans-tomografi, kallas ofta för magnetkamera. Den används för undersökningar av kroppens inre organ. Kameran använder starka magnetfält och inte röntgenstrålar. Undersökningen kallas i folkmun ofta för magnetröntgen.

Läs mer om magnetkamera

Kvinna sitter på brits vid magnetkamera

Datortomografi

Datortomografi är en vanlig undersökning av kroppens inre organ vid misstänkt cancer. Metoden används över stora delar av kroppen för att hitta tumörer. Datortomografi används också för att följa upp effekten av en behandling. Skiktröntgen, DT, CT (från engelskans computed tomography) är andra beteckningar på undersökningen.

Läs mer om datortomografi

Datortomografi i en sjuksal

PET-kamera

PET, positronemissionstomografi, används för att diagnostisera tumörer och för att följa effekterna av en behandling. PET gör det nämligen möjligt att få bilder av vad som sker med till exempel ämnesomsättningen i kroppens olika organ, men även i tumörer där minskad ämnesomsättning kan tala för att behandlingen är framgångsrik.

Läs mer om PET-kamera

Skintigrafi

Skintigrafi är en undersökning där man i blodet eller på annat sätt för in ett radioaktivt ämne som tas upp av den kroppsdel eller den tumörform som ska undersökas.

Läs mer om skintigrafi

Skintigrafi i en sjukhussal

Vart kan jag vända mig?

Har du frågor och funderingar om cancer är du varmt välkommen att kontakta oss på Cancerlinjen.

Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård.

Ring 010-199 10 10 eller skicka ett mejl till Cancerlinjen

Läs mer om vad en radiolog gör


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.