Screening för tjock- och ändtarmscancer

Vad är det och hur fungerar det?

Vad är det och hur fungerar det?

Screening för tjock- och ändtarmscancer håller på att införas i flera regioner i landet för alla mellan 60 och 74 år. Det beräknas kunna rädda 300 liv varje år. 

Fakta

  • Screeningen sker via ett avföringsprov
  • Osynligt blod upptäcks i provet
  • Chansen att överleva ökar om sjukdomen upptäcks tidigt

Så går provtagningen till

Alla som erbjuds screening får ett brev med posten med provtub till avföringsprov, instruktioner och svarskuvert. Det är helt gratis och erbjudandet räcker i sex månader. 

Du gör själva provtagningen i hemmet och skickar in avföringsprovet för analys. Analysen visar om det finns så kallat osynligt blod i avföringen.

Osynligt blod kan du inte se själv men det kan vara ett tecken på tjock- och ändtarmscancer. 

Av de som gör provtagningen är det cirka två procent som har osynligt blod i avföringen. I de flesta fallen betyder det inte att det är cancer, men det utreds fortsatt för att ta reda på mer. 

Illustration av bålen med tunntarm, tjocktarm och ändtarm
Tjocktarmen, ändtarmen och tunntarmen. Illustration: Thomas Krebs

Efter provtagningen

Efter avföringsprovet är inskickat tar det cirka fyra veckor innan du får svar via post.

Om analysen visar att det finns osynligt blod fortsätter utredningen genom att du blir kallad till en koloskopi. Om den inte visar något avvikande kommer du få nytt erbjudande om provtagning efter två år. 

Om koloskopin visar att du har polyper i tarmen (som kan vara ett förstadie till cancer) kan de ofta tas bort direkt vid undersökningen. 

Om det finns tecken på cancer i tarmen tas vävnadsprov som analyseras och följs upp. Chansen att bli botad ökar om sjukdomen upptäcks tidigt. 

Läs mer om tjock- och ändtarmscancer

Vilka får delta?

  • Socialstyrelsen rekommenderar screening för tjock- och ändtarmscancer för alla i Sverige i åldern 60-74 år.
  • När programmet är i gång fullt ut kommer alla inom åldersspannet erbjudas provtagning vartannat år.
  • Idag är det regionerna Stockholm och Gotland som erbjuder screening för tjock- och ändtarmscancer.

Inom de kommande åren kommer även övriga regioner erbjuda samma möjlighet till screening till alla inom åldrarna 60 och 74 år. Under 2021 börjar regionerna Dalarna, Skåne, Örebro, Östergötland och Norrbotten erbjuda provtagning.

Det går inte att själv beställa provtagning. I screeningprogrammet ingår bara de åldersgrupper som det är vetenskapligt bevisat att de har en medicinsk nytta av att delta.

Om du har symtom eller känner oro, kontakta vården för en bedömning eller ring till Cancerlinjen där vår legitimerade sjukvårdspersonal hjälper dig med dina frågor. 

Tips och frågor

Vart ska jag vända mig?

Har du frågor och funderingar om cancer är du varmt välkommen att kontakta oss på Cancerlinjen.

Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård.

Ring 010-199 10 10 eller mejla oss genom att klicka här


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.