Vad är en cysta?

Cysta är ett samlingsnamn för vätskefyllda blåsor i kroppen. En cysta kan vara fylld av luft, blod eller andra kroppsvätskor. En cysta ska inte förväxlas med en tumör. En tumör är en onormal knöl med vävnadstillväxt.

Fakta

 • Det är vanligt att ha cystor på äggstockarna och levern.
 • Majoriteten av alla cystor är godartade.
 • Cystor ger vanligtvis inga symtom alls.

Vad är en cysta?

En cysta är en avgränsad, försluten, säckliknande blåsa som är fylld med vätska. Vad en cysta kallas varierar beroende på vilket organ den sitter i.

Vanliga former av cystor är till exempel levercystor, ovarialcystor som sitter i äggstockarna och bakercysta som sitter i knävecket.

Symtom på cystor

Cystor ger oftast inga symtom alls.

 • Om man känner smärta av en cysta beror det ofta på att den har blivit så stor att den trycker på vävnaden runt omkring.
 • Cystor som spricker, blir infekterade eller inflammerade kan också göra ont.

Hur upptäcks en cysta?

Eftersom cystor sällan ger några symtom upptäcks de ofta av en slump i samband med en röntgenundersökning.

De flesta cystor är godartade, men det går inte alltid att avgöra via en röntgenbild om cystan är godartad eller elakartad.

Behandling av cystor

Ofta behövs ingen behandling alls, men om cystan är stor och orsakar besvär kan den behöva behandlas. 

Om cystan sitter ytligt kan det räcka att tömma den med hjälpa av en nål. Cystor som ligger djupare i kroppen behöver opereras bort.

Orsaker till cystor

Cystor kan bildas av olika orsaker. Bland annat kan det bero på

 • kroniska inflammationer
 • ärftlighet
 • slitage
 • tumörer
 • medfödda fel.

Vad skiljer cystor från tumörer?

En cysta är en blåsa fylld med luft, blod eller vätska medan en tumör är en onormal knöl med vävnadstillväxt.

Både cystor och tumörer kan uppstå var som helst i kroppen.

Om man undersöker en cysta med ultraljud och den ser ut att innehålla en del fast vävnad kan den vara elakartad. Då behöver den kontrolleras.

Den kontrollen görs ofta genom upprepade undersökningar för att se om den ökar i storlek.

För att få ett säkert svar på om cystan är god- eller elakartad behöver man ta ett vävnadsprov som kan göras med hjälp av en biopsi. I en del andra fall kan hela cystan behöva opereras bort och undersökas.

Läs mer om biopsier

Cystor kan bildas i många organ i kroppen. Nedan beskriver vi ett par former av cystor som det ofta pratas om i samband med oro för cancer.

Cystor på äggstockarna

Det är vanligt att ha cystor på äggstockarna. Det är ofta en del av ägglossningen och då försvinner cystorna av sig självt.

Äggstockarnas uppgift är främst att producera ägg och utsöndra hormoner. Äggen bildas inuti en äggblåsa. Efter ägglossningen ska blåsan falla ihop, men ibland gör den inte det. Om den då drar till sig vätska och växer i storlek bildas en cysta. De här cystorna försvinner ofta av sig själv inom en till ett par månader.

Illustration av äggstockarna
De två äggstockarna (ovarierna) sitter på var sin sida om livmodern. I äggstockarna finns flera tusen anlag till äggceller. Här bildas de kvinnliga könshormonerna östrogen och progesteron. Illustration: Sunny Ahmed.

Godartade cystor i äggstockarna brukar delas in i fyra olika grupper:

 • Funktionella cystor – de som beskrivs ovan.
 • Chokladcystor – kan bildas vid endomertrios.
 • Godartade tumörer – har ingenting med ägglossningen att göra.
 • Dermoidcystor – uppstår i äggcellen och kan utvecklas till olika typer av vävnad i kroppen. De kan innehålla till exempel talg eller hår.

Symtom på äggstockscysta

Cystor på äggstockarna ger oftast inga symtom alls. Om du får besvär så kan det vara ett eller flera av symtomen

 • ont i magen – hela tiden eller i intervaller
 • smärta vid samlag
 • känna som en tyngdkänsla i magen eller känna en knöl
 • behöva kissa oftare för att cystan trycker mot urinblåsan.

Undersökningar vid äggstockscysta

Om du känner av något symtom som kan bero på en cysta i äggstocken kommer du att undersökas av en gynekolog.

Då görs en ultraljudsundersökning med en ultraljudsstav via slidan. Det kallas vaginalt ultraljud.

Beroende på vad ultraljudsundersökningen visar kan du också behöva undersökas med annan röntgen och få lämna blodprov.

Behandling av äggstockscysta

Ofta behövs ingen behandling, men om du har besvär kan du behöva opereras.

Om det går görs operationen via en så kallad titthålsoperation, men ibland kan läkaren behöva lägga ett snitt i buken för att ta bort cystan.

Läs mer om titthålskirurgi (laparoskopi)

Levercystor

Cystor i levern är oftast godartade och kan förekomma ensamma eller flera stycken. Ibland kan de också ha en förbindelse med gallvägarna.

Illustration av levern
Levern kan beskrivas som en kemisk fabrik i kroppen. I levercellerna finns många olika enzymer. Det är ämnen som deltar i kemiska processer, i det här fallet i kroppens ämnesomsättning. Illustration: Sunny Ahmed.

Symtom på levercysta

Oftast har du inga symtom alls vid levercystor och cystan upptäcks av en slump vid en röntgen. Det är först när cystan börjar bli större än åtta centimeter den brukar ge symtom.

De symtom som kan uppstå är

 • ökat omfång runt magen
 • smärta
 • blödning
 • tecken på infektion
 • i ovanliga fall gulsot, ikterus.

Behandling av levercystor

Att punktera en cysta via ultraljud kan vara bra för att ställa diagnos, men har inget värde som behandling. 

Innan en behandling av cystor görs en datortomografi eller en magnetkameraundersökning för att utesluta cystadenom. Cystadenom räknas som ett förstadium till adenocarcinom i levern, levercancer, och ska opereras bort med god marginal.

En sådan operation görs också om cystan har en förbindelse med gallvägarna.

Andra cystor som ger symtom behandlas med deroofing. Det är ett ingrepp som sparar vävnaden runt cystan och görs med hjälp av titthålsteknik.

Taket på cystan bränns då bort, vilket är ett förhållandevis enkelt och skonsamt ingrepp.


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.