1

Aktiviteter i sociala medier

Om cancer

Magcancer

I magen finns flera olika organ som alla har olika uppgifter i kroppens matspjälkningsapparat. En cancersjukdom benämns utifrån det organ den har uppkommit i.

I magen finns flera olika organ som ingår i kroppens matspjälkning. Organen har olika funktion. Till exempel så är magsäckens viktigaste uppgift att bearbeta maten och blanda den med magsaft så att den blir till en tunnflytande välling. Vällingen transporteras sedan vidare ut i tunntarmen.

En cancersjukdom benämns utifrån det organ den har uppstått i. Exempelvis så uppstår tjocktarmscancer så gott som alltid i en körtelcell i tjocktarmens slemhinna. Diagnosen som patienten får blir då tjocktarmscancer.

Det finns dessutom en typ av hormonproducerande tumörer som oftast uppstår i mag-tarmkanalen. Samlingsnamnet för dem är neuroendokrina tarmtumörer (carcinoider).

Cancerdiagnoser i magen

Besök gärna Cancerfondens faktasidor om (de flesta av) de cancerdiagnoser som kan förekomma i magen.

Bukspottkörtelcancer
Neuroendokrina tumörer – carcinoider
Lever- och gallvägscancer
Magsäckscancer
Tunntarmscancer
Tjock- och ändtarmscancer

Säg Nej du också!

Öka medvetenheten om cancer. Dela cancerfonden.se

Genom att ge en gåva stöttar du vårt arbete mot cancer