Vanliga frågor & svar om lungcancer

Vilka är de vanligaste symtomen på lungcancer? Vilka behandlingar är effektivast? Och hur farligt är rökning? Det och många andra vanliga frågor svarar vi på här.

Granskad av: Roger Henriksson, professor och överläkare i onkologi, Umeå universitet

Illustration av lungorna
Lungorna sitter i bröstkorgen. Utrymmet mellan lungorna kallas mediastinum. Där finns lymfkörtlar, viktiga blodkärl (bland annat stora kroppspulsådern), hjärtat, matstrupen och luftstrupen. Illustration: Thomas Krebs

Vanliga frågor & svar

Vilka är symtomen vid lungcancer

Det vanligaste symtomet vid lungcancer är hosta. Det kan antingen vara torrhosta eller upphostningar med slem som ibland innehåller blod. Även andfåddhet i vila eller vid lätt ansträngning kan vara ett symtom på lungcancer liksom smärta i bröstkorgen. Avmagring, aptitlöshet och trötthet är symtom som brukar komma sent i sjukdomen.

Läs mer om symtom vid lungcancer

Hur känns lungcancer?

Vanligtvis kan man inte känna en lungcancer. Ibland påverkas andningen och man kan notera en ökad trötthet.

Läs mer om symtom på lungcancer

Vilka undersökningar görs om man misstänker lungcancer?

Vid misstanke om lungcancer är det viktigt att genomföra undersökningar med skiktröntgen eller magnetkamera (MR) och även så kallad bronkoskopi för att ta vävnad för analys.

Ibland genomförs också andra undersökningar för att ta vävnad från tumörsjukdomen för att närmare kunna karakterisera tumörens molekylära egenskaper. Det kan vara till stor hjälp vid val av behandling.

Dessutom ska också kroppsundersökning genomföras och  blodprover av mer allmän karaktär tas. Idag finns dock inga riktigt bra blodmarkörer för lungcancer.

Hur länge kan man leva med lungcancer?

Idag kan alltfler bli botade, speciellt om sjukdomen upptäcks tidigt.

Överlevnaden kan variera från månader till år beroende på många olika faktorer som ålder, allmäntillstånd eller vilka molekylära egenskaper tumören har eller hur avancerad sjukdomen är.

Hur länge kan man leva med obotlig lungcancer?

Med en obotlig lungcancer kan man leva i allt från månader till flera år, och det finns även möjlighet till bot. 

Hur får man lungcancer?

De flesta fall av lungcancer orsakas av framför allt rökning. I en del fall är orsaken okänd.

Hur upptäcks lungcancer?

Det finns inga specifika symtom som kan tala för just lungcancer. Lungcancer kan ge upphov till många olika typer av symtom som hosta, andningssvårigheter, viktnedgång, smärta i bröstet, upprepade infektioner eller trötthet.

Hur botas lungcancer?

Lungcancer kan botas framför allt om sjukdomen är lokaliserad till en del av lungan.

Då kan man opererar man i första hand, men även lokaliserad strålbehandling kan bota en lungcancer.

Med dagens moderna behandling som inkluderar immunterapi och målriktad behandling kan också möjligheter till bot finnas vid mer avancerad sjukdom.

Kan man få lungcancer av passiv rökning?

Ja, passiv rökning är en riskfaktor för att få lungcancer. Det vill säga när man inte röker själv utan utsätts för cigarettrök av andra. 

Läs mer om orsaker till lungcancer

Minskar risken för lungcancer om man slutar röka?

Ja. Det är aldrig för sent att sluta röka.

Vad är nytt i forskningen kring lungcancer?

Vi ser allt fler nya mediciner som kan angripa speciella molekylära strukturer i tumörvävnader. Det bidrar till en bättre behandlingseffekt och förmodligen också större möjligheter till att bota olika typer av lungcancer.

Även ökade möjligheter att påverka immunförsvaret för att angripa cancerceller ökar möjligheten till bot och här ser vi en fascinerande utveckling.

Framtiden är en kombination av olika behandlingar och kommer även inkludera cytostatika. 

Se forskningsframsteg inom lungcancer

I vilken ålder brukar man få lungcancer?

Det vanligaste är att man drabbas av lungcancer när man över 65 år, men man kan få det i alla åldrar. Även hos yngre än 40 år, men det är ovanligt.


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.