Artiklar
Publicerad
23 feb 2009

PET-röntgen hittar tumören

För en effektiv cancerbehandling är det av stor vikt att tumören lokaliseras exakt. Ett dyrt, men mycket effektivt undersökningsinstrument är PET-kameran. Framförallt vid lungcancer är det bra att använda PET/CT-röntgen.

Foto: Jan Lindmark

”PET är bättre än andra röntgenmetoder, men den är inte humörbefrämjande. Den hittar ju tumörerna …”

Så säger Anders Jonasson, ordförande i lungcancerföreningen Stödet. Genom sina kontakter med läkare världen över har Stödet sett hur värdefullt det är med PET-undersökningar.

– Vi försöker nu trycka på alla berörda instanser för att det ska köpas in fler PET-kameror till Sverige, säger Anders Jonasson. PET ger de bästa bilderna, och det är oerhört viktigt för att man ska sätta in rätt behandling.

Universitetssjukhuset i Umeå köper Sveriges sjätte PET-kamera

Tidigare gjordes separata PET-undersökningar, numera kombineras de alltid med CT-röntgen (datortomografi). Fram till i år har PET/CT funnits vid universitetssjukhusen i Stockholm, Uppsala och Linköping. Men nu har också Sahlgrenska i Göteborg skaffat en, och Norrlands Universitetssjukhus i Umeå kommer att få en 2010. Kostnad för att skaffa en komplett PET/CT ligger runt 20 miljoner kronor i dag. För de sjukhus som inte har egna PET/CT-apparater finns en mobil buss med komplett utrustning som kör runt i landet.

Umeå har bussen 26 dagar i år, varje gång kan man ta max 14 patienter. Det blir cirka 200 patienter per år.

– Men om några år, när vi har vår egen PET/CT, hoppas vi klara av mellan 1 000 och 1 500 patienter årligen, säger Ann-Christin Sundberg, chef för den specialiserade sjukhusvården i Västerbottens läns landsting.

PET-bussen kräver avancerad logistik

En avancerad logistik krävs för att klara av en dag med PET-bussen. Det radioaktiva ämnet FDG, som används vid undersökningen, framställs för Umeås behov i Helsingfors. FDG-behållarna flygs sedan till Vasa, där ett sportflygplan hämtar och transporterar det över Bottniska viken till Umeå, dit leveransen kommer före klockan åtta på morgonen.

– Att det tagit tid för oss att få beslut i landstinget om en PET/CT-utrustning beror på att det hängt ihop med en planerad ombyggnad av sjukhuset, säger Ann-Christin Sundberg. Det finns ingen möjlighet att få in apparaterna i den nuvarande byggnaden. 

Fakta om PET

 • PET (positronemissionstomografi) ger

  bilder av ämnesomsättningen i kroppens

  olika organ. Detta används för att lokalisera

  tumörer, eftersom de ofta har en högre

  ämnesomsättning än intilliggande celler.

 • Vid undersökningen ges en injektion med

  ett radioaktivt spårämne, FDG. Patienten

  får sedan vila en stund, och läggs så på

  en brits som förs in i den cirkelformade

  PET-kameran. Patienten måste ligga helt

  stilla vid undersökningen, som tar cirka en

  timme.

 • PET fångar upp strålningen från det radioaktiva

  ämnet, som blir ”lysande” punkter

  på bilderna. I en dator omvandlas informationen

  till skiktbilder av kroppen.

 • FDG försvinner på några timmar ur

  kroppen, och biverkningar av undersökningen

  är sällsynta.

  Läs mer om PET

   

Underlättar inför operationer

Anders Jonasson tycker att det skulle vara självklart för de större sjukhusen att ha PET/CT:

– Visst är det en dyr apparat, men den kan ju rädda liv. I Stockholm, där man haft kameran längst, klarar sig cirka 60 procent av de lungcancerpatienter som opereras. Men jag är säker på att ännu fler skulle kunna opereras med gott resultat om man gjorde en PET/CT på alla, och jag hoppas att det blir standard i framtiden.

Anders Jonasson betonar att det ”gäller att göra rätt sak för rätt person”. Alla tumörer är ju olika, och alla patienter kan inte behandlas på samma sätt.

– Kan man sätta in rätt behandling direkt blir det billigare för vården, påpekar Anders Jonasson. Då kan man göra exaktare operationer från början, eller sätta in någon annan typ av behandling.

Lungcancerpatienter står för största delen av undersökningarna

Karl-Gustaf Kölbeck, överläkare på lungkliniken, Karolinska Solna, instämmer i att PET/CT är ett mycket effektivt diagnostiskt instrument.

– Vi började med den här typen av undersökningar på patienter med icke-småcellig lungcancer i början av 2000-talet, men sedan 2006 gör vi den vid alla sådana utredningar, säger Karl-Gustaf Kölbeck.

Icke-småcellig lungcancer är den cancertyp där man kan ha mest nytta av PET/CT. I dag står lungcancerpatienter för cirka 40 procent av de PET/CT-undersökningar som görs vid Karolinska. Men den används också vid undersökning av till exempel hjärntumörer.

– Vi får en mycket bra kartläggning inför kirurgiska ingrepp och kemo-/radioterapi. Med en enda undersökning kan man kartlägga tumörutbredningen i kroppen och ge rätt behandling i slutändan.

Dyr men effektiv teknik

En enda undersökning med PET/CT kostar mellan 15 000 och 20 000 kronor.

– Det är mycket pengar, instämmer Karl-Gustaf Kölbeck. Men det är värt pengarna, vi vet att det är bra. Vi blir alltmer specifika på att tolka resultaten, säger Karl-Gustaf Kölbeck och fortsätter:

– Genom kombinationen PET/CT gör vi också en del oväntade tumörfynd. När vi söker efter lungcancertumörer hittar vi ibland också dottertumörer i grovtarm, bröst och sköldkörtel, i vissa fall även i njurar. Det kan förstås bli en chock för patienten, men ju tidigare man upptäcker en cancertumör desto bättre är det ju, då har vi större möjligheter att behandla den.

Visa fler