Cellförändringar i livmoderhalsen

Cellförändringar på livmoderhalsen är inte cancer. Men de kan utvecklas till cancer om de inte behandlas.

Granskad avBjörn Strander, överläkare, Regionalt cancercentrum Väst

Illustration livmoderhalsen
En HPV-infektion kan leda till cellförändringar i livmoderhalsen som i sin tur kan leda till cancer. 

Vad är cellförändringar i livmoderhalsen?

Cellförändringar innebär att cellerna på livmoderhalsen avviker mer eller mindre starkt från det normala mönstret.

Det finns två typer av cellförändringar:

  • låggradiga
  • höggradiga.

Låggradiga cellförändringar skiljer sig inte så mycket från den normala cellen. Oftast är den här typen av cellförändring mild och läker av sig självt utan behandling. Ibland kan låggradiga förändringar dock utvecklas till höggradiga.

Höggradiga cellförändringar skiljer sig mycket från den normala cellen och kan med tiden utvecklas till att bli cancerceller. Den här typen av förändring vill man oftast behandla för att få bort.

I de flesta fall tar det många år innan cellförändringar utvecklas till cancer. Om de utvecklas till cancer är det allvarligt, men cellprovskontroller kan upptäcka cancer i tidigt stadium. Då kan nio av tio kvinnor botas.

Gynekologisk cellprovskontroll
Gynekologiskt cellprov tas för att upptäcka livmoderhalscancer.

Symtom på cellförändringar

Cellförändringar ger inga symtom i sig, men vid det här symtom bör du kontakta vården:

  • Om du får blödningar, flytningar eller upplever andra förändringar i underlivet, är det viktigt att ta kontakt med en barnmorska eller en gynekolog för en undersökning.
  • Nonchalera inte tecken på könssjukdomar, utan se till att du får behandling som botar. Ett bra skydd mot könssmitta är kondom.

Gå alltid på de gynekologiska cellprovskontroller du blir kallad till. Det gäller även dig som redan behandlats för cellförändringar.

Om man har behandlats för allvarliga cellförändringar tidigare i livet ska provtagningen inte glesas ut efter 50 års ålder och fortsätta till hög ålder.

Ett tidigt symtom på livmoderhalscancer är blödningar vid samlag. Men samlagsblödningar är mycket vanligt och bara hos väldigt få är blödningen orsakad av cancer.

Det är bara cancer i livmoderhalsen som kan förebyggas eller upptäckas via gynekologiskt cellprov, inte cancer i äggstockarna eller i livmodern.

Läs mer om livmoderhalscancer

Hur upptäcks cellförändringar?

Om cellprovet vid en gynekologisk cellprovtagning är normalt kallas du till en ny provtagning om fem till sju år (beroende på din ålder) inom det svenska screeningprogrammet.

Om cellprovet visar något avvikande kan ett nytt prov behöva tas efter några månader eller en undersökning med kolposkop göras hos en gynekolog.

Vid undersökningen tar gynekologen ofta små vävnadsprover, biopsier. Provtagningen är vanligen smärtfri, men kan ibland ge några sekunders obehag eller smärta.

Efter undersökningen kan du blöda lite från underlivet och behöva använda trosskydd resten av dagen. Undvik bad och samlag samma dag som undersökningen gjorts. Dagen efter kan du leva som vanligt. 

Vävnadsproverna undersöks i mikroskop i laboratorium.

Hur behandlas cellförändringar?

Lindriga, låggradiga, cellförändringar läker ofta av sig själva. Därför räcker det oftast med gynekologiska kontroller tills förändringen har försvunnit.

Vid höggradiga cellförändringar kan behandling behöva sättas in. Vid behandlingen opereras de höggradiga cellförändringarna bort med ett enkelt ingrepp. 

Ingreppet går ut på att ta bort området med förändrade celler. Det brukar röra sig om att ta bort en liten vävnadsbit som är ungefär lika stor som en knapp. Vanligen görs det med lokalbedövning.

De metoder som används för att ta bort cellförändringar är operation, med laser, värmekniv eller frysbehandling.

Om man är under 25 år kan en del höggradiga förändringar läka ut av sig själv utan behandling, men behöver då kontrolleras med uppföljande besök hos gynekolog.

Konisering

Den vanligaste behandlingen kallas konisering, eller excisionsbehandling, och innebär att man skär bort cellförändringarna med en diatermislynga (en upphettad metalltråd).

Konisering görs på en mottagning eller dagoperationsavdelning i öppenvården.

Läs mer om konisering

HPV bakom cellförändringar

En HPV-infektion kan leda till cellförändringar i livmoderhalsen som i sin tur kan leda till cancer. Forskning visar att långdragen infektion med HPV (humant papillomvirus) ligger bakom nästan alla fall höggradiga cellförändringar och cancer på livmoderhalsen.

Läs mer om HPV och HPV-vaccin


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.