Artiklar
Publicerad
18 nov 2008

Operation av levern kan göras flera gånger

Levern är ett av de organ där metastaser ofta uppstår. Varje år får cirka 5 600 personer i Sverige cancer i tjock- eller ändtarm. Ungefär 2 000 av dessa drabbas också av metastaser i levern. Men tack vare alltmer förfinad diagnostik och operationsteknik kan nu fler opereras med gott resultat.

Peter Naredi är professor i kirurgi vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. Han gjorde sin första leveroperation för snart tjugo år sedan. Då opererades betydligt färre patienter än i dag. Men forskning och utveckling har gått framåt. Nu görs omkring 400 leverresektioner (bortskärande av en del av levern) per år i Sverige, cirka 40 av dessa vid sjukhuset i Umeå.

Levern reparerar sig själv

Levern och huden är de delar av människokroppen som direkt växer ut igen, och det är detta man drar nytta av.

– Nu är operationstekniken mycket säkrare. Vi kan ta bort stora delar av levern där metastaserna finns och vi kan vara säkra på att den reparerar sig själv, säger Peter Naredi.

– Antalet operationer har ökat kraftigt, fortsätter Peter Naredi. För 12–13 år sedan gjorde vi bara tre operationer om året. Överlevnaden har också ökat.

Markanta förbättringar i överlevnadsstatistiken

Bland alla som har leverresekterats i Sverige lever var tredje patient efter fem år. Och det är markanta förbättringar, tidigare avled i stort sett alla patienter med levermetastaser av sin sjukdom inom cirka tre år efter diagnos.

En av de nya operationstekniska landvinningarna är att man numera några veckor före operationen kan stoppa delar av blodflödet till den del av levern som ska opereras bort. Då börjar den friska delen genast växa ut, och när operationen genomförts fortsätter den att växa.

80 procent kan opereras bort

En lever väger cirka 1,5 kilo och delas in i åtta delar/segment. Man kan operera i vilken del som helst. Enda kravet är att två delar måste vara kvar och intakta.

– Finns en tredjedel av levern kvar som fungerar normalt vill vi göra kirurgi, säger professor Peter Naredi, kirurgiska kliniken vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. Det kan vara ett riktmärke för kolleger att sända patienter till oss för operation.

Operationen kan upprepas

En annan förbättring är att operationerna kan göras i flera omgångar. Trots att man kartlägger metastaserna noggrant kan det tyvärr finnas cancerceller kvar i levern som efter en tid ger upphov till nya metastaser. Men också dessa kan kirurgerna ibland ta bort.

– Patienter kan opereras både två, tre och fyra gånger, och överlevnaden blir nästan lika bra även efter flera operationer. Ibland gör vi planerade upprepade leverresektioner, först en, och ett par månader senare en ny.

Patienter med cancer i tjock- och ändtarm som drabbats av levermetastaser kan också behandlas med cytostatika före operationerna. Detta ger en minskning av tumörerna hos ungefär hälften av patienterna och en del av dem kan då lättare opereras senare.

”Det är inte ett jätteingrepp”

Peter Naredi förespråkar alltså operationer. Men när det avgörs vilka patienter som ska opereras är det förstås onkologer, kirurger och röntgenläkare som fattar besluten tillsammans.

– En leverresektion är inte ett jätteingrepp, betonar Peter Naredi. Sjukhusvistelsen är begränsad till en eller ett par veckor. Visserligen är man ibland trött ett par månader efteråt, men det är övergående.

– Vi brukar dela in levern i åtta delar, och vi vill behålla två delar, runt 20 procent, under förutsättning av levern i övrigt är frisk. Men jag vill inte sätta definitiva gränser, vi kan i dag operera bort 10–15 metastaser vid ett tillfälle. Operationerna blir större och större i takt med att tekniken förfinas. Vi kan faktiskt stänga av blodtillförseln till levern under en timme vid operationen och också reglera blodtrycket så att det inte blir för högt. Det gör att mindre än hälften av patienterna behöver blodtransfusion under operationen.

Det finns en ytterligare fördel med leverkirurgi, nämligen att den är ekonomiskt lönsam, påpekar Peter Naredi. En operation kostar 50 000–150 000 kronor, medan kostnaden för cytostatika kan uppgå till 500 000 kronor per patient. Och enligt honom är det sällan som cytostatikan botar, även om den kan förlänga livet.

Läkare kan tveka om fördelen

Ändå finns i dag en tveksamhet hos vissa läkare om fördelen med leverresektion, tillstår Peter Naredi. Det finns inga randomiserade studier som bevisar operationernas tillförlitlighet. Att alltså slumpmässigt lotta patienter i olika grupper, där vissa skulle få operation och andra inte, vore omoraliskt.

– För i dag vet vi med säkerhet att de som inte opereras avlider av sin cancer inom ett par år, säger Peter Naredi.

Han framhåller att allt som är evidensbaserat – det vill säga bevisat genom erfarenhet och fallstudier – inte behöver vara randomiserat.

Efter fem år lever 40 procent

– Vi gör däremot noggranna uppföljningar av våra opererade patienter i Umeå, och efter fem år lever 40 procent. Efter tio år lever 20 procent, men då ska man ta med i beräkningen att många av dem är äldre patienter som kan ha dött av andra orsaker än sin cancer.

Visa fler