Tobak och cancer

Tobak är den främsta förebyggbara orsaken till cancer. Att inte använda tobak är därför det bästa sättet att minska risken för cancer.

Illustration mobiltelefon med testet Kolla risken

Kolla risken på 5 minuter

Det här testet är för dig som vill veta mer om hur hälsosamma levnadsvanor kan minska risken för cancer.

Starta testet

Tobaksfritt Sverige 2040 

Sverige ratificerade WHO:s tobakskonvention 2005. Den handlar om hur världens länder kan skydda barn och vuxna mot att skadas och dö av tobak.

I EU:s plan för att besegra cancer finns ett mål om en tobaksfri generation 2040, där mindre än 5 procent av befolkningen använder tobak.

Det innebär att konsumtionen av både traditionella tobaksprodukter och tobaksindustrins nya nikotinprodukter behöver minska. Cancerfonden ställer sig bakom EU:s cancerplan och har utarbetat en färdplan för hur Sverige ska ta sig mot målet om ett Tobaksfritt 2040. 

Så påverkar Cancerfonden folkhälsopolitiken

Vi väljer själva hur vi ska leva våra liv. Men politikens uppgift är att skapa förutsättningar för alla att kunna leva hälsosamt. Vi arbetar för att påverka folkhälsopolitiken, så att färre drabbas av cancer.

Varför är det viktigt för Cancerfonden att fortsätta lyfta kopplingen mellan rökning och cancer som ju många känner till idag?

Trots att rökningen minskat i omfattning de senaste 40 åren lockas varje år 10 000-tals ungdomar att börja röka.

Många av dem fortsätter i vuxen ålder och utsätter sig därmed för mycket hög risk att drabbas av lungcancer och andra lungrelaterade sjukdomar.

Både av omsorg om enskilda individer och ur ett folkhälsoperspektiv är det angeläget att minska och på sikt helt få bort användningen av tobaksprodukter. 

Vilka politiska åtgärder är viktiga för att minska antalet rökare?

Cancerfonden föreslår att

  • en konkret handlingsplan ska tas fram med tydliga delmål för att nå målsättningen om en tobaksfri generation till år 2040
  • regelbundna och betydande höjningar av tobaksskatten genomförs
  • tobaksförpackningar utformas neutralt och utan logotyper
  • exponeringsförbud införs – tobaksförpackningar ska inte synas i butik
  • regleringen av e-cigaretter ligger i linje med lagstiftningen för cigaretter och gäller e-cigaretter med och utan nikotin

Läs mer i vårt intressepoliska program

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.