Tobak

Minska risken för cancer genom att inte använda tobak

Minska risken för cancer genom att inte använda tobak

Tobak är den främsta förebyggbara orsaken till cancer. Att inte använda tobak är därför det bästa sättet att minska risken för cancer.

Illustration mobiltelefon med testet Kolla risken

Kolla risken på 5 minuter

Det här testet är för dig som vill veta mer om hur hälsosamma levnadsvanor kan minska risken för cancer.

Starta testet

Tobaksfritt Sverige 2040 

Sverige ratificerade WHO:s tobakskonvention 2005. Den handlar om hur världens länder kan skydda barn och vuxna mot att skadas och dö av tobak.

I EU:s plan för att besegra cancer finns ett mål om en tobaksfri generation 2040, där mindre än 5 procent av befolkningen använder tobak.

Det innebär att konsumtionen av både traditionella tobaksprodukter och tobaksindustrins nya nikotinprodukter behöver minska. Cancerfonden ställer sig bakom EU:s cancerplan och har utarbetat en färdplan för hur Sverige ska ta sig mot målet om ett Tobaksfritt 2040.

Läs Cancerfondens förslag om hur Sverige ska bli tobaksfritt till 2040

Så påverkar Cancerfonden folkhälsopolitiken

Vi väljer själva hur vi ska leva våra liv. Men politikens uppgift är att skapa förutsättningar för alla att kunna leva hälsosamt. Vi arbetar för att påverka folkhälsopolitiken, så att färre drabbas av cancer.

Varför är det viktigt för Cancerfonden att fortsätta lyfta kopplingen mellan rökning och cancer som ju många känner till idag?

Trots att rökningen minskat över tid i Sverige är det fortfarande över var femte gymnasieelev som röker i någon omfattning. 

Tobaksrök ökar risken för cancer och andra sjukdomar, med förhöjd risk ju mer rök en person utsätts för. 

Både av omsorg om enskilda individer och ur ett folkhälsoperspektiv är det angeläget att minska och på sikt helt få bort användningen av tobaksprodukter. 

Vilka politiska åtgärder är viktiga för att minska antalet rökare?

Cancerfonden föreslår att

  • en konkret handlingsplan ska tas fram med tydliga delmål för att nå målsättningen om en tobaksfri generation till år 2040
  • regleringen av e-cigaretter och andra nikotinprodukter ska harmoniseras med lagstiftningen för cigaretter och gälla såväl e-cigaretter med nikotin som utan
  • regelbundna och betydande höjningar av tobaksskatten genomförs
  • tobaksförpackningar utformas neutralt och utan logotyper
  • exponeringsförbud införs – tobaksförpackningar ska inte synas i butik

Läs mer i vårt intressepoliska program

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.