Väntetider

Omotiverat långa väntetider inom cancervården har varit en het och omdiskuterad fråga under många år. För vissa diagnoser är tiden mellan diagnos och behandling kritisk för överlevnad och livskvalitet. 

Lång väntan inom cancervården

För snart fyra år sedan inledde Regionala Cancercentrum en satsning på så kallade standardiserade vårdförlopp, efter en modell som i flera år använts framgångsrikt i Danmark och där ledtiderna för diagnos och behandling är tydligt reglerade och målsatta. 

Strukturer måste brytas

Minska tid från remiss till behandling

Prostatacancer är den diagnos som varit mest i fokus i debatten om omotiverat långa väntetider i cancervården. Calle Waller har arbetat inom Prostatacancerförbundet i många år och är nu ansvarig för organisationens internationella kontakter och bevakningen av hur vårdförloppen införs.

"Initiativet gav stora förhoppningar"

Vårdförloppen kan ge mer jämlik vård

Vårdgivarna har olika resurser och prioriteringar vilket leder till att effekten av vårdförloppen kan se olika ut beroende på vilket landsting man tittar på. Helena Brändström är ansvarig för de standardiserade vårdförloppen på Regionala Cancercentrum i samverkan. 

"Vi har ett nytt arbetssätt"

Läs hela vår valspecial