Rädda liv – öka deltagandet

Guide till regioner för att öka deltagandet i screening och catch up-vaccin mot HPV.

Guide till regioner för att öka deltagandet i screening och catch up-vaccin mot HPV.

Här hittar du en guide till er som organiserar, planerar och beslutar om regional verksamhet inom cancerscreening eller catch up-vaccination mot HPV.

 

Framsida broschyr

Ladda ner guiden


Guiden erbjuder en lättillgänglig och överskådlig
sammanställning av evidensbaserade verktyg som kan användas i regionen.

Den kan också inspirera till att testa metoder som inte har utvärderats vetenskapligt än men som andra aktörer har uppgett positiva erfarenheter ifrån.

Genom att arbeta med någon eller några av verktygen kan regionen se till att fler cancerfall upptäcks tidigare och fler skyddas mot cancer. Tillsammans kan vi besegra cancer.

Guiden består av två huvudsakliga delar: en beskrivning av viktiga organisatoriska förutsättningar för regionen samt verktyg riktade mot olika målgrupper.

Högre deltagande räddar liv

Cancer som upptäcks i ett tidigt skede ökar chanserna för överlevnad och skonsammare behandlingar. Screening är en viktig del av att kunna upptäcka cancer tidigt.

Idag ser vi dock omotiverade ojämlikheter i screeningdeltagandet i Sverige, både mellan och inom regioner och mellan olika grupper i samhället. Detsamma gäller för catch up-vaccination mot HPV.

Olika grupper

Graden av deltagande skiljer sig ofta kraftigt mellan olika grupper. För att öka jämlikheten i deltagandet kan riktade insatser mot de olika grupperna vara effektivt.

I guiden finns verktyg för sju olika grupper:

Alla som kallas till cancerscreening och catch up-vaccination mot HPV

Guidens generella verktyg syftar till att stärka deltagandet i alla de grupper som har tillgång till screening eller HPV-vaccination.

Ladda ner verktyg för den här gruppen

Utlandsfödda kvinnor i socioekonomiskt utsatta områden

Målgruppen har ofta obefintliga eller svaga kunskaper i svenska, ingen eller kort utbildning och är ofta långt från arbetsmarknaden.

Ladda ner för verktyg för den här gruppen

Personer med funktionsnedsättningar

Oavsett om det handlar om en fysisk eller intellektuell funktionsnedsättning är personer i gruppen ofta beroende av andra i högre utsträckning än den övriga befolkningen.

Ladda ner verktyg för den här gruppen

Boende i glesbygd

De som bor i glesbygd har ofta längre till screening- och vaccinationsmottagningar och det kan vara brist på allmänna kommunikationer. Det här gör det svårare att delta.

Ladda ner verktyg för den här gruppen

Personer med psykiatriska tillstånd

Antalet människor som diagnostiseras med psykisk sjukdom ökar i Sverige. Samtidigt visar flera studier ett lägre deltagande i screening hos personer i gruppen.

Ladda ner verktyg för den här gruppen

Långtidsuteblivare

Hur regioner definierar långtidsuteblivare kan variera men det finns ett antal verktyg som har visat sig ha god effekt på just de som inte har gått på screening trots sin kallelse.

Ladda ner verktyg för den här gruppen

Kvinnor födda år 94-99 (catch up-vaccin mot HPV)

Målgruppen bedöms ha låg kunskap om screening och catch up-vaccination mot HPV. Det riskerar att leda till att det inte känns angeläget att delta när man kallas.

Ladda ner verktyg för den här gruppen

Ladda ner hela guiden

Har du frågor kring guiden eller vill du veta mer om hur du kan öka deltagandet i din region? Hör gärna av dig till Fanette Caudron, intressepolitisk expert.

fanette.caudron@cancerfonden.se

Ladda ner guiden