Granskningskommitté

Granskningskommittén för EU:s Cancerplan i Sverige är en oberoende expertkommitté som Cancerfonden tillsatte i juni 2023. Deras uppdrag är kartlägga, följa och granska genomförandet av EU:s cancerplan i Sverige.

Kommittén tittar bland annat på vilka åtgärder som faktiskt genomförs i Sverige och hur Sverige tar vara på finansieringsmöjligheter som EU:s cancerplan erbjuder.

Granskningskommittén ska även lämna förslag på åtgärder på antingen EU-, nationell eller regional nivå som ska bidra till ett snabbare genomförande av planen i Sverige.

Den kommer också se till hur Sverige är representerat och deltar i olika EU-gemensamma grupperingar och initiativ kring cancerplanen.

Peter Allbeck, Margareta Haag, Gunilla Gunnarsson, Mats Eriksson
Peter Allbeck, Margareta Haag, Gunilla Gunnarsson och Mats Eriksson är några av ledamöterna i Granskningskommittén.

Ledamöterna i expertkommittén

Ordförande

Mats Eriksson
Konsult, f.d. regionråd och före detta ordförande SKR:s sjukvårdsdelegation (M)

Övriga ledamöter

Gunvor G Ericsson
Sjuksköterska, f.d. riksdagsledamot och f.d. statssekreterare (MP)

Gunilla Gunnarsson
Onkolog, tidigare nationell cancersamordnare och före detta särskild utredare

Margareta Haag
Ordförande Nätverket mot cancer

Peter Allebeck
Professor i socialmedicin vid Karolinska institutet och överläkare vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin vid Region Stockholm

Charlotta Dabrosin
Professor i onkologi och överläkare vid onkologiska kliniken, Linköpings universitet 

Claude Marcus
Barnläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och professor i pediatrik vid Karolinska Institutet

Joakim Dillner
Professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska Institutet, enhetschef för Karolinska Sjukhusets Center för Cervixcancerprevention och FoU-chef vid Karolinska Universitetslaboratoriet.

Gunvor Ericson, Charlotta Dabrosin, Gunilla Gunnarsson och Joakim Dillner deltog i ett panelsamtal om genomförandet av EU:s cancerplan.
Gunvor G Ericson, Charlotta Dabrosin, Gunilla Gunnarsson och Joakim Dillner deltog i ett panelsamtal om genomförandet av EU:s cancerplan.
Om du har frågor om granskningskommittén är du varmt välkommen att kontakta Elin Lager, intressepolitisk sekreterare på Cancerfonden, på elin.lager@cancerfonden.se