Leva väl

En av tre kommer att få ett cancerbesked under sitt liv. Tack vare forskningens framsteg överlever allt fler sin cancerdiagnos och många kommer att leva länge med cancer. 

Det påverkar hela ens liv, både fysiskt, socialt, psykiskt och existentiellt. Att man ska kunna leva väl, både under och efter en cancerdiagnos, är en fråga om både rehabilitering och palliativ vård, men också frågor som rör det sociala och existentiella.

Vad orkar jag, fysiskt och psykiskt? Hur påverkar det mina relationer, min sexualitet och min försörjning? När kan jag gå tillbaka till arbetslivet och vilken hjälp får jag från vården, min arbetsgivare och andra aktörer? 

Cancerfondens mål är att alla som lever med och efter en cancerdiagnos har en god livskvalitet. Idag vet vi för lite om hur personer som drabbats av cancer har det, men mycket tyder på att  exemepelvis tillgången till rehabilitering varierar stort över landet och mellan olika grupper. 

Vi vet även att tillgången till palliativ vård varierar beroende på diagnos, ålder, bostadsort och vårdgivare. Den uppdaterade nationella cancerstrategin behöver därför innehålla åtgärder som syftar till att stärka både rehabiliteringsområdet och den palliativa vården.  

Vi ska inte bara vara världsledande på att förebygga och bota cancer, vi måste också vara världsledande på att lindra och vårda! 

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.