Upptäcka tidigt

Tidig upptäckt av cancer innebär en större chans till överlevnad. För patienten ökar dessutom sannolikheten för en kortare, skonsammare och mer effektiv behandling. Det är således helt essentiellt att cancer upptäcks tidigt och då spelar screening en viktig roll. 

Screening räddar liv! Men idag ser vi dock omotiverade ojämlikheter i screeningdeltagandet i Sverige, både mellan och inom regioner samt mellan olika grupper i samhället.

Det är först och främst utbildning- och inkomstnivån som påverkar deltagandet.  

Cancerfondens uträkningar visar att ungefär 200 liv hade kunnat räddas varje år om screeningdeltagandet var lika högt i hela landet.

Ungefär 3 av 10 kvinnor som saknas i livmoderhalscancerscreeningen, och 1 av 5 kvinnor går inte på sin mammografi.

Det finns också stora skillnader i införandet av nya och uppdaterade screeningprogram. Exempelvis kom Socialstyrelsens rekommendation om screening för tarmcancer 2014, men programmet beräknas vara fullt utbyggt i hela Sverige först 2026. Det är alldeles för långsamt och skapar ytterligare ojämlikheter.  

Primärvården spelar också en viktig roll för att vi ska upptäcka cancer tidigare. I primärvården upptäcks de flesta cancerfall. 

Uppskattningsvis 70 procent av alla patienter som får en cancerdiagnos har haft sin första vårdkontakt med primärvården. Regionerna måste därför erbjuda primärvårdens medarbetare ett effektivt och kontinuerligt uppdaterat kunskapsstöd för tidig upptäckt av cancer.