Rapporter

Här har vi listat våra och andras rapporter, betänkanden, artiklar och studier som är viktiga för cancerfrågan inom prevention, forskning och cancervård. Läs och bli inspirerad att vara med och förändra. 

Cancerfondens rapporter

Cancerfondsrapporten
Vi uppmärksammar brister inom cancervård, prevention och forskning och ger förslag på möjliga förbättringar.

Årsberättelse
Så här används pengarna för att besegra cancer.

Effektrapport (pdf)
Vi skildrar vårt arbete för att uppnå våra mål och det resultat som vi åstadkommer genom forskning, kunskapsspridning och påverkansarbete.

Rapporter gjorda på uppdrag av Cancerfonden

Lika olika överallt – en kartläggning av tillgängligheten till rehabilitering för bröstcancerpatienter (pdf)
Granskning av rehabilitering för bröstcancerpatienter. Framtagen tillsammans med Bröstcancerförbundet. 2021.

Hur påverkar covid-19 cancerforskningen i Sverige? (pdf)
En undersökning om hur cancerforskningen har påverkats av pandemin. Av EY på uppdrag av Cancerfonden. 2020.

Hur påverkar covid-19 cancervården i Sverige? (pdf) 
En kartläggning av hur covid-19 påverkat cancervården i Sverige. Genomförd tillsammans med EY.

Cancer i Sverige - hur mycket beror på påverkbara riskfaktorer? (pdf)
Analys av potentialen av preventiva insatser för att förhindra insjuknandet i cancer. Av IHE på uppdrag av Cancerfonden. 2020.

Hur förebygger vi framtidens cancer idag? (pdf)
En rapport om cancer och dess framtida kostnader till följd av övervikt och fetma. Av EY på uppdrag av Cancerfonden. 2019.

Cancer och ojämlikhet (pdf)
En rapport om hur grupptillhörighet påverkar risken att insjukna och avlida i cancer.  Av EY på uppdrag av Cancerfonden. 2018.

Rapporter av andra organisationer

Satsning på hälsobeteende kan lösa vårdens utmaningar (länk till EYs hemsida)
Studie från EY Sweden om hälsoinvesteringar, juli 2016.

Pep-rapporten 2019 (pdf hos Generation Pep)
Pep-rapporten 2019 är en undersökning av barn och ungas hälsovanor i Sverige. Gjord av organisationen Generation Pep, 2019.

Global recommendations on physical activity for health (länk till WHO:s hemsida)
Rapport med rekommendationer om fysisk aktivitet, 2010. 

Folkhälsoarbete bland myndigheter, länsstyrelser, kommuner, landsting och regioner (pdf hos Kommissionen för jämlik hälsa)
Kvantitativa resultat från enkätundersökningar genomförda 2016 av Kommissionen för jämlik hälsa.

Skilda världar? Det demografiskt delade Sverige (pdf hos SCB)
Demografisk rapport från SCB, 2018.

Betänkanden och rapporter gjorda av regeringen

Världens utmaning – världens möjlighet (länk till regeringens hemsida)
Agenda 2030-delegationens slutbetänkande till regeringen. I betänkandet presenterar Agenda 2030-delegationen förslag och bedömningar för Sveriges fortsatta genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Mars 2019.

För en god och jämlik hälsa, SOU 2017:4 (länk till regeringens hemsida)
En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket. Delbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa, januari 2017. 

Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa, SOU 2017:47 (länk till regeringens hemsida)
Slutbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa, juni 2017.

God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik, 2017/18:249 (länk till regeringens hemsida)
Proposition från Socialdepartementet, april 2018.

God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik, 2017/18:SOU26 (pdf på regeringens hemsida)
Betänkande från Socialutskottet, juni 2018.

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.