Remissvar

Vi bedriver ett aktivt påverkansarbete mot myndigheter, organisationer och politiska forum som beslutar om vård-, hälso- och forskningspolitik. 

Ett sätt att påverka är att skicka remissyttranden på betänkanden och promemoria.

Våra senaste yttranden

 • Remissyttrande avseende En utvärdering av förändringar i sjukförsäkringens regelverk under 2021 och 2022 (Diarienummer: S2024/00752)
  28 juni 2024
  Läs yttrandet (pdf)
 • Remissyttrande avseende förslag till ändringar i Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2023:33) om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister
  8 februari 2024
  Läs yttrandet (pdf)
 • Remissyttrande avseendeNy myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59) och Statlig forskningsfinansiering Underlagsrapporter (SOU 2023:19)
  31 januari 2024
  Läs yttrandet (pdf)
 • Remissyttrande avseende promemorian Justerad skatt på tobak och nikotin (Fi2023/02703)
  15 december 2023
  Läs yttrandet (pdf)
 • Remissyttrande avseende Patientöversikter inom EES och Sverige (SOU 2023:13)
  30 oktober 2023
  Läs yttrandet (pdf)
 • Remissyttrande avseende EU-läkemedelslagstiftning: Kommissionens förslag på förordning och direktiv om humanläkemedel (S2023/01768)
  22 september 2023
  Läs yttrandet (pdf)
 • Remissyttrande avseende Folkhälsomyndighetens föreskrifter om egenkontrollprogram och kontrollköp avseende tobaksfria nikotinprodukter (00925-2023 och 00926-2023)
  5 september 2023
  Läs yttrandet (pdf)
 • Remissyttrande avseende Genomförande av nya krav på upphettade tobaksvaror (S2023/01284)
  3 juli 2023
  Läs yttrandet (pdf)
 • Synpunkter på Nederländskt förslag till reglering av nikotinprodukter som inte är tobak (2023/244/NL)
  29 juni 2023
  Läs yttrandet (pdf)
 • Remissyttrande avseende föreskrifter om snus, snusliknande produkter och tuggtobak  (2022/04139)
  8 mars 2023
  Läs yttrandet (pdf)
 • Remissyttrande avseende Miljörådets årsrapport (M2022/00493) 
  25 januari 2023
  Läs yttrandet (pdf)