Bota fler

Hitta rätt direkt

    Sverige har en cancervård i världsklass. Tack vare forskningens framsteg, tidig upptäckt och utvecklingen av effektivare behandlingar kan fler liv räddas. Det finns dock stora skillnader i överlevnaden mellan olika cancerdiagnoser samtidigt som det finns omotiverade skillnader i tillgången till cancervården. 

    Nationella standardiserade vårdförlopp infördes som ett svar på alltför långa väntetider inom cancervården. De utgår från patientens rätt till en snabb process och ska säkerställa att vården organiseras för att undvika omotiverade väntetider och ge en likvärdig vård i hela landet.

    Det finns i dag drygt 30 olika vårdförlopp inom cancer och under 2023 ingick 84 procent av patienterna i ett vårdförlopp. Av de dryga 30 vårdförloppen var det 2023 bara två där 80 procent (målvärdet) av dem som ingick nådde målen för ledtider i förloppet.

    För att fler ska botas måste nya behandlingar kontinuerligt utvecklas, utvärderas och inte minst användas i klinisk praxis. Fler patienter måste ges möjlighet att dels delta i forskningen, dels få tillgång till de behandlingar som är bäst för dem – utan dröjsmål.

    Fler av vårdens medarbetare måste få möjlighet att kontinuerligt förbättra den vård de ger. Utvecklingen av precisionshälsa med individanpassad diagnostik och behandling är ett område som för att få fullt genomslag behöver tillgängliggöras i vårdens alla delar.