Gazal Casselborg
Intressepolitisk chef
Lars-Gunnar Ericson
Opinionsansvarig
Elin Ramfalk
Sakkunnig (föräldraledig)
Prevention
Effektiv preventionspolitik krävs för att vända trenden med ökande antal cancerfall.
Vård
En bättre och mer jämlik vård ställer stora krav på både beslutsfattare och sjukvård.
Forskning
Hur bra medicinsk forskning ett land har påverkar vilken vård patienterna kan erbjudas.
Ladda ner Intressepolitiskt program