Politisk handlingskraft förändrar

Politiken spelar en viktig roll i kampen för att besegra cancer. Vi lyfter dagens och framtidens utmaningar, och de förbättringsmöjligheter som finns. 

Tillsammans kan vi besegra cancer

Vår vision

Vår vision är att besegra cancer och vi vet vad som behöver göras. När vi grundades 1951 överlevde bara 3 av 10 cancer. Idag överlever fler än 7 av 10 sin cancerdiagnos. En fantastisk utveckling.

Fantastisk utveckling

Utvecklingen är resultatet av banbrytande forskning, högkvalitativ hälso- och sjukvård, av att vi ständigt lär oss mer om cancer. Men det är också resultatet av att vi gemensamt har arbetat mot uppsatta mål, bland annat genom den nationella cancerstrategin och av många människors gedigna arbete och övertygelse om att cancer går att besegra.

Hoppfullt och oroande

Och utvecklingen är både hoppfull och oroande. Idag diagnostiseras fler människor med cancer än tidigare. Samtidigt fortsätter dödligheten att minska tack vare framgångsrik forskning och vård. Faktum är att Sverige kan stoltsera med en cancervård i världsklass. Men alla får inte ta del av vården på samma villkor.

Tydliga mål

Vi har tagit fram fyra tydliga mål för Sverige 2030: De påverkbara cancerfallen ha minskat med 30 procent, en tredjedel av all cancer ska upptäckas i ett tidigare stadium, 80 procent ska överleva sin cancerdiagnos och att alla som lever med och efter en cancerdiagnos ska kunna leva med god livskvalitet.

Tillsammans kan vi besegra cancer

Det är högt uppsatta mål, men de är fullt möjliga att uppnå. Vi jobbar för att dagens politiska beslut ska bli morgondagens cancervård. För att lyckas besegra cancer behöver vi jobba tillsammans, hela samhället.

Vi driver cancerfrågan, ger stöd och underlag

Vi tar fram hållbara rapporter och kan bidra med stöd och underlag när beslut ska fattas. Vi pekar ut behov och möjliga lösningar, skriver remissvar, för dialog med beslutsfattare och arrangerar seminarium, till exempel på Järvaveckan och Almedalen.