Tillsammans driver vi cancerfrågan

Politiken spelar en viktig roll i kampen för att besegra cancer. Vi tror att de allra flesta i grunden delar vår vision om att besegra cancer, men det är givetvis inte alltid enkelt att veta hur.

Vi vill bidra till att komma närmare visionen genom att sätta ljuset på dagens och framtidens utmaningar. Och, inte minst på de förbättringsmöjligheter som finns inom olika beslutsfattares uppdrag. 

Politisk handlingskraft kan påverka utvecklingen åt rätt håll. Med åtta visionära men konkreta mål de kommande åtta åren kan Sverige ta stora kliv i kampen för att besegra cancer.

Aktuella frågor

Cancerfondens valmanifest 2022

Vi kan utrota livmoderhalscancer

Cancerfondsrapporten – Segregerad screeninfg

Ger stöd och underlag

Eftersom vi är en forskningsorganisation som tar fram hållbara rapporter inom prevention, forskning och vård kan vi bidra med stöd och underlag när beslut ska fattas. Kontakta gärna oss om du har frågor eller funderingar. 

Fler viktiga rapporter

Här har vi samlat både våra rapporter och betänkanden, artiklar, studier och rapporter utförda av andra som är viktiga för cancerfrågan.

Till rapporterna

Olika sätt att förändra

Vi tar fram hållbara rapporter och ser till att de når relevanta personer på bästa sätt. Vi pekar ut behov och möjliga lösningar, vi skriver remissvar arrangerar seminarium och är med på Järvaveckan och Almedalen.

Läs mer om vårt arbete 

Vad säger statistiken?

Minst var tredje person som lever i Sverige i dag kommer att få ett cancerbesked. 2017 insjuknade 61 661 människor i landet i cancer, vilket är 1 336 fler än året innan. 

Se mer statistik 

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.