Prevention
Effektiv preventionspolitik krävs för att vända trenden med ökande antal cancerfall.
Vård
En bättre och mer jämlik vård ställer stora krav på både beslutsfattare och sjukvård.
Forskning
Hur bra medicinsk forskning ett land har påverkar vilken vård patienterna kan erbjudas.
Läs Intressepolitiska programmet 2019
Visa fler