Tillsammans driver vi cancerfrågan

Politiken spelar en viktig roll i kampen för att besegra cancer. Vi tror att de allra flesta i grunden delar vår vision om att besegra cancer, men det är givetvis inte alltid enkelt att veta hur.

Vi vill bidra till att komma närmare visionen genom att sätta ljuset på dagens och framtidens utmaningar. Och, inte minst på de förbättringsmöjligheter som finns inom olika beslutsfattares uppdrag. 

En aktuell fråga just nu är att vi kan utrota livoderhalscancer

Cancerfondsrapporten

Ger stöd och underlag

Eftersom vi är en forskningsorganisation som tar fram hållbara rapporter inom prevention, forskning och vård kan vi bidra med stöd och underlag när beslut ska fattas. Kontakta gärna oss om du har frågor eller funderingar. 

Cancerfonden anser

Fler viktiga rapporter

Här har vi samlat både våra rapporter och betänkanden, artiklar, studier och rapporter utförda av andra som är viktiga för cancerfrågan.

Till rapporterna

Olika sätt att förändra

Vi tar fram hållbara rapporter och ser till att de når relevanta personer på bästa sätt. Vi pekar ut behov och möjliga lösningar, vi skriver remissvar arrangerar seminarium och är med på Järvaveckan och Almedalen.

Läs mer om vårt arbete 

Vad säger statistiken?

Minst var tredje person som lever i Sverige i dag kommer att få ett cancerbesked. 2017 insjuknade 61 661 människor i landet i cancer, vilket är 1 336 fler än året innan. 

Se mer statistik