Politisk handlingskraft förändrar

Politiken spelar en viktig roll i kampen för att besegra cancer. Vi lyfter dagens och framtidens utmaningar, och de förbättringsmöjligheter som finns. 

Vi driver cancerfrågan, ger stöd och underlag

Vi tar fram hållbara rapporter och kan bidra med stöd och underlag när beslut ska fattas. Vi pekar ut behov och möjliga lösningar, skriver remissvar, för dialog med beslutsfattare och arrangerar seminarium, till exempel på Järvaveckan och Almedalen.

Fler viktiga rapporter

Här har vi samlat både våra rapporter och betänkanden, artiklar, studier och rapporter utförda av andra som är viktiga för cancerfrågan.

Till rapporterna

Statistik till underlag och beslut

Minst var tredje person som lever i Sverige i dag kommer att få ett cancerbesked. Här hittar du den senaste cancerstatistiken för de vanligaste cancerformerna.

Till statistiken