Forskning

Vår vision är att besegra cancer. För att nå dit är finansiering av den främsta cancerforskningen avgörande. Sedan vi grundades 1951 har vi delat ut ungefär 15 miljarder kronor till svensk cancerforskning och är efter staten den enskilt största finansiären av svensk cancerforskning. 

Målet med en förbättrad cancerforskning är att fler patienter ska ges chans att överleva cancer, leva väl med och efter en cancersjukdom - men också att fler ska ges chans att undvika cancer.

Forskning räddar liv och tack vare tidigare satsningar på forskning kan många av de omkring 69 000 personer som varje år får en cancerdiagnos botas samtidigt som fler cancerfall kan förebyggas.  

Vi har kommit långt, men vi är inte framme än. Idag är hela cancerresan, från prevention och tidig upptäckt, vård och behandling, till rehabilitering och palliativ vård, ojämlik.

Den forskning som bedrivs behöver syfta till att utjämna de omotiverade skillnaderna som finns, till exempel gällande insjuknande i cancer och ojämlik behandling, och på så sätt leda till en mer jämlik vård och hälsa.  

Om vi ska besegra cancer förutsätter det att de medel som delas ut till forskning kan göra största möjliga nytta.

Det behövs konkreta åtgärder för att vända den trend som syns inom den svenska medicinska forskningen idag, där forskningen i andra jämförbara länder ökar i kvantitet och kvalitet.

Det beror bland annat på att de statliga investeringarna i forskning inom medicin och hälsovetenskap i Sverige har stagnerat. 

En långsiktig och effektiv forskningspolitik behöver därför säkerställa att nödvändiga investeringar görs på nationell nivå men också att det skapas förutsättningar för att de beslut som tas på regional, verksamhetsnära och patientnära nivå får effekt.

Enbart genom forskning kan cancer besegras, och svensk cancerforskning ska vara världsledande.