Guide till EU:s cancerplan

Få stöd och underlag i vår guide om hur EU:s cancerplan kan användas för att besegra cancer i Sverige. 

Cancer är en av vår tids stora folksjukdomar. Idag insjuknar fler än 65 000 personer i Sverige i cancer varje år, men inom 20 år visar prognoser att 100 000 personer årligen kommer att insjukna. Inom EU beräknas cancer redan 2035 vara den enskilt största dödsorsaken. 

Vi måste göra mer för att vända utvecklingen.

Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden

EU:s cancerplan består av tydliga målsättningar, förslag på nationella prioriteringar och konkreta satsningar. Planen innehåller även åtgärder som syftar till att stödja medlemsländernas egna insatser och åtgärder för att samordna arbetet på EU-nivå. 

En av planens viktigare anslag är att den be tonar betydelsen av ett helhetsperspektiv som omfattar hela sjukdoms och vårdkedjan. 

Vi har tagit fram en guide till hur planen kan användas i Sverige.

Ladda ner guiden

Guide till cancerplanen