Inför EU-valet:

EU:s cancerplan – en möjlighet att tillsammans besegra cancer

EU:s cancerplan – en möjlighet att tillsammans besegra cancer

Cancerfonden, Barncancerfonden, CancerRehabFonden och Ung Cancer har inför EU-valet skrivit ett gemensamt brev till de personer som kandiderar till Europaparlamentet.  

Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet i Sverige. Av de 720 ledamöterna som väljs in i parlamentet har Sverige 21 platser. Brevet som Barncancerfonden, Cancerfonden, CancerRehabFonden och Ung Cancer har skickat till kandidaterna syftar till att visa på varför cancerområdet behöver fortsätta att prioriteras inom EU. 

Europa har idag en tiondel av världens befolkning, men en fjärdedel av världens cancerfall. Om det inte vidtas kraftfulla åtgärder nu väntas cancerfallen öka med 24 procent fram till 2035 och därmed bli den vanligaste dödsorsaken i EU.

Hälso- och sjukvård är varje enskilt medlemslands egna ansvar. Så bör det fortsätta vara, men det arbete som nu pågår inom ramen för EU:s hälsounion utgör ett viktigt komplement till den nationella politiken.

Inom hälsounionen finns ett ambitiöst arbete inom cancerområdet, genom Europe's Beating Cancer Plan (EU:s cancerplan), där syftet är att "vända utvecklingen mot ett ökande antal cancerfall i hela EU, och till att skapa en sundare, rättvisare och mer hållbar framtid för alla."

Arbetet med EU:s cancerplan behöver fortsätta även under den kommande mandatperioden. Brevet lyfter några exempel på hur arbetet inom EU kan vara bra för de svenska patienterna.

Gemensamma regleringar inom preventionsområdet, gällande till exempel tobak, alkohol och marknadsföring, kan leda till att färre drabbas av cancer. 

Samarbete inom EU är också viktigt för att fler cancerformer ska kunna upptäckas i ett tidigare stadie och att fler ska kunna botas. Genom utbyte av kunskap och erfarenheter kan vi också verka för att minska ojämlikheterna inom cancerområdet – här har Sverige mycket att lära av andra länder. 

Det finns också behov av gemensamma satsningar och initiativ för att personer som lever med cancer eller har haft cancer ska ha en så god livskvalitet som möjligt.

EU:s cancerplan och EU:s arbete inom cancerområdet är en förutsättning för att vi ska kunna driva utvecklingen framåt för att förebygga, upptäcka tidigt, bota och se till att alla de som har eller har haft en cancerdiagnos kan leva ett liv med god kvalitet.

Och det politiska engagemanget är avgörande.

Brevet avslutas med uppmaningen om att kandidaterna om de blir invalda i Europaparlamentet ska vara med och säkerställa att cancerområdet och EU:s cancerplan fortsätter att prioriteras inom ramen för EU-kommissionens och Europaparlamentets arbete, och att medel avsätts för arbetet med EU:s cancerplan även efter 2027.

Brevet har skickats till toppkandidaterna från varje riksdagsparti.

Här kan du ladda ner brevet

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.