Prevention

Cancer kan till stor del förebyggas. En tredjedel av alla cancerfall är livsstilsrelaterade. Senare års forskning visar på ett tydligt samband mellan övervikt och fetma och risk för cancer. Matvanor i kombination med lägre grad av fysisk aktivitet är boven i dramat. 

Övervikt orsakar över 2000 fall av cancer varje år

Fetma och övervikt kopplas till ökad risk för flera olika cancerformer. I dag har mer än varannan vuxen i Sverige övervikt eller fetma. Men trots att framgångsrik prevention måste bedrivas på en övergripande samhällsnivå saknas nationella mål för arbetet. 

Ju mer övervikt desto högre cancerrisk

Tjej sitter med ett cigarettpaket i handen

Grönt ljus för nyrekrytering av unga rökare

Det finns stark evidens för att exponering av tobaksförpackningar bidrar till att ge ungdomar en positiv inställning till tobak. Trots denna kunskap avstår regeringen från att föreslå ett exponeringsförbud i årets tobaksproposition. 

Regeringen missar målet

Läs hela Cancerfondsrapporten