Cancerfonds-rapporten Prevention

I den här rapporten uppmanar vi regeringen att ta fram en nationell strategi för en bättre folkhälsa i Sverige.

I den här rapporten uppmanar vi regeringen att ta fram en nationell strategi för en bättre folkhälsa i Sverige.

Ladda ner rapport

Nedan finns rapporten i sin helhet som pdf-format. Du kan också beställa ett tryckt exemplar. 

Ladda ner och läs online

Beställ tryckt rapport

Vem äger folkhälsan?

Att förebygga ohälsa och sjukdom är en av de mest lönsamma investeringar ett samhälle kan göra för sina medborgare. Effektiva preventiva insatser kan leda till stora kostnadsbesparingar och minska lidandet för tusentals människor. 

Läs om ansvarsfrågan

Övervikt orsakar tusentals cancerfall

Mer än hälften av landets vuxna befolkning beräknas i dag ha övervikt eller fetma. Runt fyra procent av alla cancerfall har en vetenskapligt klarlagd koppling till övervikt och fetma.

Så kan vi vända trenden 

Möjlighet till fysisk aktivitet

Barn och ungdomar rör sig för lite. Spontanidrott och utelek har ersatts av datorer, läsplattor eller mobiler. I samarbete med kommuner, förenings- och näringsliv erbjuder organisationen En Frisk Generation möjlighet till fysisk aktivitet, hälsosamma måltider och social samvaro för hela familjen.

Lustfylld knuff i rätt riktning

"Roligt att få göra något som familj"

Klockan närmar sig fem och de flesta eleverna på Höglundaskolan har gått hem för dagen. Frida Jonsson, koordinator för En Frisk Generation i Haninge, låser upp en dörr som leder till skolans gymnastiksal och börjar förbereda kvällens aktivitet.

Möjlighet att prova olika sporter 

Läs hela Cancerfondsrapporten 2019: Prevention