Ben klädda i träningstights och gympaskor i gymnastiksal.
Prevention
Cancer kan till stor del förebyggas. En tredjedel av alla cancerfall är livsstilsrelaterade. Senare års forskning visar på ett tydligt samband mellan övervikt och fetma och risk för cancer. Matvanor i kombination med lägre grad av fysisk aktivitet är boven i dramat. 

Övervikt orsakar över 2000 fall av cancer varje år

Fetma och övervikt kopplas till ökad risk för flera olika cancerformer. I dag har mer än varannan vuxen i Sverige övervikt eller fetma. Men trots att framgångsrik prevention måste bedrivas på en övergripande samhällsnivå saknas nationella mål för arbetet. 

Ju mer övervikt desto högre cancerrisk

Tjej sitter med ett cigarettpaket i handen

Grönt ljus för nyrekrytering av unga rökare

Det finns stark evidens för att exponering av tobaksförpackningar bidrar till att ge ungdomar en positiv inställning till tobak. Trots denna kunskap avstår regeringen från att föreslå ett exponeringsförbud i årets tobaksproposition. 

Regeringen missar målet

Mer från Cancerfondsrapporten 2018

Livmoderhalscancer

Livmoderhalscancer går i mycket hög grad att förebygga genom vaccinering och regelbunden screening. Ändå har antalet fall ökat kraftigt under de senaste åren, framför allt i de mindre landstingen. 

Cancerforskning

Digitalisering påverkar både forskning och vård. Big Data, artificiell intelligens och Internet of Things ökar kunskaperna om cellernas funktion, och gör arbetet effektivare att utveckla nya behandlingsmetoder. Men det ökar kraven på infrastruktur och organisation. 

Cancervården i Sverige

Digitalisering och artificiell intelligens står högt på agendan när morgondagens vård formas. Men debatten måste bli mer visionär, planeringen mindre fragmenterad och åtgärderna genomförda med större beslutsamhet och tempo. Det är hög tid för sjukvården att välkomna fler innovativa digitala lösningar.

Läs hela Cancerfondsrapporten