Cancerfondsrapporten 2019: Prevention

Minst en tredjedel av all cancer kan förebyggas genom hälsosamma levnadsvanor, men regeringens politik för bättre folkhälsa är passiv och ineffektiv. Med nuvarande utveckling har snart sex av tio vuxna i Sverige förhöjd risk för att insjukna i cancer på grund av sin vikt. 

Vem äger folkhälsan?

Att förebygga ohälsa och sjukdom är en av de mest lönsamma investeringar ett samhälle kan göra för sina medborgare. Effektiva preventiva insatser kan leda till stora kostnadsbesparingar och minska lidandet för tusentals människor. 

Om ansvarsfrågan

Övervikt orsakar tusentals cancerfall

Mer än hälften av landets vuxna befolkning beräknas i dag ha övervikt eller fetma. Runt 4 procent av alla cancerfall har en vetenskapligt klarlagd koppling till övervikt och fetma.

Så kan vi vända trenden 

Möjlighet till fysisk aktivitet

Barn och ungdomar rör sig för lite. Spontanidrott och utelek har ersatts av datorer, läsplattor eller mobiler. I samarbete med kommuner, förenings- och näringsliv erbjuder organisationen En Frisk Generation möjlighet till fysisk aktivitet, hälsosamma måltider och social samvaro för hela familjen.

Lustfylld knuff i rätt riktning

"Roligt att få göra något som familj"

Klockan närmar sig fem och de flesta eleverna på Höglundaskolan har gått hem för dagen. Frida Jonsson, koordinator för En Frisk Generation i Haninge, låser upp en dörr som leder till skolans gymnastiksal och börjar förbereda kvällens aktivitet.

Möjlighet att prova olika sporter 

Läs hela Cancerfondsrapporten 2019: Prevention