Producentavgift på socker i dryck

Sverige behöver en producentavgift på sockersötade drycker. Som ett steg mot mer hälsosamma levnadsvanor vill Cancerfonden att en producentavgift på socker i drycker som läsk införs. Evidensen är tydlig. En producentavgift skulle sänka sockerinnehållet.

Övervikt och obesitas ökar

Övervikt och obesitas (fetma) är en av de största orsakerna till ohälsa och förlorade levnadsår i Sverige idag. Tillsammans med ohälsosamma matvanor ligger övervikt och obesitas bakom cirka 5 procent av alla cancerfall.

13 olika cancersjukdomar kan kopplas till övervikt och obesitas, bland dessa bröstcancer och tjock- och ändtarmscancer. Det innebär att det för dessa 13 cancerdiagnoser finns en vetenskapligt klarlagd koppling till förhöjt BMI eller högre fettmassa.  

Tyvärr har trenden gått åt fel håll de senaste decennierna. Idag beräknas vart femte barn ha övervikt och obesitas, andelen har ökat dramatiskt under de senaste tio åren. Bara mellan 2016 och 2019 steg andelen skolbarn som har obesitas med 50 procent. Över hälften (52 procent) av Sveriges befolkning har i dag övervikt eller obesitas. 

Idag beräknas vart femte barn ha övervikt eller obesitas.

Andelen har fördubblats sedan 1980-talet och fortsätter att öka. Snabbast sker ökningen i åldersgruppen 16–29 år.

Detta är allvarligt eftersom övervikt och obesitas hos barn i de flesta fall riskerar att följa med upp i vuxen ålder. Det innebär att de tar med sig en ökad risk för flera cancerformer upp i vuxen ålder. 

Varför fokusera på sockersötad dryck?

Ett högt intag av socker pekas ofta ut som en bidragande orsak till att övervikt och obesitas ökar i stora delar av världen. Världshälsoorganisationen, WHO, har satt minskad sockerkonsumtion högt på agendan för att minska de obesitasrelaterade hälsoproblemen.

I Sverige äter vi i genomsnitt ca 40 kilo socker per person och år. Den allra största delen av sockermängden får vi i oss via livsmedel där socker är den dominerande ingrediensen, exempelvis choklad, glass, bakverk, godis eller sockersötade drycker.  

Dessa livsmedel står för 17 procent av ungdomars energiintag och just hos unga är sockersötad dryck en av de absolut största energikällorna. Socker i sig är inte cancerframkallande. Däremot tenderar hög konsumtion av socker leda till övervikt och obesitas som i sin tur är en riskfaktor för 13 cancersjukdomar.

Tre tjejer sitter och dricker läsk
Svenskar äter minst hälsosamt i Norden, 17 procent av ungdomars totala energiintag kommer från sötade drycker, godis och glass. Foto: Julia Mård

Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (EFSA) har gjort en systematisk genomgång av över 30 000 publikationer och funnit ett samband mellan tillsatt socker och sjukdomar som obesitas, typ 2-diabetes och högt blodtryck. Studien har slagit fast att sockersötad dryck faktiskt har den i särklass starkaste kopplingen till övervikt.  

Det gick också att konstatera att det är personer med hög konsumtion av sockersötad dryck som också har den högsta totala konsumtionen av socker. Orsaken till att just läsk innebär särskilt ökad risk för övervikt och obesitas kan bero på att flytande kalorier inte ger samma mättnadskänsla som kalorier i fast form.

Vilket innebär att man kan få i sig stora mängder kalorier genom sockersötad dryck utan att kroppen signalerar att den fått nog.

Starkt stöd för avgift på sockersötad dryck

De allra flesta människor (8 av 10) tycker att det är viktigt att ha hälsosamma levnadsvanor för att kunna minska sin cancerrisk. Samtidigt upplever många (63 procent) att det kan vara svårt att leva ett hälsosamt liv.

7 av 10 önskar sig ett tydligare stöd från samhället, exempelvis genom offentliga styrmedel som underlättar hälsosamma val. Sverige använder redan idag ekonomiska styrmedel för att påverka och stödja människor att exempelvis avstå från rökning och begränsa alkoholkonsumtionen.

Det finns ett starkt stöd från svenska folket för att använda liknande styrmedel för att gynna mer hälsosamma livsmedel. 9 av 10 ställer sig positiva till sänkt moms på frukt och grönt. 6 av 10 är positiva till införandet av en avgift på sockersötade drycker.

Det finns med andra ord ett starkt stöd från allmänheten för en politik som tydligare styr mot hälsosammare matvanor och i förlängningen minskad cancerrisk. 

Avgift rekommenderas av WHO 

Ett 40-tal länder har redan infört avgifter eller skatter på sockersötade drycker. Den samlade bedömningen i de studier som gjorts visar att dessa styrmedel gett önskvärt resultat och att konsumtionen av sockersötade drycker har sjunkit.

I WHO:s åtgärdsprogram för att minska konsumtionen av sockersötade drycker rekommenderas en avgift eller skatt på mängden tillsatt socker eftersom den, förutom att hämma konsumtionen, också ger ett incitament till bryggeriindustrin att sänka andelen socker i sina produkter.

I Europa har flera länder infört styrmedel för att begränsa sockerkonsumtionen de senaste åren. Frankrike, Portugal, Norge och Ungern har sedan länge olika varianter av regleringar på socker i dryck. Senast i raden är Storbritannien som framgångsrikt lyckats sänka volymen socker i läsk som konsumeras.

Mer socker i svensk läsk än brittisk 

Läsk innehåller generellt mer socker i Sverige än i länder som infört någon form av avgift på sockerinnehållet.

En Sprite i Sverige innehåller 10 procent socker, vilket motsvarar 14 sockerbitar per 500 ml. En Sprite i Storbritannien innehåller en tredjedel så mycket socker, knappt 3,3 procent, vilket motsvarar 4,7 sockerbitar per 500 ml. 

Storbritanniens "Soft drink industry levy"

Storbritannien införde 2018 en producentavgift på sockerhalten i sockersötade drycker som läsk. Avgiften har två nivåer:

  • Nivå 1 omfattar drycker med sockerhalt mellan 5 och 8 procent.
  • Nivå 2 omfattar drycker med över 8 procent socker. Drycker med mindre än 5 procent socker omfattas inte.

Tidiga siffror efter införandet av avgiften visar att konsumtionen av läsk inte påverkats nämnvärt men att mängden socker som konsumeras drastiskt minskat.

Skillnaden mellan sockerskatt, läskskatt och producentavgift

En sockerskatt och en läskskatt är generella skatt på socker eller läsk. En producentavgift som Cancerfonden förordar, är en avgift som producenterna betalar  på sockersötad dryck. Med det avses läsk, saft, fruktdrycker eller liknande som är sötade med tillsatt socker.

Cancerfonden anser

  • Vi vill införa en producentavgift på sockermängden i läsk. Avgiften tas ut på sockermängden i drycken, och de producenter som sänker sockerhalten under en viss angiven nivå kommer att slippa betala avgiften.
  • Vi vill också att en nationell handlingsplan för hälsosamma matvanor och ökad fysisk aktivitet tas fram.

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.