Socioekonomiska skillnader

Sverige är inte ett jämlikt land. Skillnaderna i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper är stor och ökande. Varje år dör närmare 3 000 personer fler av cancer i den lägsta socioekonomiska gruppen jämfört med den högsta. 

Hälsoklyftorna ökar

Medellivslängden för personer med hög utbildning och inkomst är fem år längre än för dem med låg inkomst och enbart grundskola som högsta utbildningsnivå.

Olika behandlig erbjuds

Klasskarta över staden

Björn Strander är överläkare vid Regionalt cancercentrum i Göteborg och ordförande i den nationella gruppen för cervixcancerprevention vid Regionala Cancercentrum, RCC. Han har i 25 år arbetat med livmoderhalscancerprevention och sett de tydliga socioekonomiska skillnader som finns.

"Hissnande skillnader" 

Skillnader i vårdens tillgänglighet

Välståndet växer. Den medicinska utvecklingen går framåt i snabb takt. Sverige har en offentligt finansierad sjukvård som alla, i teorin, har samma tillgång till. Ändå ökar hälsoklyftorna i samhället. Fenomenet kallas ibland välfärdsparadoxen.

Bristande tillit 

Läs hela vår valspecial