Vård

Den offentligt finansierade vården i Sverige utgår från att vård ska ges efter behov, där de med störst behov ska prioriteras. Cancerfonden står bakom detta grundläggande värde.

Sverige är i dag inte ett jämlikt land när det gäller hälsa. Det krävs ett nationellt ansvarstagande för att alla ska ha samma chans. 

För att besegra cancer måste nya behandlingar kontinuerligt utvecklas, utvärderas och inte minst användas i klinisk praxis. Fler patienter måste ges chans att dels delta i forskningen, dels få tillgång till de behandlingar som är bäst för dem – utan dröjsmål. Ett av de viktigaste områdena är att verka för att fler cancersjukdomar upptäcks i ett så pass tidigt skede att bot är möjlig.

Det krävs politiska beslut som säkerställer en tillräcklig resursfördelning och bemanningsplanering – och en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning. 

Grundläggande ambitioner 

  • Cancervården i Sverige ska vara jämlik. 
  • Cancervården ska erbjudas i en kunskapsorganisation.

Vi vill att

  • Ett nationellt mål ska vara att 80 procent ska överleva en cancerdiagnos 2030.
  • Ett nationellt gemensamt system för informationsutbyte och journalhantering ska införas och finansiering för det ska säkerställas.
  • Sverige ska anta ett nationellt mål att utrota livmoderhalscancer.

 

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.