Frågor & svar om trippelnegativ bröstcancer

Här svarar Theodoros Foukakis, onkolog och docent vid institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska institutet i Solna på vanliga frågor om trippelnegativ bröstcancer.

Finns det någon som överlevt trippelnegativ bröstcancer?

Ja, majoriteten av patienterna med trippelnegativ bröstcancer överlever. Men det är viktigt att tumören upptäcks innan den har hunnit sprida sig till andra organ i kroppen. Då kan man leva med hjälp av bromsande behandlingar men man kan inte bli botad helt.

Är trippelnegativ bröstcancer ärftligt?

Det finns en liten andel av de trippelnegativa bröstcancerfallen som är ärftliga. Men för de allra flesta hittar man ingen ärftlig genförändring.

Vad är orsaken till att man får trippelnegativ bröstcancer?

Oftast vet man inte vad som kan ha orsakat tumörutvecklingen. Ärftliga genförändringar är orsaken till en liten andel trippelnegativa bröstcancrar.

När man får metastaser av trippelnegativ bröstcancer, var i kroppen brukar de uppkomma?

Det finns en stor variation från fall till fall, men utöver skelettet (dit det är vanligt att metastaser i alla typer av bröstcancer sprider sig) så är spridning till lungor, lever och hjärna vanlig vid trippelnegativ bröstcancer.

Är det vanligt med spridning till lymfkörtlarna vid diagnosen?

Det är vanligare med spridning till lymfkörtlarna jämfört med andra subtyper av bröstcancer. Det beror på att trippelnegativa tumörer vanligtvis växer snabbt. Med hjälp av hälsokontrollmammografi upptäcks dock majoriteten trippelnegativa bröstcancrar innan de har spridit sig till lymfkörtlarna.

Vilka är symtomen för trippelnegativ bröstcancer?

Som vid alla brösttumörer är det vanligaste symtmoet en hård, växande knöl i bröstet. I en del fall upptäcks tumören via mammografi, innan personen har känt några symtom.

Läs mer om symtom på bröstcancer

Finns det olika typer av trippelnegativ bröstcancer?

Ja, det finns olika sätt att dela upp trippelnegativ bröstcancer, beroende på tumörens utseende under mikroskopet eller på uttrycket av olika proteiner eller gener i tumören (så kallade molekylära subtyper).

Vilken behandling ges?

Behandlingen består av en kombination av mediciner (cytostatika, målriktade behandlingar, immunterapi), kirurgi och strålbehandling. Hos människor med trippelnegativ bröstcancer är det vanligt att man ger medicinsk behandling före operationen.

Vad är nytt inom forskningen kring sjukdomen?

Under de senaste fem åren har immunterapi i kombination med cytostatika utvecklats och blivit en standardbehandling för en del av patienterna med trippelnegativ bröstcancer.

Man har även sett effekten av målriktade behandlingar (så kallade PARP-hämmare) som är effektiva mot en del ärftliga typer av trippelnegativ bröstcancer, både spridd och på senare tid även som adjuvant (förebyggande) behandling efter operation.

En ny typ av läkemedel som kombinerar en antikropp och en cytostatika-medicin i samma molekyl (så kallad "antibody drug conjugates") har visat sig vara en effektiv behandling vid spridd trippelnegativ bröstcancer.

Vid vilken ålder brukar sjukdomen oftast drabba människor?

Åldersspannet är mycket stort, men jämfört med andra subtyper av bröstcancer är personer som drabbas av trippelnegativ bröstcancer yngre.

Kan graviditet vara en utlösande faktor för att få trippelnegativ bröstcancer?

Det finns en ökad risk för att bröstcancer ska utvecklas i samband med eller kort efter en graviditet, men det är inte klart om graviditeten är en utlösande faktor i de här fallen.

Stötta livsviktig cancerforskning


Ge en gåva nu

Ge företagsgåva


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.