Forskning
Publicerad
9 nov 2018

Sök anslag för forskare

Forskare kan ansöka om anslag från Cancerfonden. Börja med att läsa anvisningarna nedan för aktuell kategori.

Pågående ansökningskategorier 

I ansökningssystemet Nova kan du lämna in ansökningar för följande ansökningar: 

Kongress Anvisningar 2018 (pdf)  

Ansökningsprocessen är tyvärr stängd på grund av uppdatering. Öppnar igen i slutet på november 2018. 

Resa Anvisningar 2018 (pdf)

Ansök här!

Stängda ansökningskategorier

Postdoktor Anvisningar 2018 (pdf)

Junior Investigator Award Anvisningar 2018 (pdf)

Senior Investigator Award Anvisningar 2018 (pdf)

Junior Clinical Investigator Award Anvisningar 2018 (pdf) 

Senior Clinical Investigator Award Anvisningar 2018 (pdf)

Fellowship i ovarialcancerforskning Anvisningar 2018 (pdf)

Forskarskola Anvisningar 2018 (pdf) 

Forskningsprojekt Anvisningar 2018 (pdf)

Forskarmånader för kliniskt verksamma Anvisningar 2018 (pdf)

Planeringsgrupp Anvisningar 2018 (pdf) 

Har du frågor? 

Skicka e-post till forskning@cancerfonden.se

Läs mer om Cancerfonden
Rapportering av avslutat anslag-Anslagsmottagare ska rapportera anslag efter dispositionstidens slut.
Ansöknings- och beslutsdatum-Forskare och vårdpersonal har möjlighet att ansöka om medel från Cancerfonden vid i huvudsak två tillfällen om året, på våren och på hösten. Vissa stöd går att söka löpande under året.
Sök stipendier för vårdpersonal-Vårdpersonal inom cancerområdet kan ansöka om stipendier från Cancerfonden.