Sök anslag för forskare

Nu kan du söka anslag för Resa

Du hittar länk till anmälan vid "Logga in (Resa, Projekt mm)" samt anvisningar under "Öppna ansökningskategorier" längre ner på sidan. 

Cancerfonden har ett nytt ansökningssystem, ”Fenix”

Det innebär nya rutiner, bland annat att först prefekt och därefter den sökande måste signera ansökan elektroniskt innan den kan skickas in till Cancerfonden. Det är därför viktigt att ansökan skickas till prefekten i god tid för påskrift.

När sökanden bedömer att ansökan är klar skickas den till prefekten. Ansökan skickas efter signering av prefekten åter till den sökande som ansvarar för att ansökan skickas till Cancerfonden innan deadline. Observera att inga ändringar nu kan göras eftersom prefekten då måste skriva på igen. 

Logga in på ansökningssystemet FENIX nedan med hjälp av Bank-id. 

Logga in här (Tjänster)

Logga in här (Resor, Projekt med mera)

Logga in (utlysning som stängde 4 oktober 2018)

Utökat stöd

Cancerfonden genomför en avsevärd ökning av forskningsfinansieringen i ansökningsomgångarna 2018 - 2020. Detta innebär att medelanslaget för projektanslag kommer att öka och att det samtidigt är möjligt att inom ramen för ordinarie projektansökan äska om ytterligare en tidsbegränsad ökning (med 1 - 5 miljoner kr årligen i upp till tre år). 

Det utökade stödet kan sökas av den som söker fortsättningsanslag för projekt i respektive ansökningsomgång. Alla former av cancerforskning kan komma ifråga. 

I ansökningsomgången år 2018 hade de som beviljades extrasatsning sökt i genomsnitt 2,3 milj kr (kvinnor: 1,5 milj kr, män 2,6 milj kr) per år för denna. De högsta anslag som beviljades var 4 milj kr per år. Alla som söker utökat anslag för en kostnadskrävande satsning uppmuntras att utnyttja det budgetutrymme som finns (upp till 5 milj) om projektet kan gynnas av detta. 

Cancerfonden noterade i ansökningsomgången 2018 att kvinnor budgeterade och sökte lägre belopp än manliga sökanden. Cancerfonden eftersträvar en jämn könsfördelning både avseende beviljningsgrad och belopp.

Öppna ansökningskategorier 

Forskare kan ansöka om anslag från Cancerfonden. Börja med att läsa anvisningarna nedan för aktuell kategori.

Resa Anvisningar 2019 (pdf)

Stängda ansökningskategorier

Det är för närvarande inte möjligt att söka anslag för kategorin Kongress. Vi bedömer att den öppnas i nya systemet Fenix under hösten 2019.

Senior Investigator Award Anvisningar 2019 (pdf)

Junior Investigator Award Anvisningar 2019 (pdf)

Junior Clinical Investigator Award Anvisningar 2019 (pdf)

Postdoktortjänst Anvisningar 2019 (pdf)

Fellowship ovarialcancerforskning Anvisningar 2019 (pdf)

Forskarskola Anvisningar 2019 (pdf)

Projekt Anvisningar 2019 (pdf)

Utökat stöd Anvisningar (pdf)

Forskarmånader Anvisningar 2019 (pdf)

Planeringsgrupp Anvisningar 2019 (pdf)

Rapportering av anslag

Om du ska rapportera dina tidigare anslag så är funktionen för närvarande inte möjlig, då Nova har stängt och rapporteringsfunktionen är under utveckling i vårt kommande system Fenix. Du behöver inte begära förlängd dispositionstid/uppskov att rapportera utan vi har ett generellt beslut att alla har en månad extra på sig att rapportera efter det att rapporteringsfunktionen finns åtkomlig i Fenix.

Har du frågor? 

Skicka e-post till forskning@cancerfonden.se

Frågor och svar om ansökan