Forskning
Publicerad
6 sep 2018

Sök anslag för forskare

Forskare kan ansöka om anslag från Cancerfonden. Börja med att läsa anvisningarna nedan för aktuell kategori.

Nyheter

Nu har Cancerfonden öppnat en ny ansökningsomgång. Nedan hittar du de olika kategorierna samt dess anvisningar. Lämna in din ansökan senast 4 oktober 2018 kl 15:00. 

Aktuella ansökningsomgångar 

Postdoktor Anvisningar 2018 (pdf)

Ansök här!

Junior Investigator Award Anvisningar 2018 (pdf)

Ansök här!

Senior Investigator Award Anvisningar 2018 (pdf)

Ansök här!

Junior Clinical Investigator Award Anvisningar 2018 (pdf) 

Ansök här!

Senior Clinical Investigator Award Anvisningar 2018 (pdf)

Ansök här!

Fellowship i ovarialcancerforskning Anvisningar 2018 (pdf)

Ansök här!

Forskarskola Anvisningar 2018 (pdf) 

Ansök här!

Pågående ansökningskategorier 

I ansökningssystemet Nova kan du lämna in ansökningar för följande ansökningar: 

Kongress Anvisningar 2018 (pdf) 

Ansök här!

Resa Anvisningar 2018 (pdf)

Ansök här!

Stängda ansökningskategorier

Forskningsprojekt Anvisningar 2018 (pdf)

Forskarmånader för kliniskt verksamma Anvisningar 2018 (pdf)

Planeringsgrupp Anvisningar 2018 (pdf) 

Har du frågor? 

Skicka e-post till forskning@cancerfonden.se

Läs mer om Cancerfonden
Rapportering av avslutat anslag-Anslagsmottagare ska rapportera anslag efter dispositionstidens slut.
Ansöknings- och beslutsdatum-Forskare och vårdpersonal har möjlighet att ansöka om medel från Cancerfonden vid i huvudsak två tillfällen om året, på våren och på hösten. Vissa stöd går att söka löpande under året.
Sök stipendier för vårdpersonal-Vårdpersonal inom cancerområdet kan ansöka om stipendier från Cancerfonden.