Forskning
Publicerad
9 nov 2018

Sök anslag för forskare

Forskare kan ansöka om anslag från Cancerfonden. Börja med att läsa anvisningarna nedan för aktuell kategori.

Stängda ansökningskategorier

Det är för närvarande inte möjligt att söka anslag för kategorin Resa samt Kongress. Detta gäller tillsvidare. Möjligheten att söka öppnas igen när det nya ansökningssystemet Fenix är på plats för dessa kategorier, vilket bedöms vara till sommaren 2019. 

Postdoktor Anvisningar 2018 (pdf)

Junior Investigator Award Anvisningar 2018 (pdf)

Senior Investigator Award Anvisningar 2018 (pdf)

Junior Clinical Investigator Award Anvisningar 2018 (pdf) 

Senior Clinical Investigator Award Anvisningar 2018 (pdf)

Fellowship i ovarialcancerforskning Anvisningar 2018 (pdf)

Forskarskola Anvisningar 2018 (pdf) 

Forskningsprojekt Anvisningar 2018 (pdf)

Forskarmånader för kliniskt verksamma Anvisningar 2018 (pdf)

Planeringsgrupp Anvisningar 2018 (pdf) 

Rapportering i Nova

Vill du exempelvis rapportera dina tidigare anslag kan du göra det här 

Har du frågor? 

Skicka e-post till forskning@cancerfonden.se

Läs mer om Cancerfonden
Rapportering av avslutat anslag-Anslagsmottagare ska rapportera anslag efter dispositionstidens slut.
Ansöknings- och beslutsdatum-Forskare och vårdpersonal har möjlighet att ansöka om medel från Cancerfonden vid i huvudsak två tillfällen om året, på våren och på hösten. Vissa stöd går att söka löpande under året.
Sök stipendier för vårdpersonal-Vårdpersonal inom cancerområdet kan ansöka om stipendier från Cancerfonden.