Förändringar i pågående anslag

Här hittar du information om vad du kan, och behöver, göra ifall ditt pågående anslag har en förändring på gång. Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss på forskning@cancerfonden.se eller 010-199 10 10.

Förlängd dispositionstid

Du kan ansöka om förlängd dispositionstid direkt i vårt system Fenix. Cancerfonden beviljar ett års förlängd dispositionstid för forskningsprojekt om det finns en giltig motivering till varför du behöver förlänga ditt projekt.

När det gäller våra tjänsteanslag beviljar vi bara förlängd dispositionstid vid föräldraledighet eller sjukskrivning.

Ansökan om förlängd dispositionstid gör du direkt i vårt system Fenix. Du klickar i Påbörja en ny ansökan och därefter väljer du blanketten Anhållan om förlängning av dispositionstid.

Din prefekt behöver signera ansökan innan du signerar och skickar in den.

Skärmdump från Fenix på ansökan om förlängning

Byte av förvaltande myndighet

Om du ska byta lärosäte eller institution behöver du fylla i blanketten Byte av institution/förvaltande myndighet som du hittar i Fenix.

Du klickar på Påbörja en ny ansökan och därefter väljer du blanketten Byte av institution/förvaltande myndighet.

Både prefekten för den nuvarande institutionen och prefekten för den nya institutionen behöver signera ansökan innan du kan signera och skicka in ansökan.  

Skärmdump från Fenix på byte av förvaltande myndighet

Avslut av anslag i förtid

Om du behöver avsluta ditt anslag i förtid behöver du fylla i blanketten Avslut av anslag i förtid i Fenix.

Du klickar på Påbörja en ny ansökan och därefter väljer du blanketten Avslut av anslag i förtid.

Din prefekt behöver signera ansökan innan du signerar och skickar in den.

Skärmdump från Fenix på avslut av anslag

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.