Forskningsanslag & medel för utbildning

Ansökningar från olika fält

Vi finansierar forskning av hög kvalitet och välkomnar ansökningar från många olika fält. Som naturvetenskap, medicin, vårdvetenskap, folkhälsovetenskap, beteende- och kommunikationsvetenskap.

Se vad du kan söka inom

Laddar formulär

Forskning för ett bättre liv - med cancer

Vi finansierar forskning av hög kvalitet inom många olika områden. Ett är vårdforskning, där patienternas livskvalitet är i fokus. Linda Björkhem-Bergman forskar med siktet inställt på att göra livet bättre för patienter med obotbar cancer. 

Bli ledamot

Cancerfondens forskningsnämnd bedömer alla ansökningar om forskningsanslag och har tio prioriteringskommittéer och sex bedömningsgrupper som stöd i arbetet. Vi söker fler forskare till grupperna.

Ansök här

Bli patientrepresentant

Våra prioriteringskommittéer och bedömningsgrupper som ger forskningsnämnden stöd i ansökningsarbetet. För att förbättra och förstärka den här processen vill vi också ha patienters perspektiv. Är du en av dem?

Anmäl intresse