Medel för forskning & utbildning

Sök anslag för forskning

Vi finansierar forskning av hög kvalitet och välkomnar ansökningar från forskare inom många olika fält, till exempel naturvetenskap, medicin, vårdvetenskap, teknik, farmaci, folkhälsovetenskap, samhällsvetenskap, beteende- och kommunikationsvetenskap.

Sök anslag här

Beslut om forskningsanslag

Cancerfondens forskningsnämnd består av 22 ledamöter, de flesta framstående forskare, som beslutar om tilldelningen av forskningsmedel. Nämnden leds av ordförande Klas Kärre och har nio så kallade prioriteringskommittéer som stöd i sitt arbete.

Se beviljade anslag

Vanliga frågor om ansökan

Här är de vanligaste frågorna vi får om att söka anslag och stipendier samt hur vårt ansökningssystem Fenix fungerar. Och svaren på dessa.

Läs frågorna & svaren