Anslag & stipendier

Sök anslag för forskare

Forskare och vårdpersonal kan ansöka om anslag eller stipendier från Cancerfonden. Här hittar du kategorier och anvisningar.

Läs merBeslut om forskningsanslag

Cancerfondens forskningsnämnd består av 22 ledamöter, de flesta framstående forskare, som beslutar om tilldelningen av forskningsmedel. Nämnden leds av ordförande Klas Kärre och har nio så kallade prioriteringskommittéer som stöd i sitt arbete.

Läs mer