Medel för forskning & utbildning

Sök anslag för forskning

Vår vision är att besegra cancer och därför finansierar vi forskning som kan leda till att färre drabbas och att fler kan botas eller leva ett långt liv med god livskvalitet. 

Vi välkomnar ansökningar från forskare inom olika fält, som naturvetenskap, medicin, vårdvetenskap, teknik, folkhälsovetenskap, samhällsvetenskap, beteende- och kommunikationsvetenskap.

Sök anslag

Beslut om forskningsanslag

Cancerfondens forskningsnämnd består av 22 ledamöter, de flesta framstående forskare, som beslutar om tilldelningen av forskningsmedel. Nämnden leds av ordförande Klas Kärre och har nio så kallade prioriteringskommittéer som stöd i sitt arbete.

Se beviljade anslag

Vanliga frågor om ansökan

Här är de vanligaste frågorna vi får om att söka anslag och stipendier samt hur vårt ansökningssystem Fenix fungerar. Och svaren på dessa.

Läs frågorna & svaren