Forskningsanslag & medel för utbildning

Sök forskningsanslag

Vi finansierar forskning av hög kvalitet och välkomnar ansökningar från många olika fält. Som naturvetenskap, medicin, vårdvetenskap, teknik, farmaci, folkhälsovetenskap, samhällsvetenskap, beteende- och kommunikationsvetenskap.

Sök forskningsanslag här

Forskning för ett bättre liv - med cancer

Vi finansierar forskning av hög kvalitet inom många olika områden. Ett av områdena är vårdforskning, där patienternas livskvalitet i fokus. Linda Björkhem-Bergman forskar med siktet inställt på att göra livet bättre för patienter med obotbar cancer. 

Vanliga frågor om ansökan

Se svar på de vanligaste frågorna vi får om att söka anslag och stipendier samt hur vårt ansökningssystem Fenix fungerar.

Läs frågorna & svaren

Förändringar i pågående anslag

Här hittar du info om vad du kan, och behöver, göra ifall ditt pågående anslag har en förändring på gång.

Läs mer om förändringarna

Beslut om forskningsanslag

I vår forskningsnämnd sitter 22 ledamöter, de flesta framstående forskare, som beslutar om anslagen. Nämnden leds av Klas Kärre och har nio så kallade prioriteringskommittéer. Se vår film om hur det hela går till. 

Tidigare beviljade anslag