Implementerings-program

Cancerfonden vill snabba på implementeringen av forskningsresultat i vården och öppnar därför tillsammans med Siish-projektet upp ett pilotprogram inom implementering av forskningsresultat riktat mot prevention och vårdvetenskap.

Sista ansökningsdag är 15 augusti 2024 kl 15:00.

Cancerfonden, organisationsnummer 802005–3370, 101 55 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in i samband med ansökan om anslag.

Ansök i Fenix

Du ansöker i vårt ansökningssystem Fenix. Läs mer om hur Fenix fungerar

Riktlinjer kring AI

Du som söker medel hos Cancerfonden kan använda generativa AI-verktyg eller andra verktyg när du skriver din ansökan. Du behöver inte ange att du har använt det.

Oavsett om du skriver själv eller tar hjälp av ett AI-verktyg gäller samma regler:

  • Du ansvarar för att allt i ansökan är korrekt.
  • Du ansvarar för att allt är ifyllt enligt vår ansökningsprocess.
  • Du ska följa god forskningssed. Det är förbjudet att plagiera, förfalska och fabricera innehåll i din ansökan.

När du skriver under och skickar in din ansökan intygar du att du har följt ovan.

Syfte

För att forskning ska komma samhället till nytta på bred front behöver steg tas för att paketera, sprida och aktivt implementera innovativa evidensbaserade lösningar bortom forskningsprojektets slut.

Cancerfonden genomför därför en pilotsatsning i samarbete med Siish-projektet för att stödja forskares möjlighet att ta resultat vidare mot implementering nationellt i svensk hälso- och sjukvård. Siish är ett Vinnovafinansierat projekt och står för Snabbare implementering av innovation i svensk hälso- och sjukvård. 

Satsningen möjliggör både kompetenshöjande insatser och finansiering av aktiviteter som krävs för effektiv implementering av forskningsresultat som leder till patient- och samhällsnytta.

Behörighet

För dig som är forskare och som har forskning finansierad av Cancerfonden i dagsläget har möjligheten att ansöka om stöd och deltagande i satsningen.

Forskningen ska vara inom preventions- eller vårdvetenskapsområdet och ska ha nått så långt att resultat finns som är redo för implementering. Exempel på forskningsresultat kan vara digitala lösningar, preventions- och rehabiliteringsmetoder, arbetssätt runt patientbemötande eller närståendestöd, eller liknande.

Du ska vara intresserad av att ta forskningsresultaten vidare mot tillämpning och implementering. Det är även av största vikt att du själv är aktivt drivande i den processen.

Fler personer än dig kan vara delaktiga i arbetet, till exempel kan arbetet drivas av ett team med flera olika kompetenser.

Ansökan ska vara signerad av prefekt.

Bedömningskriterier

Forskningsresultaten ska ha relevans för omhändertagande eller prevention inom cancerområdet.

Ansökningarna bedöms på resultatens potential till samhällsnytta, nytänkande, skalbarhet samt möjligheten till hållbar, resurseffektiv och varaktig implementering. Stor vikt läggs vid dina egna drivkrafter att ta forskningsresultaten vidare samt genomförbarheten.

Relevans för cancerområdet behöver motiveras i ansökan.

Programmets utformning och genomförande

Programmet startar i oktober 2024 och avslutas i maj 2025.

Antagna forskare kan få finansiering till sin lön och/eller finansiering till andra nödvändiga implementeringskostnader.

Du kommer att få stöd i att utarbeta en implementeringsplan för dina forskningsresultat. Arbetet sker i form av eget arbete med tillgång till coachning från innovationskontorens personal och tre gemensamma arbetsinternat.

Finansiering upp till 500 000 kronor per projekt kan beviljas.

Utbetalning av medel bestäms i samråd med dig efter antagning.

Programmet är en pilotsatsning från Cancerfonden och kommer att utvecklas under programmets gång i samråd med arrangörer och deltagande projekt. Programmet kommer även utvärderas i efterhand i samråd med deltagarna.

Hjälp med implementeringsplan till ansökan

Stöd till att identifiera resultat och bygga implementeringsplan till ansökan finns att tillgå från lärosätets innovationskontor. Kontakta dem i god tid.

Kontakta Hillevi Englund om du vill komma i kontakt med innovationskontoren. Du når henne via mejl: hillevi.englund@uu.se eller på telefonnummer: 018-471 71 71.

Tid för programmet

Oktober 2024-maj 2025.

Ansökningsprocessen

Ansökan kommer att bedömas av experter och sedan kommer ett antal kandidater bjudas in till en digital intervju innan beslut fattas av Cancerfonden. 

Besked om antagning kommer annonseras under september.

Porträtt Annina Grahn

Har du frågor?

Hör gärna av dig till oss om du har frågor. Du når oss via e-post på forskning@cancerfonden.se

Frågor och svar om att ansöka