Ansöknings- och beslutsdatum

Forskare och vårdpersonal har möjlighet att ansöka om medel från Cancerfonden vid i huvudsak två tillfällen om året, på våren och på hösten. Vissa stöd går att söka löpande under året.

Anslagsomgångar för forskare

Våromgången – sista signeringsdag 5 maj 2020. Beslut fattas på Forskningsnämnden 10 november 2020.

 • Forskarmånader
 • Planeringsgrupp
 • Projekt
 • Utökat stöd

Höstomgången - sista signeringsdag 3 oktober kl:15 (2019). Beslut fattas på Forskningsnämnden i mars 2020.

 • Fellowship för ovarialcancerforskning
 • Forskarskola
 • Postdoktortjänst
 • Junior Investigator Award
 • Junior Clinical Investigator Award
 • Senior Investigator Award
 • Senior Clinical Investigator Award

Löpande kategorier

 • Kongresser - kan sökas tre gånger per år och beslut fattas mitten av februari, slutet på maj och i mitten på oktober.
 • Resa - kan sökas löpande hela året (beslut fattas cirka 6 veckor efter inkommen bekräftelse. Undantag för ansökningar inkomna under sommaren och kring jul, då det kan ta längre tid.)

Anslagskategori för vårdpersonal

 • Ekonomiskt stöd - kan sökas löpande hela året (beslut fattas cirka 6 veckor efter inkommen bekräftelse. Undantag för ansökningar inkomna under sommaren och kring jul, då det kan ta längre tid).

Har du frågor?

Kontakta gärna oss på forskning@cancerfonden.se

Vanliga frågor och svar om anslag