Ansöknings- och beslutsdatum

Forskare och vårdpersonal har möjlighet att ansöka om medel från oss vid i huvudsak två tillfällen om året: på våren och på hösten. En del stöd går att söka löpande under året.

Anslag för forskare – projekt och tjänster

Projekt

Projektomgången har sista ansökningsdag 2 maj 2023.

Vi meddelar beslut i mitten av november.

Gäller för följande kategorier:

 • Forskarmånader
 • Planeringsgrupp
 • Projekt

Särskild utlysning

Särskilda utlysningen har sista ansökningsdag 25 augusti 2023.

Vi meddelar beslut i mitten av december.

Gäller för särskilda utlysningen:

 • Kliniska behandlingsstudier

Tjänster

Tjänsteomgångens sista ansökningsdag 5 oktober 2023.

Vi meddelar beslut i slutet av mars 2024

Gäller för följande kategorier:

 • Fellowship för vårdforskning
 • Forskarskola
 • Postdoktortjänst
 • Junior Investigator Award
 • Junior Clinical Investigator Award
 • Senior Investigator Award
 • Senior Clinical Investigator Award

Anslag för forskare – löpande kategorier

En del anslag går att söka under året och följande gäller för dem:

 • Kongresser
  Kan sökas tre gånger per år.
  Beslut fattas i mitten av februari, i slutet av maj och i mitten av oktober.
 • Resa
  Kan sökas löpande hela året.
  Beslut fattas cirka 6 veckor efter inkommen bekräftelse. Undantag för ansökningar inkomna under sommaren och kring jul, då det kan ta längre tid.

Anslag för vårdpersonal

Vårdpersonal kan ansöka om ekonomiskt stöd och följande gäller:

 • Ekonomiskt stöd
  Kan sökas löpande hela året.
  Beslut fattas cirka 6 veckor efter inkommen bekräftelse. Undantag för ansökningar inkomna under sommaren och kring jul, då det kan ta längre tid.

Porträtt Annina Grahn

Har du frågor?

Kontakta gärna oss på forskning@cancerfonden.se

Vanliga frågor och svar om anslag