Ansöknings- och beslutsdatum

Forskare och vårdpersonal har möjlighet att ansöka om medel från oss vid i huvudsak två tillfällen om året: på våren och på hösten. En del stöd går att söka löpande under året.

Anslag för forskare – projekt och tjänster

Projekt

Projektomgången har sista ansökningsdag 25 april 2024.

Vi meddelar beslut i november.

Gäller för följande kategorier:

 • Planeringsgrupp
 • Projekt
 • Kliniska behandlingsstudier

Tjänster

Tjänsteomgångens sista ansökningsdag 3 oktober 2024.

Vi meddelar beslut i slutet av mars 2025

Gäller för följande kategorier:

 • Fellowship för vårdvetenskap
 • Forskarskola
 • Forskarmånader
 • Postdoktortjänst i Sverige
 • Postdoktortjänst utomlands
 • Junior Investigator Award
 • Junior Clinical Investigator Award
 • Senior Investigator Award
 • Senior Clinical Investigator Award

Anslag för forskare – löpande kategorier

En del anslag går att söka under året och följande gäller för dem:

 • Kongresser
  Kongressanslag kan sökas när som helst under året och bedöms löpande. Var dock observant på att du måste skicka in kongressansökan i god tid för att din ansökan ska hinna beslutas i tid, vi rekommenderar att du skickar in din ansökan ca tre månader innan kongressens start.

 • Resa
  Kan sökas löpande hela året.
  Beslut fattas cirka 6 veckor efter inkommen bekräftelse. Undantag för ansökningar inkomna under sommaren och kring jul, då det kan ta längre tid.

Anslag för vårdpersonal

Vårdpersonal kan ansöka om ekonomiskt stöd och följande gäller:

 • Ekonomiskt stöd
  Kan sökas löpande hela året.
  Beslut fattas cirka 6 veckor efter inkommen bekräftelse. Undantag för ansökningar inkomna under sommaren och kring jul, då det kan ta längre tid.

Porträtt Annina Grahn

Har du frågor?

Kontakta gärna oss på forskning@cancerfonden.se

Vanliga frågor och svar om anslag