Ansöknings- och beslutsdatum

Forskare och vårdpersonal har möjlighet att ansöka om medel från Cancerfonden vid i huvudsak två tillfällen om året, på våren och på hösten. Vissa stöd går att söka löpande under året.

Anslagsomgångar för forskare

Våromgången – sista signeringsdag 29 april 2021. Beslut fattas på Forskningsnämnden 16 november 2021. Beslut och utlåtanden skickas ut ca 2 veckor efter beslutsmötet. 

 • Forskarmånader
 • Planeringsgrupp
 • Projekt

Höstomgången - sista signeringsdag 1 oktober kl:15 (2020). Beslut fattas på Forskningsnämnden den 23 mars 2021. Beslut och utlåtanden skickas ut ca 2 veckor efter beslutsmötet. 

 • Fellowship för strålbehandlingsforskning
 • Forskarskola
 • Postdoktortjänst
 • Junior Investigator Award
 • Junior Clinical Investigator Award
 • Senior Investigator Award
 • Senior Clinical Investigator Award

Löpande kategorier

 • Kongresser - kan sökas tre gånger per år och beslut fattas mitten av februari, slutet på maj och i mitten på oktober.
 • Resa - kan sökas löpande hela året (beslut fattas cirka 6 veckor efter inkommen bekräftelse. Undantag för ansökningar inkomna under sommaren och kring jul, då det kan ta längre tid.)

Anslagskategori för vårdpersonal

 • Ekonomiskt stöd - kan sökas löpande hela året (beslut fattas cirka 6 veckor efter inkommen bekräftelse. Undantag för ansökningar inkomna under sommaren och kring jul, då det kan ta längre tid).

Har du frågor?

Kontakta gärna oss på forskning@cancerfonden.se

Vanliga frågor och svar om anslag

Mer om ansökningar och stipendier