Ansöknings- och beslutsdatum

Forskare och vårdpersonal har möjlighet att ansöka om medel från Cancerfonden vid i huvudsak två tillfällen om året, på våren och på hösten. Vissa stöd går att söka löpande under året.

Anslagsomgångar för forskare

Projektomgången – sista ansökningsdag 2 maj 2022. Cancerfonden meddelar beslut i mitten av november.

 • Forskarmånader
 • Planeringsgrupp
 • Projekt
 • Extra utlysning 2022: Projekt inom strålbehandling
 • Extra utlysning 2022: Fellowship inom prevention

Tjänsteomgången - sista ansökningsdag 6 oktober 2022. Cancerfonden meddelar beslut i slutet av mars 2023. 

 • Fellowship för vårdforskning
 • Forskarskola
 • Postdoktortjänst
 • Junior Investigator Award
 • Junior Clinical Investigator Award
 • Senior Investigator Award
 • Senior Clinical Investigator Award

Löpande kategorier

 • Kongresser - kan sökas tre gånger per år och beslut fattas mitten av februari, slutet på maj och i mitten på oktober.
 • Resa - kan sökas löpande hela året (beslut fattas cirka 6 veckor efter inkommen bekräftelse. Undantag för ansökningar inkomna under sommaren och kring jul, då det kan ta längre tid.)

Anslagskategori för vårdpersonal

 • Ekonomiskt stöd - kan sökas löpande hela året (beslut fattas cirka 6 veckor efter inkommen bekräftelse. Undantag för ansökningar inkomna under sommaren och kring jul, då det kan ta längre tid).

Har du frågor?

Kontakta gärna oss på forskning@cancerfonden.se

Vanliga frågor och svar om anslag