Sök anslag

 

Här hittar du information om vilka anslag som går att ansöka pengar för hos oss och när de olika kategorierna är öppna. Resor och kongresser går att ansöka om hela året.

Ansökningsomgången för projekt, forskarmånader, planeringsgrupp samt de särskilda utlysningarna; Fellowship inom preventionsforskning och Projekt inom strålbehandlingsforskning stängde 2 maj. 

Om du har frågor kontakta gärna oss på forskning@cancerfonden.se 

Instruktioner för ansökningssystemet Fenix

Att logga in med BankID

Om du sedan tidigare har registrerat ett konto i Fenix med BankID - använd det här inlogget. Klicka på BankID så startar inloggningen.

Om du inte hittar information kring att påbörja en ansökan när du har loggat in har du inte ett konto hos oss sedan tidigare. Då behöver du skapa ett konto för att kunna ansöka om anslag.

To log in with bankID

If you have registered an account in Fenix before and have a Swedish personal number - use this log in. If you can’t find information about starting an application once you have logged in, you don't have an account yet. You then need to create an account before you continue.  

Att logga in med e-post

Du loggar bara in med e-post om du inte har ett svenskt personnummer och BankID. Du loggar då in med den e-postadress och lösenord du skapade ditt konto med.

To sign in with e-mail

Use this log in only if you have created an account in Fenix before and don’t have a Swedish personalnumber.

Att skapa ett konto

Om du inte har ett konto i Fenix sedan tidigare behöver du skapa ett konto.

  • Om du har svenskt personnummer: klicka på knappen ”Registrera konto med BankID”.
  • Om du inte har svenskt personnummer: fyll i formuläret ”För sökande utan svenskt personnummer”. Du kommer sedan få ett mejl för att bekräfta din registrering.

To create an account

If you don’t have an account in Fenix from before, you need to create a user account.

  • If you have a Swedish personal number: click “Registrera konto med BankID”.
  • If you don’t have a Swedish personal number: create an account using the form called “För sökande utan svenskt personnummer”. After registrering you will receive an e-mail to verify your account..

Har du en frågeställning som anknyter till cancer?

Cancerfondens vision är att besegra cancer och därför arbetar vi för att färre ska drabbas och att fler ska botas eller kunna leva ett långt liv med god livskvalitet.

Vi finansierar forskning av hög kvalitet och välkomnar ansökningar från forskare inom många olika fält, till exempel naturvetenskap, medicin, vårdvetenskap, teknik, farmaci, folkhälsovetenskap, samhällsvetenskap, beteende- och kommunikationsvetenskap.

Patient med vårdpersonal
Vi välkomnar ansökningar inom många olika fält. Foto: Martin Stenmark

Breda ansökningsområden

I slutet av mars öppnar vi ansökningsomgången för projekt, forskarmånader och planeringsgrupp. Vi vill särskilt gärna få fler ansökningar och innovativa idéer inom följande ämnesområden: 

  • Vårdvetenskap (exempelvis livskvalitet, rehabilitering, palliativ behandling)   
  • Folkhälsovetenskap (exempelvis epidemiologi, prevention, livsstilsfaktorer)  
  • Samhällsvetenskap (exempelvis hälsoekonomi, sociologi)  
  • Kommunikations- och beteendevetenskap (exempelvis implementering av kunskap om prevention).

Bakgrunden till detta är att allt fler människor drabbas av cancer. I dag får fler än 60 000 personer ett cancerbesked i Sverige. Om knappt 25 år beräknas över 100 000 personer få en cancerdiagnos. 

Utvecklingen kan bromsas med hjälp av forskning. Vi vet idag att en tredjedel av alla cancerfall kan förebyggas genom hälsosamma levnadsvanor.

Och det finns fortfarande många forskningsfrågor kvar att besvara, till exempel om kopplingen mellan kost och cancer eller fysisk aktivitet och cancer.

Det behövs också mer forskning om hur människor kan göra beteendeförändringar och hur samhället kan bidra till att medborgare gör hälsosamma val. 

En hand håller på en pilatesboll
Det finns många frågor kvar att besvara, som kopplingen mellan fysisk aktivitet och cancer till exempel. Foto: Melker Dahlstrand

Nya behov

Cancerforskningen och vården har gjort stora framsteg under de senaste decennierna och idag lever sju av tio i tio år efter en cancerdiagnos.

Det betyder också att många människor lever ett långt liv med kronisk cancer eller med oro och risk för återfall.

Det är en ny situation där vården och samhället behöver anpassas till de nya behoven av till exempel rehabilitering eller emotionellt stöd. Även här finns många forskningsfrågor kvar att besvara. 

Vi finansierar forskning av hög kvalitet som stödjer alla aspekter av cancer. Kanske kan just ditt forskningsprojekt hjälpa oss att besegra cancer?  

Forskare i laboratorium
Vi finansierar forskning av hög kvalitet inom alla aspekter av cancer. Foto: Olle Nordell

Ansökningsomgångar 2021

Under den ordinarie anöskningsperioden för anslag till projekt fick vi in 483 projektansökningar, 31 ansökningar om forskarmånader samt två om planeringsgrupper. De bedöms under sommaren av experter och beslut om anslag fattas i november.

Den ordinarie utlysningen av anslag till tjänster öppnar 26 augusti och stänger 7 oktober kl 15:00.

Utöver de ordinarie anslagsmöjligheterna har vi i år utlyst två extra:

Fenix - vårt ansökningssystem

Cancerfondens ansökningssystem heter Fenix. Det är bland annat viktigt att tänka på att hos oss så måste först prefekten signera din ansökan innan den skickas in. När prefekten har signerat ansökan så måste du som sökande signera ansökan elektroniskt innan den kan skickas in till oss.

Det är därför viktigt att ansökan skickas till prefekten i god tid för påskrift.

När sökanden bedömer att ansökan är klar skickas den till prefekten. Ansökan skickas efter signering av prefekten åter till den sökande som ansvarar för att ansökan skickas till Cancerfonden innan deadline.

Observera att inga ändringar nu kan göras eftersom prefekten då måste skriva på igen.

Har du frågor?

Skicka e-post till forskning@cancerfonden.se

Frågor och svar om att ansöka