Cancerfonden har öppnat vårens ansökningsomgång. Ansök om anslag senast den 5 maj kl 15:00.

Ansökan skickas in via vårt ansökningssystem Fenix. Forskare kan ansöka om anslag till projekt, utökat stöd, planeringsgrupper och forskarmånader.

Anvisningar och länken till Fenix hittar ni längre ned på denna sida.

Har du en frågeställning som anknyter till cancer?

Cancerfondens vision är att besegra cancer och därför arbetar vi för att färre ska drabbas och att fler ska botas eller kunna leva ett långt liv med god livskvalitet.

Vi finansierar forskning av hög kvalitet och välkomnar ansökningar från forskare inom många olika fält, till exempel naturvetenskap, medicin, vårdvetenskap, teknik, farmaci, folkhälsovetenskap, samhällsvetenskap, beteende- och kommunikationsvetenskap.

Breda ansökningsområden

I slutet av mars öppnar vi ansökningsomgången för projekt, utökat stöd, forskarmånader och planeringsgrupp. Vi vill särskilt gärna få fler ansökningar och innovativa idéer inom följande ämnesområden: 

  • Vårdvetenskap (exempelvis livskvalitet, rehabilitering, palliativ behandling)   
  • Folkhälsovetenskap (exempelvis epidemiologi, prevention, livsstilsfaktorer)  
  • Samhällsvetenskap (exempelvis hälsoekonomi, sociologi)  
  • Kommunikations- och beteendevetenskap (exempelvis implementering av kunskap om prevention).

Bakgrunden till detta är att allt fler människor drabbas av cancer. I dag får fler än 60 000 personer ett cancerbesked i Sverige. Om knappt 25 år beräknas över 100 000 personer få en cancerdiagnos. 

Utvecklingen kan bromsas med hjälp av forskning. Vi vet idag att en tredjedel av alla cancerfall kan förebyggas genom hälsosamma levnadsvanor.

Och det finns fortfarande många forskningsfrågor kvar att besvara, till exempel om kopplingen mellan kost och cancer eller fysisk aktivitet och cancer.

Det behövs också mer forskning om hur människor kan göra beteendeförändringar och hur samhället kan bidra till att medborgare gör hälsosamma val. 

Nya behov

Cancerforskningen och vården har gjort stora framsteg under de senaste decennierna och idag lever sju av tio i tio år efter en cancerdiagnos.

Det betyder också att många människor lever ett långt liv med kronisk cancer eller med oro och risk för återfall.

Det är en ny situation där vården och samhället behöver anpassas till de nya behoven av till exempel rehabilitering eller emotionellt stöd. Även här finns många forskningsfrågor kvar att besvara. 

Cancerfonden finansierar forskning av hög kvalitet som stödjer alla aspekter av cancer. Kanske kan just ditt forskningsprojekt hjälpa oss att besegra cancer?  

Cancerfonden har ett nytt ansökningssystem – Fenix

Det innebär nya rutiner, bland annat att först prefekt och därefter den sökande måste signera ansökan elektroniskt innan den kan skickas in till Cancerfonden.

Det är därför viktigt att ansökan skickas till prefekten i god tid för påskrift.

När sökanden bedömer att ansökan är klar skickas den till prefekten. Ansökan skickas efter signering av prefekten åter till den sökande som ansvarar för att ansökan skickas till Cancerfonden innan deadline.

Observera att inga ändringar nu kan göras eftersom prefekten då måste skriva på igen.

Stängda kategorier

Nedanstående kategorier är nu stängda för ansökningar.

Vi räknar med att vårens ansökningsomgång öppnar i slutet på mars 2020 för projekt mm och att höstens ansökningsomgång öppnar i slutet på augusti 2020 för tjänster.

Senior Investigator Award Anvisningar 2019 (pdf)

Junior Investigator Award Anvisningar 2019 (pdf)

Junior Clinical Investigator Award Anvisningar 2019 (pdf)

Postdoktortjänst Anvisningar 2019 (pdf)

Fellowship ovarialcancerforskning Anvisningar 2019 (pdf)

Forskarskola Anvisningar 2019 (pdf)

Projekt Anvisningar 2019 (pdf)

Utökat stöd Anvisningar (pdf)

Forskarmånader Anvisningar 2019 (pdf)

Planeringsgrupp Anvisningar 2019 (pdf)

Logga in här (Tjänster)

Logga in här (Resor, Projekt med mera)

Har du frågor?

Skicka e-post till forskning@cancerfonden.se

Frågor och svar om att ansöka