Sök anslag

Här hittar du information om vilka anslag som går att ansöka pengar för hos Cancerfonden. Anvisningar och länk till ansökningssystemet Fenix finns längre ner på sidan.

Det finns möjlighet att ansöka om anslag till resor och kongresser.

Ansökningsperioden för forskartjänsterna har stängt och ansökningar som kommit in bedöms och bereds av våra olika bedömningsgrupper. Beslut fattas i mars 2021. 

Beredningen av projektanslag pågår och beslut fattades den 10 november. Beslut och utlåtanden skickas ut ca två veckor efter beslutsmötet. 

Forskare i laboratorium
Under november fattas beslut om vilka projekt som ska få anslag. Foto: Olle Nordell

Har du en frågeställning som anknyter till cancer?

Cancerfondens vision är att besegra cancer och därför arbetar vi för att färre ska drabbas och att fler ska botas eller kunna leva ett långt liv med god livskvalitet.

Vi finansierar forskning av hög kvalitet och välkomnar ansökningar från forskare inom många olika fält, till exempel naturvetenskap, medicin, vårdvetenskap, teknik, farmaci, folkhälsovetenskap, samhällsvetenskap, beteende- och kommunikationsvetenskap.

Patient med vårdpersonal
Vi välkomnar ansökningar inom många olika fält. Foto: Martin Stenmark

Breda ansökningsområden

I slutet av mars öppnar vi ansökningsomgången för projekt, utökat stöd, forskarmånader och planeringsgrupp. Vi vill särskilt gärna få fler ansökningar och innovativa idéer inom följande ämnesområden: 

  • Vårdvetenskap (exempelvis livskvalitet, rehabilitering, palliativ behandling)   
  • Folkhälsovetenskap (exempelvis epidemiologi, prevention, livsstilsfaktorer)  
  • Samhällsvetenskap (exempelvis hälsoekonomi, sociologi)  
  • Kommunikations- och beteendevetenskap (exempelvis implementering av kunskap om prevention).

Bakgrunden till detta är att allt fler människor drabbas av cancer. I dag får fler än 60 000 personer ett cancerbesked i Sverige. Om knappt 25 år beräknas över 100 000 personer få en cancerdiagnos. 

Utvecklingen kan bromsas med hjälp av forskning. Vi vet idag att en tredjedel av alla cancerfall kan förebyggas genom hälsosamma levnadsvanor.

Och det finns fortfarande många forskningsfrågor kvar att besvara, till exempel om kopplingen mellan kost och cancer eller fysisk aktivitet och cancer.

Det behövs också mer forskning om hur människor kan göra beteendeförändringar och hur samhället kan bidra till att medborgare gör hälsosamma val. 

En hand håller på en pilatesboll
Det finns många frågor kvar att besvara, som kopplingen mellan fysisk aktivitet och cancer till exempel. Foto: Melker Dahlstrand

Nya behov

Cancerforskningen och vården har gjort stora framsteg under de senaste decennierna och idag lever sju av tio i tio år efter en cancerdiagnos.

Det betyder också att många människor lever ett långt liv med kronisk cancer eller med oro och risk för återfall.

Det är en ny situation där vården och samhället behöver anpassas till de nya behoven av till exempel rehabilitering eller emotionellt stöd. Även här finns många forskningsfrågor kvar att besvara. 

Cancerfonden finansierar forskning av hög kvalitet som stödjer alla aspekter av cancer. Kanske kan just ditt forskningsprojekt hjälpa oss att besegra cancer?  

Särskild satsning –  Fellowships i strålbehandlingsforskning 2020  

Anslaget avser att främja strålbehandlingsforskningen i Sverige genom att ge forskare möjlighet att ägna sig helt eller delvis åt forskning inom området strålbehandling, med möjlighet till fördjupning vid en institution utomlands.

Sökandens forskningsprojekt ska vara inriktat direkt mot strålbehandling, eller på annat sätt vara av betydelse för strålbehandlingsforskningen. 

Cancerfonden utlyser två olika kategorier av fellowships: 

  • Forskare inom strålbehandling som önskar forska heltid 
  • Kliniskt verksamma forskare inom strålbehandling 50-70% av heltid 

Ansökningsomgången öppnades i slutet av augusti 2020. 

Fenix - vårt ansökningssystem

Cancerfronden har ett nytt ansökningssystem, Fenix, vilket innebär nya rutiner, bland annat att först prefekt och därefter den sökande måste signera ansökan elektroniskt innan den kan skickas in till oss.

Det är därför viktigt att ansökan skickas till prefekten i god tid för påskrift.

När sökanden bedömer att ansökan är klar skickas den till prefekten. Ansökan skickas efter signering av prefekten åter till den sökande som ansvarar för att ansökan skickas till Cancerfonden innan deadline.

Observera att inga ändringar nu kan göras eftersom prefekten då måste skriva på igen.

Har du frågor?

Skicka e-post till forskning@cancerfonden.se

Frågor och svar om att ansöka