Sök anslag

Här hittar du information om vilka forskningsanslag som går att ansöka pengar för hos oss och när de olika kategorierna är öppna. Resor går att ansöka om hela året.

Vilka olika typer av forskningsanslag det finns och anvisningar till varje kategori hittar du längre ner.

Särskild utlysning 2023

Från och med 2023 kommer vi utlysa större anslag för forskning utöver de ordinarie ansökningsomgångarna.

De här extrasatsningarna kommer vara inom områden som kan bidra till att lösa viktiga frågeställningar, så att vi snabbare kan nå våra mål i kampen mot cancer. Den första satsningen sker för kliniska behandlingsstuder inom cancer.

Läs mer om extrasatsningen här

Under 2022s utlysning av tjänster fanns en särskild satsning inom vårdforskning. Den kommer också att utlysas under hösten 2023. 

Webbinarier 2023

Cancerfonden bjuder in till två webbinarier med information om vårens utlysningar. Deltar gör företrädare för Cancerfondens forskningsnämnd och handläggare från kansliet.

Webbinarierna är planerade till den 21 februari kl. 13:00 och den 7 mars kl. 15:00. Informationen kommer vara densamma vid båda tillfällena. Du är välkommen att anmäla dig till ett av dessa. Anmäl dig här.

Förändringar av utlysningen för Forskarmånader

Cancerfonden har beslutat att flytta utlysningen för forskarmånader från våromgången till höstomgången från och med 2023. Läs mer om detta i anvisningarna.

Instruktioner för ansökningssystemet Fenix

Att logga in med BankID

Om du sedan tidigare har registrerat ett konto i Fenix med BankID - använd det här inlogget. Klicka på BankID så startar inloggningen.

Om du inte hittar information kring att påbörja en ansökan när du har loggat in har du inte ett konto hos oss sedan tidigare. Då behöver du skapa ett konto för att kunna ansöka om anslag.

To log in with bankID

If you have registered an account in Fenix before and have a Swedish personal number - use this log in. If you can’t find information about starting an application once you have logged in, you don't have an account yet. You then need to create an account before you continue.  

Att logga in med e-post

Du loggar bara in med e-post om du inte har ett svenskt personnummer och BankID. Du loggar då in med den e-postadress och lösenord du skapade ditt konto med.

To sign in with e-mail

Use this log in only if you have created an account in Fenix before and don’t have a Swedish personalnumber.

Att skapa ett konto

Om du inte har ett konto i Fenix sedan tidigare behöver du skapa ett konto.

  • Om du har svenskt personnummer: klicka på knappen ”Registrera konto med BankID”.
  • Om du inte har svenskt personnummer: fyll i formuläret ”För sökande utan svenskt personnummer”. Du kommer sedan få ett mejl för att bekräfta din registrering.

To create an account

If you don’t have an account in Fenix from before, you need to create a user account.

  • If you have a Swedish personal number: click “Registrera konto med BankID”.
  • If you don’t have a Swedish personal number: create an account using the form called “För sökande utan svenskt personnummer”. After registrering you will receive an e-mail to verify your account..

Har du en frågeställning som anknyter till cancer?

Vår vision är att besegra cancer och därför arbetar vi för att färre ska drabbas och att fler ska botas eller kunna leva ett långt liv med god livskvalitet.

Vi finansierar forskning av hög kvalitet och välkomnar ansökningar från forskare inom många olika fält, till exempel naturvetenskap, medicin, vårdvetenskap, teknik, farmaci, folkhälsovetenskap, samhällsvetenskap, beteende- och kommunikationsvetenskap.

Forskningen kan alltså röra många olika typer av områden och det viktigaste är att den är högkvalitativ och cancerrelaterad.

Mer om vad du kan söka inom

Patient med vårdpersonal
Vi välkomnar ansökningar inom många olika fält. Foto: Martin Stenmark

Breda ansökningsområden

Vi vill särskilt gärna få fler ansökningar och innovativa idéer inom: 

  • Vårdvetenskap (exempelvis livskvalitet, rehabilitering, palliativ behandling)   
  • Folkhälsovetenskap (exempelvis epidemiologi, prevention, livsstilsfaktorer)  
  • Samhällsvetenskap (exempelvis hälsoekonomi, sociologi)  
  • Kommunikations- och beteendevetenskap (exempelvis implementering av kunskap om prevention).

Nya behov

Cancerforskningen och vården har gjort stora framsteg under de senaste decennierna och idag lever sju av tio i tio år efter en cancerdiagnos.

Det betyder också att många människor lever ett långt liv med kronisk cancer eller med oro och risk för återfall.

Det är en ny situation där vården och samhället behöver anpassas till de nya behoven av till exempel rehabilitering eller emotionellt stöd. Även här finns många forskningsfrågor kvar att besvara. 

Vi finansierar forskning av hög kvalitet som stödjer alla aspekter av cancer. Kanske kan just ditt forskningsprojekt hjälpa oss att besegra cancer?  

Forskare i laboratorium
Vi finansierar forskning av hög kvalitet inom alla aspekter av cancer. Foto: Olle Nordell

Ansökningsomgångar 2022

Under den ordinarie ansökningsperioden för anslag till projekt fick vi in 450 projektansökningar, 36 ansökningar om forskarmånader och nio om planeringsgrupper.

Alla ansökningar bedömdes under sommaren av experter och beslut om anslag fattades i november 2022.

Utöver de ordinarie anslagsmöjligheterna har vi i år utlyst två extra anslagsomgångar:

  • Fellowship inom preventionsforskning (stängde 2 maj, 16 ansökningar)
  • Projekt inom strålbehandlingsforskning (stängde 2 maj, 32 ansökningar)

Den ordinarie utlysningen av anslag till tjänster öppnade 25 augusti och stängde 6 oktober kl 15:00. Under 2022 och 2023 har vi också en särskild satsning inom vårdforskning. Dessa anslag bedöms nu av experter och beslut om anslag fattas i slutet av mars 2023.

Webbinarium för alla sökande

Se vårt webbinarium om årets tjänsteutlysning där du får information om saker som vilken forskning som går att söka inom, hur forskningsanslagen väljs ut och tips på bra saker att tänka på när du ansöker. 

Fenix - vårt ansökningssystem

Cancerfondens ansökningssystem heter Fenix och alla anslagsansökningar görs där. 

Viktigt att veta är att prefekten måste signera din ansökan innan du skickar in den. När prefekten har signerat ansökan ska du som sökande signera din ansökan elektroniskt och sen skicka in den till oss i Fenix.

Det är därför viktigt att ansökan skickas till prefekten i god tid för påskrift.

När du som är ansöker anser att din ansökan är klar skickar du den till prefekten. Efter den signeringen ska du skriva under och ansvarar sen för att skicka in ansökan till oss innan deadline.

Observera att inga ändringar kan göras efter att prefekten har skrivit under. Om några ändringar görs måste prefekten skriva under igen.

Har du frågor?

Hör gärna av dig till oss om du har frågor. Du når oss via e-post på forskning@cancerfonden.se

Frågor och svar om att ansöka